Action podaje wyniki finansowe. Spółka zaczyna wychodzić na prostą

We wczorajszym raporcie, spółka Action S.A. w restrukturyzacji podała dane finansowe odnoszące się do III kwartału 2017 roku. Zarząd wskazuje, że największy wpływ na obecne wyniki miała przede wszystkim trwająca sanacja oraz zdarzenia z nią powiązane.

W III kwartale 2017 roku Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 408 mln zł, co stanowi spadek o 39 proc. w stosunku do poziomu sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Grupa wypracowała zysk ze sprzedaży na poziomie 27,98 mln zł, co oznacza spadek tego wyniku o 22 proc. w stosunku do roku poprzedniego oraz stratę operacyjną w wysokości 5,35 mln zł, co jest poprawą do roku poprzedniego, w którym strata operacyjna Grupy wynosiła 17,75 mln zł. Strata netto osiągnięta przez Grupę Kapitałową Action S.A. w restrukturyzacji w III kwartale 2017 roku wyniosła 5,48 mln zł. Grupa wypracowała marżę brutto na sprzedaży o wartości 6,9 proc., co jest wartością o 1,5 p.p. wyższą niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spółka podaje również, że w 2017 roku Grupa Kapitałowa Action S.A. w restrukturyzacji wypracowała 84,93 mln zł marży brutto i podwyższenie marży brutto o 0,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W III kwartale 2017 roku, po ośmiu miesiącach oczekiwania, sąd zatwierdził opublikowany rok wcześniej Plan Restrukturyzacyjny. To pozwoliło uruchomić przygotowanie do konsolidacji w Grupie Tuż po tym, jak sąd zaakceptował Plan, spółka ogłosiła decyzję
o zamiarze połączenia Action S.A. z podmiotami zależnymi.

Natychmiast po zatwierdzeniu Planu ruszyliśmy z przygotowaniem dokumentów dla sądu w sprawie konsolidacji. Z naszych wyliczeń wynika, że miesięcznie pozwoliłoby to na zaoszczędzenie około 1 mln zł. To kwota, która w skali każdego kolejnego miesiąca robi wrażenie. Niestety, procesy administracyjne nie rządzą się finansowymi wyliczeniami i dopiero pod koniec listopada otrzymaliśmy pozytywną decyzję w tej sprawie. Gdybyśmy tę zgodę otrzymali wcześniej, kolejnych kosztów już można byłoby uniknąć. – mówi Piotr Bieliński, Prezes Zarządu Action S.A. w restrukturyzacji.

Ujęcie jednostkowe

W ujęciu jednostkowym przychody ze sprzedaży Action wyniosły 324,23 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do III kwartału 2016 roku o 38 proc. Wzrósł natomiast zysk brutto ze sprzedaży o 11 proc. do poziomu 18,84 mln zł. Ponadto Spółka zmniejszyła swoją stratę w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zarówno jeśli chodzi o działalność operacyjną, jak i wynik finansowy. Strata z działalności operacyjnej wyniosła -2,54 mln zł, wobec -15,92 mln zł rok wcześniej, a strata netto: -3,03 mln zł, wobec -14,32 mln zł rok wcześniej.

Musimy zapewnić spółce rentowność, a potem stabilną pozycję do generowania zysków. To jest w interesie nie tylko naszym, ale i wszystkich wierzycieli – podkreśla Piotr Bieliński.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.