Ad image

BenQ będzie korzystać w 100 proc. z OZE

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 4 min

Grupa BenQ Qisda (BenQ) ogłosiła oficjalne przystąpienie do ruchu RE100 i zobowiązała się do wykorzystywania 100% OZE (odnawialnych źródeł energii) do 2040 roku. Ponadto ogłoszono, że celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do roku 2050. BenQ aktywnie współpracuje z partnerami i dostawcami w celu znacznego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla zgodnie z inicjatywami zrównoważonego rozwoju i międzynarodowymi standardami, wykazując niezachwianą determinację w tej kwestii.

Grupa BenQ to jeden z dwóch największych producentów wyświetlaczy LCD i projektorów na świecie, prowadzący działalność w dziedzinie technologii informacyjnych, opieki zdrowotnej, inteligentnych rozwiązań, sieci i komunikacji. Pod globalną marką BenQ, grupa oferuje produkty i usługi w zakresie stylu życia, biznesu, opieki zdrowotnej i edukacji.

W Tajpei odbyło się zgromadzenie dotyczące współpracy na rzecz redukcji śladu węglowego i warsztaty działań ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) na rzecz zrównoważonego rozwoju, na którym Grupa BenQ oficjalnie ogłosiła swoje cele i harmonogram redukcji emisji CO2. Zapowiedziała także współpracę z ponad 400. partnerami i dostawcami (o łącznej kapitalizacji rynkowej ponad 1 bilion dolarów amerykańskich) w dążeniu do redukcji emisji CO2 i dbałości o środowisko.

Przewodniczący Peter Chen z grupy BenQ stwierdził, że od opublikowania przez firmę w 2007 roku pierwszego raportu CSR (odpowiedzialności społecznej korporacji), w 2010 roku BenQ uzyskał pierwsze na świecie potwierdzenie śladu węglowego dla 20 calowego wyświetlacza LCD, a od 2012 roku zdobył na całym świecie ponad 50 różnych trofeów związanych z ESG od 2012 roku.

Wskazał również, że korporacje powinny traktować ESG jako swoje zobowiązania finansowe, a także ścieżkę rozwoju, wyznaczając cele i ciężko pracując, aby je realizować. Oprócz oficjalnego ogłoszenia procesu zmierzającego do osiągnięcia celu zero emisji netto, grupa zaprosiła swoich dostawców aby “współpracować w tworzeniu wspólnego dobra i zrównoważonego rozwoju” i wykazać sto razy większą siłę.

“Jesteśmy zadowoleni, że grupa BenQ dołączyła do ruchu RE100, globalnej inicjatywy prowadzonej przez Climate Group we współpracy z CDP. Poprzez zobowiązanie do 100% wykorzystywania odnawialnej energii elektrycznej do 2040 roku, BenQ podejmuje ważny krok ku w swojej zrównoważonej działalności, dołączając do ponad 380 wiodących firm na świecie, które zobowiązały się do zmiany rynku. Zachęcamy innych do naśladowania”.

Sam Kimmins, dyrektor ds. energii w Climate Group

Grupa oczekuje, że cel zero emisji netto osiągnie do 2050 roku, przyjmując rok 2021 jako rok bazowy. 

Obecnie Grupa BenQ podejmuje takie działania, jak wewnętrzne ustalanie cen emisji dwutlenku węgla, własna produkcja energii słonecznej, weryfikacja zakupu zielonej energii i inne. Oprócz osiągnięcia celu, jakim jest zerowa emisja netto, zobowiązała się również, że do 2030 roku dostawcy mogą zredukować emisję dwutlenku węgla o 20%. Grupa BenQ pomoże innym osiągnąć ten cel. Praktyki dostawców w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla będą również uwzględnia w ocenach dostawców przez dodanie wymogu oceny ESG .

Z Fundacją BenQ jako platformą i zaczynając od badania gazów cieplarnianych, grupa planuje określić cele redukcji emisji dwutlenku węgla i pracować nad zarządzaniem energią. W przyszłości firma planuje rozszerzyć swoje działania na cały cykl życia produktu i wprowadzić materiały z biomasy, handel prawami do emisji dwutlenku węgla, technologie pochłaniające dwutlenek węgla oraz inne, aby wspólnie z innymi budować przyszłość zerowej emisji netto.

SOURCES:BenQ