Action musi jeszcze poczekać

Wczoraj Action S.A. w restrukturyzacji poinformował w raporcie bieżącym o odroczeniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrok zostanie wydany 28 grudnia 2017 roku.

Sprawa dotyczy skargi, którą wniosła Spółka wobec Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Spółka zarzuca dyrektorowi podjęcie błędnej decyzji dotyczącej podtrzymania decyzji olsztyńskiego Urzędu Kontroli Skarbowej. Olsztyńska skarbówka podała, że wykryła nieprawidłowości w odliczaniu podatku VAT przez Spółkę w okresie od lipca 2011 roku do stycznia 2012. Kwota sporu to 22,5 mln zł. Spółka nie zgadza się z decyzją, uważa ją za niesprawiedliwą, gdyż w jej opinii, winni są kontrahenci, niezwiązani bezpośrednio z Action. Początkowo wyrok miał zapaść 7 grudnia, jednak przesunięto ogłoszenie na 21 grudnia, a następnie na 28 grudnia.

7 grudnia miał także zapaść wyrok dotyczący skargi Action na Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wówczas wartość odliczonego podatku za grudzień 2008 roku wynosiła 6,8 mln zł. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Wyrok zapadł ostatecznie 18 grudnia.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.