in , ,

B3System złożyła wniosek do KNF o uchylenie wykluczenia obrotu akcji z GPW

Komisja Nadzoru Finansowego otrzymała wniosek złożony przez firmę B3System. Wniosek dotyczy ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzją KNF nakładającą na spółkę karę administracyjną w postaci bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

KNF podała pod koniec czerwca, że na B3System została nałożona kara w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym. Skutek wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. ,W komunikacie podanym przez Spółkę B3System czytamy, że “w przedmiotowym wniosku spółka wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz o umorzenie postępowania, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i ponowne orzeczenie co do istoty sprawy”.

Wśród zarzutów wobec spółki Komisja wymieniła: niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieujawnienie analizy wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które narażony był emitent na koniec okresu sprawozdawczego, w szczególności brak pokazania wpływu na wynik i kapitał własny zmian w zakresie odpowiednich czynników ryzyka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; niedokonanie stosownych korekt w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, w związku z błędami popełnionymi w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku; nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

B3System to Spółka z branży informatycznej. Jej działalność opiera się na świadczeniu usług w zakresie projektowania, wdrażania, administracji i utrzymania zaawansowanych środowisk IT. Spółka jest notowana na GPW od 2007 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na nasz newsletter!
SUBSKRYBUJ

Przywracanie danych w erze ataków ransomware

adat dysk

Nowe pamięci DDR4 z podświetleniem LED RGB od Adata