Analityka w firmie nie taka straszna?

Analityka pozwala m.in. na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, usprawnienie obsługi klienta czy odpowiednie profilowanie ofert lub kampanii marketingowych. Jednakże wiele przedsiębiorstw nadal poszukuje przykładów korzyści i najlepszych praktyk w zakresie wdrożenia platform analitycznych i wykorzystania nowoczesnych technologii, takich jak uczenie maszynowe. Ich implementację utrudniają skomplikowane przepisy i brak wzorców, na których firmy mogłyby oprzeć swoje działania.

Chcąc zmienić ten stan rzeczy SAS wstąpił w szeregi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W ramach współpracy SAS chce popularyzować na polskim rynku innowacyjność analityki oraz aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu prawa pozwalającego na popularyzację tej klasy rozwiązań informatycznych.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji walczy o prawa przychylne dla rozwoju branży teleinformatycznej. Analizując ustawy i prezentując rozwiązania chroniące prawa członków izby, reprezentuje ich interesy przed organami administracji publicznej na rynku polskim i międzynarodowym. Członkowie PIIT biorą aktywny udział w konsultacjach mających na celu stworzenie przyjaznego środowiska prawnego dla firm wykorzystujących nowoczesne technologie. Firmy zrzeszone w Izbie dzielą się również dobrymi praktykami, co pomaga uporządkować proces wdrażania nowych technologii organizacjom, które chciałyby wykorzystywać je w szerszym zakresie.

Nawiązanie współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji to zarazem wielki zaszczyt, jak i ważny moment w historii polskiego oddziału SAS. Od ponad 25 lat aktywnie działamy na rodzimym rynku, dostarczając naszym klientom unikatowych szans na rozwój własnego biznesu. Dzisiaj wspólnie chcemy popularyzować wiedzę na temat analityki biznesowej oraz pomagać organizacjom w planowaniu oraz przeprowadzeniu konkretnych wdrożeń. Zależy nam na tym, aby analityka nie była jedynie domeną wybranych, największych firm, ale możliwie jak najszerszego grona polskich przedsiębiorstw – mówi Alicja Wiecka, Dyrektor Zarządzający w SAS Polska.

Prawo a analityka

O kwestii prawa do prywatności obecnie szeroko dyskutuje się w kontekście wchodzącego w życie w tym roku rozporządzenia GDPR, regulującego zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Dane stanowią obecnie największy kapitał każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży w jakiej działa, jednak kwestia ich odpowiedniego zabezpieczenia wciąż pozostaje nieuregulowana w wielu firmach. Zagrożeniem dla rozwoju tych organizacji jest także niewspółmierne ograniczenie możliwości wykorzystania danych w analizie zmierzającej do usprawnienia procesów biznesowych.

Chcąc upewnić się, że polityka przedsiębiorstwa jest zgodna z GDPR, organizacje muszą w pierwszej kolejności uporządkować informacje, które posiadają oraz zlokalizować wśród nich dane osobowe. W wielu przypadkach będzie to dużym wyzwaniem, gdyż firmy często nie dysponują stosownymi do tego celu narzędziami. Odpowiednia konstrukcja prawa i szczegółowych regulacji powinna uwzględniać nowoczesne sposoby przetwarzania danych i umiejętnie odnajdywać obszary, gdzie otwarcie na analitykę będzie nadal paliwem rozwoju gospodarki.

Analityka krok po kroku

Wdrożenie platform analitycznych to złożony proces, wymagający odpowiedniego przygotowania zarówno pod względem zasobów, infrastruktury, jak i budżetu. Dzięki współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, zarówno przedstawiciele sektora publicznego, jak i prywatnego będą mogli czerpać z wieloletniego doświadczenia SAS. Wypracowany katalog rekomendacji i najlepszych praktyk firmy na stałe wejdzie do portfolio materiałów Izby.

Firmy często natrafiają na problemy związane z określeniem zwrotu z inwestycji. Niekiedy stanowi to podstawę do podania w wątpliwość zasadności implementacji projektów przetwarzania dużych zbiorów danych. Potwierdzają to m.in. wyniki badania SAS, w których 49 proc. respondentów zadeklarowało, że jest za wcześnie, aby ocenić zwrot z inwestycji w inicjatywy związane z big data[1]. SAS, dzięki współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, będzie mógł edukować i podpowiadać, w jaki sposób poszukiwać wartości biznesowej z wdrożeń zaawansowanej analityki, planować budżety takich projektów i jak w przyszłości przełożą się one na wyniki finansowe firm. Nowe partnerstwo umożliwi również określenie roli analityki w procesie cyfrowej transformacji biznesu.

Innym wyzwaniem, związanym z implementacją projektów analitycznych, z jakim musi mierzyć się współczesny biznes, jest brak wykwalifikowanych specjalistów. Firmy zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na osoby, które potrafią przełożyć wnioski z danych na konkretne decyzje biznesowe. Osoby na stanowiskach Chief Data Officer czy Data Scientist to obecnie ewangeliści analityki w firmach, odpowiadający za prezentowanie wniosków wyciągniętych na podstawie analizy informacji, tak aby były one zrozumiałe dla szerokiego grona członków organizacji.

[1] SAS Survey, 2017

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.