Ad image

Bez tego nawet nie myśl o sztucznej inteligencji

Sukces projektów opartych na sztucznej inteligencji (AI) zależy od jakości danych, które stanowią ich fundament. Wykorzystanie danych wysokiej jakości jest niezbędne do tworzenia dokładnych, efektywnych i etycznych rozwiązań AI, mających realny wpływ na różnorodne sektory przemysłu i codzienne życie.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 7 min

W erze technologii, gdzie sztuczna inteligencja (AI) staje się coraz bardziej wszechobecna, dane odgrywają nie tylko istotną, ale wręcz kluczową rolę. To one są fundamentem, na którym opierają się wszystkie systemy AI, od prostych algorytmów po zaawansowane systemy uczące się. Zrozumienie tej roli pozwala dostrzec, dlaczego jakość danych jest tak ważna.

Dane jako materiał edukacyjny dla AI

Każdy model AI, podobnie jak ludzki umysł, uczy się na podstawie doświadczeń. W kontekście AI, te “doświadczenia” to dane. Tak jak jakość edukacji człowieka wpływa na jego umiejętności i wiedzę, tak jakość danych determinuje, jak dobrze model AI będzie “rozumiał” i reagował na otoczenie. Niedokładne lub mylące dane mogą skutkować błędami i nieefektywnym działaniem.

Dane jako lustrzane odbicie rzeczywistości

W idealnym przypadku, dane powinny być dokładnym odbiciem rzeczywistości, którą ma odzwierciedlać AI. To umożliwia tworzenie modeli, które nie tylko dokładnie interpretują obecne warunki, ale są również zdolne do przewidywania przyszłych trendów i zachowań. W tym kontekście, niedokładne lub przestarzałe dane są jak zniekształcone lustro, które daje fałszywy obraz rzeczywistości.

Rola danych w personalizacji

W świecie zdominowanym przez personalizację, od rekomendacji produktów po indywidualne plany leczenia, jakość danych jest niezastąpiona. Dane pozwalają na dostosowanie usług i produktów do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników, co z kolei przekłada się na lepsze doświadczenia i większą satysfakcję klienta.

Dane a etyczne aspekty AI

Jakość danych ma również bezpośredni wpływ na aspekty etyczne wykorzystania AI. Dane obciążone uprzedzeniami mogą prowadzić do dyskryminacji i niesprawiedliwości w decyzjach podejmowanych przez AI. Troska o jakość danych to również dbałość o to, by technologia ta służyła wszystkim grupom społecznym w sposób sprawiedliwy i równy.

Wyzwania jakości danych: przeszkody na drodze do efektywnego wykorzystania AI

Wyzwania związane z jakością danych to znacznie więcej niż tylko techniczne problemy. Są one złożone i wielowymiarowe, wpływające na każdy aspekt działania systemów opartych na AI. Oto bardziej szczegółowe spojrzenie na te wyzwania:

 • Kompleksowość i wielość źródeł danych: W dzisiejszym zglobalizowanym świecie danych, gdzie informacje pochodzą z różnych źródeł – od mediów społecznościowych po sensory IoT – ich zróżnicowanie stwarza wyzwanie. Dane często przyjmują różne formaty, mają różne poziomy dokładności i wiarygodności. Ich integracja w spójny i użyteczny zestaw danych jest kluczowa, lecz skomplikowana.
 • Zmienność i dynamika danych: Świat danych jest dynamiczny; informacje szybko się starzeją i tracą na wartości. Aktualizacja i utrzymanie danych w czasie rzeczywistym jest wyzwaniem, zwłaszcza w branżach o szybkich zmianach, takich jak finanse czy technologie. To sprawia, że modele AI muszą być elastyczne i adaptacyjne do ciągle zmieniających się danych.
 • Uprzedzenia i reprezentatywność danych: Dane mogą nieświadomie odzwierciedlać uprzedzenia twórców modeli AI lub społeczności, z której pochodzą. Jest to problem szczególnie istotny w kontekście sprawiedliwości i etyki, gdyż może prowadzić do dyskryminacyjnych wniosków i decyzji. Zapewnienie, że dane są reprezentatywne dla różnorodnych grup społecznych i sytuacji, jest kluczowe dla uniknięcia stronniczości.
 • Bezpieczeństwo i prywatność danych: W dobie cyfrowej, gdzie dane są cennym zasobem, ich bezpieczeństwo staje się priorytetem. Zagadnienia związane z prywatnością danych, ich ochroną przed nieautoryzowanym dostępem i zabezpieczeniem przed cyberatakami są nieodłącznym elementem zarządzania danymi.
 • Złożoność zarządzania i przetwarzania danych: Wyzwanie stanowi nie tylko zbieranie i przechowywanie danych, ale także ich przetwarzanie. Wymaga to zaawansowanych narzędzi i technik, takich jak czyszczenie danych, ich normalizacja, a także efektywne algorytmy do przetwarzania i analizowania dużych zbiorów danych.
 • Zgodność i standardy regulacyjne: Dostosowanie się do ciągle zmieniających standardów prawnych i regulacyjnych, zwłaszcza w kontekście ochrony danych osobowych (np. GDPR w Unii Europejskiej), jest kolejnym wyzwaniem. Firmy muszą zapewnić, że ich praktyki w zakresie danych są zgodne z przepisami, co wymaga ciągłej uwagi i adaptacji.

6 czynników jakościowych: filary efektywnego wykorzystania danych w AI

Rozszerzając na temat kluczowych czynników jakościowych, które decydują o skuteczności modeli AI, możemy zauważyć, że każdy z nich ma swoje specyficzne wyzwania i wymaga dedykowanego podejścia:

 • Niespójne dane: To wyzwanie polega na rozwiązywaniu problemów wynikających z różnic w danych pochodzących z wielu źródeł. Niespójność może prowadzić do błędów w interpretacji i analizie. Ważne jest ujednolicenie formatów, terminologii i metryk, aby dane były spójne i łatwe do zrozumienia przez modele AI.
 • Niekompletne dane: Brak danych lub luki w zbiorach danych mogą prowadzić do niepełnych analiz i błędnych wniosków. Kluczowe jest stosowanie technik takich jak imputacja danych, aby wypełnić brakujące informacje i zapewnić pełniejszy obraz analizowanej sytuacji.
 • Zniekształcone dane: Zniekształcenia danych mogą być wynikiem błędów pomiarowych, stronniczości w zbieraniu danych lub niewłaściwej interpretacji. Ważne jest identyfikowanie i korygowanie tych zniekształceń, a także stosowanie technik takich jak zrównoważone próbkowanie, aby zapewnić, że dane są reprezentatywne.
 • Nieprawidłowe dane: Błędy w danych, takie jak duplikaty czy wartości odstające, wymagają dokładnego czyszczenia i weryfikacji. Stosowanie zaawansowanych technik analizy danych oraz regularne audyty jakości danych są kluczowe w wykrywaniu i korygowaniu takich nieprawidłowości.
 • Centralizacja danych: Centralizacja danych wymaga efektywnego zarządzania danymi i ich integracji z różnych źródeł. Wdrożenie systemów zarządzania danymi, takich jak systemy CRM czy ERP, oraz stosowanie katalogów danych pomaga w uzyskaniu spójnego, kompleksowego widoku na dane, co jest kluczowe dla efektywnego wykorzystania w AI.
 • Skalowalność danych: Zapewnienie, że systemy danych są skalowalne, jest kluczowe w obliczu rosnącej objętości i złożoności danych. Obejmuje to zarówno zdolność technologiczną do przetwarzania dużych ilości danych, jak i elastyczność w adaptowaniu się do zmieniających się wymagań biznesowych i technologicznych.

Te sześć czynników jakościowych tworzy solidny fundament dla skutecznych i niezawodnych systemów AI. Obejmują one zarówno techniczne aspekty zarządzania danymi, jak i bardziej strategiczne kwestie związane z ich integracją, analizą i wykorzystaniem. Staranne zarządzanie tymi aspektami jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w projektach opartych na sztucznej inteligencji.