in , ,

B3System złożyła wniosek do KNF o uchylenie wykluczenia obrotu akcji z GPW

Komisja Nadzoru Finansowego otrzymała wniosek złożony przez firmę B3System. Wniosek dotyczy ponownego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej decyzją KNF nakładającą na spółkę karę administracyjną w postaci bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

KNF podała pod koniec czerwca, że na B3System została nałożona kara w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym. Skutek wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym następuje po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. ,W komunikacie podanym przez Spółkę B3System czytamy, że “w przedmiotowym wniosku spółka wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz o umorzenie postępowania, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i ponowne orzeczenie co do istoty sprawy”.

Wśród zarzutów wobec spółki Komisja wymieniła: niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieujawnienie analizy wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które narażony był emitent na koniec okresu sprawozdawczego, w szczególności brak pokazania wpływu na wynik i kapitał własny zmian w zakresie odpowiednich czynników ryzyka w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; niedokonanie stosownych korekt w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, w związku z błędami popełnionymi w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku; nieprzekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

B3System to Spółka z branży informatycznej. Jej działalność opiera się na świadczeniu usług w zakresie projektowania, wdrażania, administracji i utrzymania zaawansowanych środowisk IT. Spółka jest notowana na GPW od 2007 roku.

it professional recruiter

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapisz się na nasz newsletter!
SUBSKRYBUJ

Przywracanie danych w erze ataków ransomware

adat dysk

Nowe pamięci DDR4 z podświetleniem LED RGB od Adata