ABC Data przekracza prognozę finansową

Spółka ABC Data poinformowała o przekroczeniu prognozy wyników finansowych na 2017 rok. Firma podała najważniejsze informacje finansowe, publikacja pełnych wyników zaplanowana jest na 19 kwietnia.

Według danych ABC Data zysk EBITDA był w 2017 roku wyższy o 48 proc. wobec ubiegłego roku i ukształtował się na poziomie 59 mln PLN. Skorygowany zysk netto wyniósł 34 mln PLN i był dwukrotnie wyższy r/r.

Firma, jako główny czynnik wspierający takie wyniki, podaje pełną koncentrację na rozwoju ABC Data w oparciu o cztery kluczowe obszary biznesowe, tj. e-commerce, VAD, cloud oraz mobile. Według danych Zarządu, największy wpływ na poziom skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży uzyskanych przez ABC Data w 2017 roku miały: koncentracja na realizacji wysokomarżowych transakcji oraz wzrost o blisko 30 proc. r/r przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez spółkę zależną S4E S.A. ABC Data podała, że S4E w ubiegłym roku osiągnął rekordowe dla siebie 240 mln PLN przychodów ze sprzedaży wobec 186 mln PLN w 2016 roku, co w efekcie przyczyniło się do wypracowania przez całą grupę kapitałową 4 635 mln PLN w 2017 roku, czyli o 170 mln PLN więcej niż zakładano w prognozie  finansowej.

Zysk EBITDA wypracowany w 2017 roku wyniósł 59 mln PLN wobec 40 mln PLN w 2016 roku, co oznacza wzrost o 48 proc. r/r. Z kolei na zysk netto w największym stopniu wpłynęła konieczność odpisania w ciężar wyniku skonsolidowanego za 2017 rok nierozliczonej kwoty aktywa w wysokości  8 956 tys. PLN, związanego ze zmianą zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów opłat licencyjnych z tytułu używania znaków towarowych. Jest to konsekwencja Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Raportowany zysk netto za rok 2017 wyniósł 25 mln PLN, a zysk netto skorygowany o ww. odpis aktualizujący ukształtował się na poziomie 34 mln PLN. To oznacza wzrost odpowiednio o 48 proc. i 98 proc. wobec 17 mln PLN zysku netto wypracowanego rok wcześniej.

Zgodnie z opublikowaną w maju ubiegłego roku prognozą wyników planowana EBITDA miała wynieść 50,6 mln PLN, natomiast zysk netto 27,7 mln PLN. Rzeczywiste wyniki wypracowane przez Grupę ABC Data w omawianym okresie znacznie przerosły podane w prognozie wartości.

Roczne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe ABC Data opublikuje 19 kwietnia 2018 roku.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.