Bariery i możliwości: jakie wyzwania stoją przed kobietami w branży cyberbezpieczeństwa?

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska  - Redaktor prowadzący Brandsit 2 min czytania

Według danych Cybersecurity Ventures, w 2021 roku na świecie brakowało około 3,5 miliona pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Problem ten narastał od lat, a teraz staje się szczególnie dotkliwy z powodu wzmożonej działalności hakerów i digitalizacji całego świata. Tylko w 2020 roku cyberprzestępczość spowodowała globalne straty finansowe w wysokości biliona dolarów. Jednakże, zaledwie 25% pracowników cyberbezpieczeństwa stanowią kobiety, a towarzyszą temu liczne bariery, w tym dyskryminacja i nierówności płacowe.

Badania przeprowadzone przez organizację non-profit (ISC)2 wykazały, że większość kobiet pracujących w branży cyberbezpieczeństwa zgłasza dyskryminację ze względu na płeć. Ponadto, kobiety często napotykają na trudności w dostępie do szkoleń i edukacji, co dodatkowo utrudnia rozwój ich kariery w tej dziedzinie.

Jednym z rozwiązań dla problemu niedoboru pracowników w dziedzinie cyberbezpieczeństwa może być zwiększenie liczby kobiet pracujących w tej branży. Ostatnie wyniki badań przeprowadzonych przez organizacje non-profit takie jak (ISC)2 pokazują, że coraz więcej kobiet zaczyna przygodę z cyberbezpieczeństwem, a ich udział w branży podwoił się w latach 2017-2020. Co więcej, kobiety pracujące w cyberbezpieczeństwie mają zwykle wyższe wykształcenie i pozycjonują się na stanowiskach kierowniczych, co sugeruje, że są w stanie odnaleźć się w branży.

Jednakże, nadal istnieją liczne bariery, które powstrzymują kobiety przed podjęciem kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W tym kontekście, ważne jest zniwelowanie różnic płacowych i usunięcie innych nierówności, aby zapewnić równy dostęp do szkoleń i edukacji. Zwiększenie liczby kobiet pracujących w cyberbezpieczeństwie może przynieść wiele korzyści, zwłaszcza w dobie rosnącej liczby cyberataków i digitalizacji całego świata. 

Budowanie kariery w branży cyberbezpieczeństwa na pewno jest trudniejsze niż kariera w innych obszarach technologii, głównie ze względu na tempo zmian. Ale oferuje też wiele kierunków rozwoju, chociażby zapotrzebowanie na rozwiązania oparte na AI, w których się specjalizujemy. Poszerzanie i wzmacnianie możliwości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez wprowadzanie różnych perspektyw na kwestie rozwiązywania problemów i innowacji jest bardzo ważne i z pewnością wiele kobiet się w tym odnajdzie.”

 Christian Putz, Country Manager w Vectra AI. 
Źródło Vectra AI
Skomentuj
- Reklama -

Data Act może zaszkodzić rozwojowi nowych technologii

Przedstawiciele Związku Cyfrowa Polska przekazali do polskiego rządu swoje zastrzeżenia do unijnego projektu Data Act. Kilka kwestii „budzi najwyższe zaniepokojenie”

3 min czytania

Fenomen quiet quitting: jakie są jego skutki w Polsce?

Co trzecia zatrudniona osoba rozważa w tym roku zmianę pracy. Wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków na zlecenie

5 min czytania

Nowa firma w programie PWCyber

Spółka Microsoft dołączyła do grona partnerów współpracujących w ramach Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji.  Program Współpracy

2 min czytania