Action zakończył rok na plusie

27 marca br. firma opublikowała raport okresowy za 2019 r. W omawianym okresie ACTION S.A. wykonała działania założone w Planie Restrukturyzacyjnym, w efekcie zanotowała zysk netto w kwocie 2,2 mln zł. Marża na sprzedaży wyniosła 6,2 proc., natomiast koszty operacyjne spadły rok do roku o 9,6 proc.

Action gotowy do wykonania układu

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych celów, realizacji w pełni założeń z Planu Restrukturyzacyjnego i wypracowanych  wyników. Jedyne odstępstwo od prognozy ma związek z decyzją o połączeniu z Actionmed, które to działanie nie było ujęte w Planie Restrukturyzacyjnym. Jednak z uwagi na przedłużającą się nie z naszych przyczyn sanację, byliśmy zmuszeni wykonać ten ruch, by jeszcze bardziej zredukować koszty – komentuje Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A. – Dziś najważniejsze dla nas jest to, by zachować ciągłość biznesu i miejsc pracy w okresie epidemii. Dlatego profilaktycznie wdrożyliśmy zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i naszych instytucji rządowych na czas zagrożenia koronawirusem. Czekamy też na nowy termin rozprawy sądowej dotyczącej zatwierdzenia układu. Obecny, z uwagi na COVID-19 został odwołany – dodaje S. Harazin.

Spółka rekomenduje niewypłacanie dywidendy

Action poinformował, że sporządził wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2019 i zarekomendował przeznaczenie go w całości na kapitał zapasowy.

W opinii zarządu, zasadnym jest, by wypracowany zysk został przeznaczony właśnie na kapitał zapasowy. Mając w szczególności na uwadze konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu, a także aktualną sytuację związaną z COVID – 19, zarząd zabezpiecza odpowiednie środki pieniężne w ramach kapitałów własnych – podała spółka.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.