[the_ad_group id="105318"]

Action podał wyniki za 1. kwartał. „Utrzymujemy wysoką efektywność biznesu”

[the_ad_group id="105318"]

Action podał wyniki za 1. kwartał. „Utrzymujemy wysoką efektywność biznesu”

Wielobranżowy dystrybutor, e-commerce hub, dostawca rozwiązań zaawansowanych do biznesu, GK ACTION S.A. opublikowała 30 maja br. oficjalne wyniki finansowe za I kwartał 2023 r., w którym przychody wyniosły 586 925 tys. zł i były wyższe o 6,5% od przychodów w analogicznym okresie zeszłego roku. Natomiast marża utrzymała się na wciąż wysokim poziomie 8,71%. Zysk w I kwartale br. wyniósł 9 256 tys. zł.

W omawianym okresie na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost liczby klientów własnego e-commerce do 191 030 tys. z 102 119 tys. w I kwartale 2022, co daje zmianę w wysokości o 87,1%. W I kw. 2023 wartość obrotu krajowego e-commerce urosła do 60 693 167 tys. zł z 26 074 006 tys. zł, czyli wzrosła o 133%.

„Naszym celem jest obecnie takie wyprofilowanie organizacji, by stojąc na kilku źródłach dochodów generowała stabilne, przewidywalne wyniki. Moim zdaniem, przy obecnej stagnacji na rynku osiągamy taki efekt. Mimo presji kosztów zewnętrznych utrzymujemy wysoką efektywność biznesu. Mamy sprecyzowany kierunek i plany dalszego rozwoju firmy.”

Piotr Bieliński, Prezes Zarządu ACTION S.A. 

W I kw. 2023 roku urósł o prawie 20% segment sprzedaży zagranicznej e-commerce B2B w ACTION S.A. Cały czas firma też rozwija swoją ofertę w zakresie Action Business Center, które ma za zadanie dostarczać klientom B2B zaawansowane usługi dla biznesu.

Wybrane dane finansowe GK ACTION S.A. za I kwartał 2023 r.

 

Za I kwartał

tys. zł

2023

2022

zmiana rdr

%

Przychody

586 925

550 867

36 058

6,5

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

51 099

48 519

2 580

5,3

Marża

8,71%

8,81%

– 0,10%

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki

9 256

10 277

– 1 021

– 9,9%

EBITDA

13 231

15 428

– 2 197

– 14,2%

[the_ad_group id="105326"]

Popularne

Trend 24h

[the_ad_group id="105327"]

więcej publikacji

od naszych partnerów