Ad image

Automatyzacja sposobem na obniżenie kosztów

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 min

Zgodnie z ostatnimi badaniami przeprowadzonymi przez Gartnera, dyrektorzy finansowi planują chronić swoje inwestycje cyfrowe, obniżając koszty w innych częściach firmy. Wśród priorytetów technologicznych dyrektorzy finansowi szczególnie priorytetowo potraktowali automatyzację zaplecza jako klucz do obniżenia kosztów w obliczu utrzymującej się inflacji.

Badanie przeprowadzone w lipcu 2022 r. wśród 226 dyrektorów finansowych wykazało, że przyspieszenie cyfrowe było najwyższym priorytetem wydatkowym dla dyrektorów finansowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy, przy czym 98% respondentów twierdzi, że będzie chronić inwestycje cyfrowe, a 66% stwierdziło, że planuje zwiększyć swoje inwestycje w tą kategorię.

Oddzielne badanie przeprowadzone w czerwcu wśród 128 dyrektorów finansowych i dyrektorów generalnych wskazało na konkretne obszary w technologii, które mają otrzymać najwięcej inwestycji: jedna trzecia respondentów stwierdziła, że ​​będzie traktować priorytetowo technologie automatyzacji back-office, które są najpopularniejszym wyborem spośród 13 różnych kategorii potencjalnych inwestycji w technologię (patrz Rysunek 1 ).

„Automatyzacja przepływów pracy jest kluczem do osiągnięcia wzrostu wydajności w wielu obszarach, w tym rozrachunków z dostawcami i należnościami oraz wewnętrznych usług IT, takich jak pomoc techniczna”powiedział Randeep Rathindran, wiceprezes ds. badań w Gartner Finance Practice. „W środowisku o ograniczonej gotówce, gdzie marże są pod presją, pilna potrzeba poprawy wydajności w tych obszarach jest zwiększona”. 

08 30 22 gartner cfo digital investmentsŹródło: Gartner (sierpień 2022)

Respondenci ankiety wskazali również na swoje plany zwiększenia inwestycji w analitykę optymalizacji cen, przy czym 32% respondentów uważa ten obszar za jeden z trzech najważniejszych priorytetów. Ponieważ dyrektorzy finansowi dostrzegają ograniczenia podwyżek cen w perspektywie długoterminowej, analizy optymalizacji cen są dla organizacji sposobem na poprawę precyzji ustalania cen, a także realizowania innych strategii mających na celu złagodzenie wpływu inflacji na marże, takich jak cięcie kosztów.

Ankieta Gartnera dotycząca priorytetów inwestycyjnych dyrektorów finansowych również ujawniła obszary najbardziej narażone na cięcia kosztów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 46% respondentów wskazało, że zmniejszy wydatki na konsultantów, a 45% stwierdziło, że zmniejszy wydatki na nieruchomości. Wydatki wykonawców były również wskazane przez 39% respondentów.