Action z zyskiem za 2020 rok, ale bez wypłaty dywidendy

Branża ITAction z zyskiem za 2020 rok, ale bez wypłaty dywidendy

Wczoraj (27 maja) odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Action S.A. Zgodnie z zapowiedziami, na WZA zdecydowano, że całość zysku Action za 2020 rok w kwocie 185,9 mln zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki. WZA Action podjęło taką samą decyzję rok temu, gdy zysk wyniósł 2,2 mln zł.

Przekazanie zysku na kapitał zapasowy zaproponował zarząd. Decyzja ta wiąże się przede wszystkim z koniecznością spłaty zobowiązań wynikających z układu ostatecznie zatwierdzonego w grudniu 2020 roku. Tym samym spółka pomyślnie zakończyła proces restrukturyzacji trwający od 2016 roku.

Decyzja o przekazaniu całości zysku na kapitał zapasowy wyklucza wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Zatwierdzenie tej decyzji nie wpłynęło na cenę akcji.

Czytaj więcej o Action 

O procesie restrukturyzacji, planach spółki i 30-leciu Action S.A. mówi Piotr Bieliński, Prezes Zarządu Action S.A. w programie W Ogniu Pytań

Sztuczna inteligencja podpowiada: