Asbis: Wyższy zysk mimo spadku przychodów

Udostępnij

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor z wartością dodaną, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, pomimo niezwykle trudnego otoczenia rynkowego wypracował w I kwartale 2022 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w I kw. 2022 r. wyniosły 694,6 mln USD, co oznacza, że były tylko 5% niższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (733,4 mln USD). Pomimo spadku przychodów, spółka zwiększyła swoją zyskowność w omawianym okresie, wypracowując zysk netto na poziomie 16 mln USD, czyli o 6% wyższy niż w I kw. 2021 r. (15,3 mln USD). Grupa znacząco poprawiła również marżę zysku brutto do poziomu 7,61% z 6,43% w I kw. 2021 r.

  • Największym pod względem sprzedaży krajem ASBIS był Kazachstan, natomiast kraje byłego ZSRR wciąż utrzymały największy udział w przychodach Grupy (ponad 55-proc.).
  • Polska zagościła już na stałe wśród 10 krajów o najwyższych przychodach w Grupie, zajmując w omawianym okresie 8. miejsce z przychodami na poziomie blisko 23 mln USD (wzrost o 2% względem analogicznego okresu ubiegłego roku).
  • 4 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zdecydowało o wypłaceniu finalnej dywidendy z zysków za rok 2021 r. w wysokości 0,10 USD na akcję, tj. 5,55 mln USD. Dzień dywidendy ustalony został na 16 maja 2022 r. a dzień wypłaty dywidendy na 26 maja 2022 r. Tym samym całościowa dywidenda z zysku za 2021 r., wraz z wypłaconą
  • 2 grudnia 2021 roku zaliczką na poczet dywidendy, wyniesie 0,30 USD na akcję. Oznacza to całkowitą wypłatę w wysokości 16,65 mln USD.
  • ASBIS podpisał umowę na wynajem blisko 10.000 m2 powierzchni magazynowej dla nowego centrum dystrybucyjnego w Pradze (Czechy). Tym samym podwoi się powierzchnia centrum dystrybucyjnego Grupy ASBIS w Pradze, z którego zaopatrywany jest cały region Europy Środkowo-Wschodniej.
  • ASBIS otworzył nowy sklep Apple iPoint w Centrum Handlowym Shum w mieście Aktau w Kazachstanie. Jest to siódmy sklep Apple otwarty przez ASBIS w Kazachstanie.
  • ASBIS kontynuuje rozwój działalności – podpisał umowę dystrybucyjną z Loewe, wiodącą międzynarodową marką premium telewizorów i elektroniki rozrywkowej oraz rozszerzył umowę na dystrybucję produktów Vertiv na Algierię i Tunezję (Afryka).
  • ASBIS przeznaczył na pomoc Ukrainie 2 mln USD w ramach specjalnie utworzonego i uruchomionego funduszu humanitarnego #HelpUkraine Fund.

„Pierwszy kwartał był dość trudny dla ASBIS, a także dla Europy i całego świata. W związku z napaścią Rosji na Ukrainę oraz trwającą od końca lutego wojną w Ukrainie, sytuacja ekonomiczna wielu osób, ale też firm, diametralnie się zmieniła. Dlatego skupiliśmy się przede wszystkim na bezpieczeństwie naszych pracowników, zabezpieczeniu naszych magazynów i towarów oraz reorganizacji naszego biznesu i wyznaczaniu nowych priorytetów. Szybko odzyskaliśmy część utraconych przychodów z krajów dotkniętych wojną. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Ukrainie, jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć Grupy w I kwartale 2022 roku i bardzo dumni z ducha solidarności i jedności pracowników Grupy ASBIS w tych trudnych czasach. Wyniki I kwartału 2022 roku dowodzą, co wielokrotnie podkreślaliśmy, że ASBIS jest dobrze przygotowany do obrony swojej pozycji w trudnej sytuacji, dzięki silnej pozycji rynkowej, elastyczności w działaniu, ponad 30-letniej obecności na rynku IT oraz silnym relacjom z dostawcami. W naszym przekonaniu, zakończyliśmy z sukcesem pierwszy kwartał 2022 roku, najlepszy w historii Grupy pod względem rentowności netto”  – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS. 

W I kwartale 2022 r. ASBIS, jako firma odpowiedzialna społecznie, której działalność obejmuje m.in. Ukrainę, uruchomiła specjalny fundusz humanitarny #HelpUkraine Fund i przeznaczyła na pomoc Ukrainie 1 mln USD. W ramach tego funduszu ASBIS dostarcza pomoc humanitarną najbardziej potrzebującym miastom, szpitalom i ośrodkom w Ukrainie. Do tej pory Grupa dostarczyła 10 w pełni wyposażonych karetek, gotowych do niesienia natychmiastowej pomocy oraz ponad 27 000 zestawów medycznych i pierwszej pomocy, produkty technologiczne, takie jak generatory i power banki, oraz wiele innych niezbędnych rzeczy, w tym koce, śpiwory i inne artykuły spożywcze i przemysłowe.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w I kwartale 2022 r. przedstawia poniższa tabela:

Wyniki finansowe Grupy ASBIS w okresie I kwartału lat 2022 i 2021 (mln USD)

I kw.

2022

I kw.

2021

Zmiana

Przychody

694,6

733,4

-5%

Zysk brutto

52,9

47,2

+12%

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

24,3

23,0

+6%

Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej

16,0

15,1

+6%

 

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w I kw. 2022 r., jednak z uwagi na trwającą wojnę w Ukrainie, przychody w regionie krajów byłego ZSRR spadły o 2,4% podczas gdy sprzedaż w regionie Europy Środkowo-Wschodniej spadła o 1,3%. Wojna, która miała wpływ na również na sąsiadujące z Ukrainą kraje znacznie zmniejszyła popyt wśród klientów.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I kwartale 2022 r. oraz I kwartale 2021 r. 

I kw. 2022

I kw. 2021

w tys.
USD

% przychodów ogółem

w tys.
USD

% przychodów ogółem

Kraje byłego ZSRR

383.771

55,25%

393.287

53,63%

Europa Środkowo-Wschodnia

165.901

23,88%

168.096

22,92%

Bliski Wschód i Afryka

90.722

13,06%

89.237

12,17%

Europa Zachodnia

43.538

6,27%

63.272

8,63%

Pozostałe

10.679

1,54%

19.477

2,66%

Ogółem

694.611

100%

733.369

100%

 

Analiza według krajów potwierdza, że znaczny spadek sprzedaży odnotowano na rynkach bezpośrednio dotkniętych wojną w Ukrainie. Spadek w Ukrainie był jednym z najwyższych. W rezultacie przychody na Ukrainie spadły o 21,7% w porównaniu do I kw. 2021 r. Przychody uzyskane na dotychczas największym rynku Grupy – Rosji spadły o 24,6% w I kw. 2022 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r.

Z drugiej jednak strony Spółka była w stanie znacznie zwiększyć sprzedaż na rynkach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte wojną w Ukrainie, takich jak m.in. Kazachstan, który jest obecnie największym rynkiem Grupy.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w okresie I kw. 2022 r. były:

Gruzja – wzrost o 52,0%
Kazachstan – wzrost o 42,1%
Azerbejdżan – wzrost o 28,0%
Słowacja – wzrost o 15,7%.

Polska odnotowała wzrost przychodów w I kwartale 2022 r. o 2% względem I kw. 2021 r.

Rosja i Białoruś wciąż utrzymują się na czołowych miejscach w TOP10, ponieważ sprzedaż na tych rynkach była bardzo wysoka przed wybuchem wojny.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I kwartale 2022 r. oraz I kwartale 2021 r. (w tys. USD)

I kw. 2022

I kw. 2021

Kraj

Sprzedaż

Kraj

Sprzedaż

1.

Kazachstan

125.201

Rosja

123.515

2.

Rosja

93.131

Ukraina

98.858

3.

Ukraina

77.431

Kazachstan

88.092

4.

Zjednoczone Emiraty Arabskie

62.817

Zjednoczone Emiraty Arabskie

57.694

5.

Słowacja

54.689

Słowacja

47.288

6.

Białoruś

33.339

Białoruś

41.952

7.

Czechy

25.486

Czechy

24.731

8.

Polska

22.954

Holandia

24.726

9.

Azerbejdżan

17.560

Polska

22.430

10.

Gruzja

13.961

Rumunia

16.563

OGÓŁEM

694.611

OGÓŁEM

733.369

Źródło:Asbis

Zobacz

Czy roboty uratują branżę budowlaną w czasie deficytu pracowników?

Przemysł 4.0 zmienia oblicza kolejnych firm. Krajowa branża wytwórcza...

W atmosferze przybywa helu

Precyzyjne pomiary pokazały, że od kilku dekad ziemska atmosfera zawiera coraz więcej helu, który pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Ten gaz nie wpływa na efekt cieplarniany, ale jego stężenie może wskazywać na poziom globalnego użycia paliw.

Soboń: przedłużenie pierwszej tarczy antyinflacyjnej na razie na 2 miesiące

Przedłużenie pierwszej tarczy antyinflacyjnej, m.in. obniżającej akcyzę na paliwa ma zrównać jej termin obowiązywania z tarczą 2.0 dot. VAT na żywność; później będziemy decydować, czy obie tarcze wydłużyć czy nie - powiedział w środę w Sejmie wiceminister finansów Artur Soboń.

Od momentu rosyjskiej agresji kolejarze odprawili 4 tys. wagonów osobowych

Od momentu agresji Rosji na Ukrainę polskie koleje odprawiły 4 tys. wagonów osobowych z granicy polsko-ukraińskiej – poinformował w sobotę podczas konferencji Europa Karpat w Krasiczynie (Podkarpackie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Hakowanie kamer internetowych łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jak rozpoznać, czy ktoś nas szpieguje?

Znaczną część naszego dnia spędzamy przed ekranem, niezależnie od...

Na rynkach ropy ceny wznawiają spadki

Ropa naftowa w USA tanieje w czwartek, a rynki paliw w tym tygodniu zmagają się z bardzo zmiennym handlem, gdy notowania raz mocno rosną, a następnie znacząco spadają w reakcji na skutki wojny Rosji na Ukrainie i odradzanie się Covid-19 w Chinach - informują maklerzy.
- Reklama -