Asbis chwali się dobrymi wynikami za 2023 rok. Grupa zwiększyła przychody o 14%

Grupa Asbis chwali się dobrymi wynikami finansowymi za 2023 rok. Przychody ze sprzedaży w 2023 r. wyniosły blisko 3,1 mld USD (12,8 miliarda zł) w porównaniu do 2,7 mld USD w 2022 roku, co oznacza wzrost o 14%. Zysk netto w tym czasie bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych wyniós

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit
5 min

Grupa Asbis chwali się dobrymi wynikami finansowymi za 2023 rok. Przychody ze sprzedaży w 2023 r. wyniosły blisko 3,1 mld USD (12,8 miliarda zł) w porównaniu do 2,7 mld USD w 2022 roku, co oznacza wzrost o 14%. Zysk netto w tym czasie bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych wyniósłby 78 mln USD. Zdarzenia jednorazowe, które zaistniały w IV kwartale były związane z finalizacją przez Grupę wyjścia z Rosji. Asbis nie przewiduje żadnych podobnych zdarzeń w przyszłości. Zysk netto z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych w 2023 r. wyniósł 53 mln USD (221,9 milionów zł). 

W samym czwartym kwartale 2023 roku Asbis wypracował przychody w wysokości 893,3 mln USD, natomiast zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósłby 27,1 mln USD, z uwzględnieniem zdarzeń 2,1 mln USD.

Największym krajem Asbis pod względem sprzedaży był Kazachstan, natomiast największy udział w przychodach Grupy miały kraje byłego ZSRR (ponad 51% udziału) oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej (26% udziału). Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w całym roku 7. miejsce z przychodami na poziomie 125,5 mln USD (wzrost o 46,3% względem analogicznego okresu ubiegłego roku). Asbis zrealizował prognozę finansową na 2023 r. na poziomie przychodów. Grupa wypłaciła 7 grudnia 2023 r. akcjonariuszom zaliczkę z zysków za 2023 r. w wysokości 0,20 USD na akcję (w sumie 11.100.000 USD). Dywidenda wypłacana jest nieprzerwanie od 8 lat. Asbis rozwija swoją działalność w Afryce, w której nie tylko zwiększył swoją powierzchnię magazynową, ale też otworzył dwa nowe sklepy Bang&Olufsen pod marką Prestigio Plaza.
Grupa sfinalizowała swoje wyjście z Rosji, zamykając całą działalność w tym kraju. 

„Ubiegły rok był dla Asbis bardzo udany. Biorąc pod uwagę niesprzyjające otoczenie geopolityczne, presję inflacyjną oraz nieprzewidziane zdarzenia jednorazowe, które miały wpływ na zysk netto Grupy za 2023 rok, jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy wypracowanych w 2023 r. Warto podkreślić, że bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych Asbis osiągnąłby zysk netto na poziomie 78 mln dolarów, zgodnie z założeniami prognozy na 2023 rok” powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy Asbis. 

- Advertisement -

„Z optymizmem patrzymy na rok 2024. Oczekujemy stabilizacji rynków, choć zdajemy sobie sprawę, że jest to dość optymistyczne założenie. Uważamy, że presja inflacyjna będzie niższa, a nastroje konsumentów poprawią się. W Asbis mamy wiele obszarów wzrostu, takich jak robotyka i już ugruntowane rynki, takie jak Azja Środkowa, Europa środkowo-Wschodnia i Zachodnia oraz Afryka. Naszym celem jest rozwój organiczny, dzięki któremu spodziewamy się wejść na kolejny poziom naszego rozwoju” dodał Serhei Kostevitch. 

Asbis wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w omawianym okresie. Pomimo jednorazowego odpisu związanego z finalizacją wyjścia Grupy z Rosji, 2023 rok był jednym z najlepszych pod wypracowanego względem zyskowności. 

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w okresie IV kwartału 2023 r. oraz I-IV kwartałów 2023 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz dodatkowo, poglądowo również w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.


WYNIKI FINANSOWE GRUPY W OKRESIE IV KWARTAŁU ORAZ I-IV KWARTAŁÓW LAT 2023 I 2022

(mln USD)

 

IV kw.

2023 r.

IV kw.

2022 r.

Zmiana

I-IV kw.

2023 r.

I-IV kw.

2022 r.

Zmiana

Przychody

893,3

780,3

+14%

3 061,2

2 690

+14%

Zysk brutto

74,4

70,7

+5%

252,3

227,8

+11%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

34,7

38,0

-9%

112,5

111,0

+1%

Zysk netto z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych

2,1

28,7

n/a

53,0

75,9

n/a

Zysk netto bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych

27,1

28,7

n/a

78,0

75,9

n/a

mln PLN

mln PLN

IV kw.

2023 r.

IV kw.

2022 r.

 

I-IV kw.

2023 r.

I-IV kw.

2022 r.

Przychody

3.535.642

3 548,5

 

12.802.999

12 018,7

Zysk brutto

294.345

321,5

 

1.055.067

1 017,9

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

137.145

172,8

 

470.480

495,9

Zysk netto z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych

8.272

130,3

 

221.863

339,0

Zgodnie z opublikowaną 5 kwietnia 2023 roku prognozą finansową, Grupa miała wypracować w 2023 r. przychody ze sprzedaży pomiędzy 3,0 miliarda USD a 3,2 miliarda USD oraz zysk netto po opodatkowaniu pomiędzy 78 milionów USD a 82 milionów USD.

Udostępnij
- REKLAMA -