Bariery i możliwości: jakie wyzwania stoją przed kobietami w branży cyberbezpieczeństwa?

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
2 min

Według danych Cybersecurity Ventures, w 2021 roku na świecie brakowało około 3,5 miliona pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Problem ten narastał od lat, a teraz staje się szczególnie dotkliwy z powodu wzmożonej działalności hakerów i digitalizacji całego świata. Tylko w 2020 roku cyberprzestępczość spowodowała globalne straty finansowe w wysokości biliona dolarów. Jednakże, zaledwie 25% pracowników cyberbezpieczeństwa stanowią kobiety, a towarzyszą temu liczne bariery, w tym dyskryminacja i nierówności płacowe.

Badania przeprowadzone przez organizację non-profit (ISC)2 wykazały, że większość kobiet pracujących w branży cyberbezpieczeństwa zgłasza dyskryminację ze względu na płeć. Ponadto, kobiety często napotykają na trudności w dostępie do szkoleń i edukacji, co dodatkowo utrudnia rozwój ich kariery w tej dziedzinie.

Jednym z rozwiązań dla problemu niedoboru pracowników w dziedzinie cyberbezpieczeństwa może być zwiększenie liczby kobiet pracujących w tej branży. Ostatnie wyniki badań przeprowadzonych przez organizacje non-profit takie jak (ISC)2 pokazują, że coraz więcej kobiet zaczyna przygodę z cyberbezpieczeństwem, a ich udział w branży podwoił się w latach 2017-2020. Co więcej, kobiety pracujące w cyberbezpieczeństwie mają zwykle wyższe wykształcenie i pozycjonują się na stanowiskach kierowniczych, co sugeruje, że są w stanie odnaleźć się w branży.

Jednakże, nadal istnieją liczne bariery, które powstrzymują kobiety przed podjęciem kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W tym kontekście, ważne jest zniwelowanie różnic płacowych i usunięcie innych nierówności, aby zapewnić równy dostęp do szkoleń i edukacji. Zwiększenie liczby kobiet pracujących w cyberbezpieczeństwie może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza w dobie rosnącej liczby cyberataków i digitalizacji całego świata. 

- Advertisement -

Budowanie kariery w branży cyberbezpieczeństwa na pewno jest trudniejsze niż kariera w innych obszarach technologii, głównie ze względu na tempo zmian. Ale oferuje też wiele kierunków rozwoju, chociażby zapotrzebowanie na rozwiązania oparte na AI, w których się specjalizujemy. Poszerzanie i wzmacnianie możliwości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez wprowadzanie różnych perspektyw na kwestie rozwiązywania problemów i innowacji jest bardzo ważne i z pewnością wiele kobiet się w tym odnajdzie.”

 Christian Putz, Country Manager w Vectra AI. 
SOURCES:Vectra AI
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz

- REKLAMA -