Dołącz już teraz do uczestników Plebiscytu 

BITy 2022

Blockchain ma potencjał by stać się narzędziem użytecznym w niemal każdej branży

Udostępnij

Blockchain to uniwersalna księga transakcji, umożliwiająca rejestrację i śledzenie każdej dokonanej operacji w jej obrębie, rozproszona po całym internecie w tysiącach, niemodyfikowalnych kopii, w modelu preer-to-peer i zabezpieczona zaawansowanymi metodami kryptograficznymi.

Najłatwiej porównać ją do księgi rachunkowej – publicznie dostępnej, globalnej i pozwalającej każdemu jej użytkownikowi na rejestrowanie i wgląd do transakcji takich jak transakcje finansowe, akty własności czy np. kontrakty. Ale informacja kto wykonał daną transakcję jest poufna, dostępna tylko dla właściciela danej transakcji. Programowalny, otwarty charakter technologii blockchain pozwoli całkowicie przebudować sektor finansowy. A nawet więcej – niektóre jego elementy nadzorczo-rozliczeniowe będą zbędne. Procesy handlowe, wymiany informacji staną się przejrzyste i szybsze oraz znacznie tańsze, bez kosztów ponoszonych na utrzymanie całego systemu finansowego na świecie. Instytucje zaufania publicznego –  banki, giełdy i pośrednicy transakcji finansowych również widzą w nim ogromny potencjał, ale i zagrożenie dla status quo.

Po szczegółowe wyjaśnienie, czym jest blockchain odsyłam tutaj, a po wyjaśnienie czym są kryptowaluty, a w szczególności Bitcoin, czyli kryptowaluta o obecnie największej kapitalizacji (stan na Marzec 2018) – tutaj.

Jedną z najważniejszych cech blockchain jest to, że wszyscy użytkownicy, którzy decydują się na korzystanie z tej „księgi” mają dostęp do jej kopii, a każda kopia automatycznie rejestruje wszelkie dokonywane w jej obrębie zmiany. Blockchain jest systemem rozproszonym, co oznacza, że nie istnieje w niej jakiekolwiek centralne źródło przetwarzanych danych.

Bezpieczeństwo jej użycia i stosowania, które wydaje się jej cechą najważniejszą, wynika z zastosowania algorytmów matematycznych i zasad kryptografii. Blockchain może rejestrować transakcje: sprzedaży, wymiany, autoryzacje, elektroniczne podpisy i właściwie każdą operację, która związana jest z walidacją dowolnej postaci aktywów.

Cechy „księgi blockchain” powodują, że można o niej myśleć jako o największej, a może i jedynej rozproszonej po całym internecie bazie danych, jaka może funkcjonować w naszej rzeczywistości. Dzisiaj oczywiście jeszcze taką nie jest, ale są ku temu spore szanse, by tak się właśnie stało.

Specjaliści twierdzą, że blockchain, by się zglobalizować, potrzebuje kilkunastu lat dalszego rozpowszechniania i udoskonalania. Dzisiaj jej rozwój i funkcjonowanie postrzega się przede wszystkim w kontekście rynku kryptowalut. Sam pomysł stworzenia uniwersalnej księgi wszystkich dokonywanych operacji zrodził się w środowisku, które stworzyło pierwszą – alternatywną wobec oficjalnego systemu finansowego – walutę, czyli Bitcoin (BTC). Można stwierdzić, że to właśnie świat kryptowalut jest swoistym laboratorium, w którym wszystkie silne i słabe strony tej technologii zostają weryfikowane w ciągłym użyciu.

Jest to zresztą oczywiste, że blockchain mógł się wykluwać na obszarze, gdzie dokonywane transakcje wymagają maksymalnego stopnia zabezpieczenia i całkowitego zaufania.

Cała idea kryptowaluty, jako narzędzia niezależnego od centralnego systemu finansowego, zyskała w tej technologii naturalnego sprzymierzeńca. W założeniach, w technologii blockchain nie ma zarabiających na kliencie pośredników (w praktyce, na dzisiaj jeszcze są, ale ten element układanki powinien ewoluować), a koszty używania tego systemu – docelowo – mogą być znikome. Przynajmniej w stosunku do korzyści, jakie ten może przynieść użytkownikom – indywidualnym i biznesowym.

Blockchain rozwija się i będzie się rozwijał. Jest to zbyt duża jakościowo zmiana technologiczna, by miało jej grozić rynkowe unicestwienie. Pytań, które rodzą się przy okazji jej upowszechniania jest wiele, a jedno z nich dotyczy skalowalności. A ta potencjalnie jest nieograniczona.

Póki, co korzyści, jakie niesie blockchain najszybciej dostrzega branża finansowa. Ale jesteśmy dopiero na początku i sytuację można porównać do momentu, w którym internet znajdował się w połowie lat 90-tych. Nikt wtedy jeszcze nie wyobrażał sobie, że rewolucja Internet 2.0 zmieni istotę sieci. Blockchain ciągle jest w pierwszej fazie rozwoju, ale wkrótce powinien przeżyć okres dynamicznego wzrostu, co oznacza z czasem realną globalizację mechanizmu.

Być może punkt zwrotny czeka nas już w przyszłym roku. Wtedy to właśnie instytucje finansowe mogą zacząć powszechnie wdrażać narzędzia oparte na tej technologii, zaś cały proces będzie trwał do roku 2025, kiedy to Blockchain osiągnie poziom użycia porównywalny z dzisiejszym dostępem do internetu.

Na początku tego roku McKinsey Global Institute opublikował raport, w którym wskazał na blisko 70 firm, które wdrożyły już blockchain; niemal wszystkie należą do branży finansowej i ubezpieczeniowej. Według tych analiz, ta ostatnia powinna być głównym beneficjentem przełomu, jaki zapowiada nowa technologia.

W tym miejscu chciałbym wskazać na te sfery rzeczywistości, gdzie blockchain powinna sprawdzić się najszybciej i najlepiej ze względu na jej strukturalne cechy.

Blockchain to REWOLUCJA w przepływie informacji

Różne modele organizacji danych różnią się między sobą m.in. tym, z jaką prędkością pożądana czy wyszukiwana informacja trafia do użytkownika. W wielu przypadkach jakościowa zmiana w funkcjonowaniu dowolnej organizacji, czy jej konkurencyjność wobec innych, wynika ze sposobu w jaki porządkuje ona istotne dla niej dane. Lepszy dostęp do nich oznacza na pewnym etapie, narodziny nowego modelu funkcjonowania całej organizacji. A za tym idą korzyści dla zarządzania i ekonomii firmy. Co warto też podkreślić – decentralizacja i współdzielenie informacji w blockchain, zachęcają do wymiany danych. Niesie to korzystne konsekwencje dla wszystkich poziomów zarządzania daną organizacją i dla jej rozwoju.

Blockchain jest PRZEJRZYSTY

Ta właśnie cecha powoduje, że technologia może być używana w obszarach, gdzie przejrzystość jest pożądana, a nawet mocno wymagana. Stąd wniosek, że najbardziej zainteresowane blockchainem mogą być instytucje publiczne, które gromadzą dane związane z funkcjonowaniem urzędów. Jeśli jedną z cech naszego systemu politycznego jest prawo obywatela do dostępu do informacji publicznej, blockchain może umożliwiać realizację tej obietnicy.

Blockchain ma niegraniczoną MOC przetwarzania dużych zbiorów informacji

Obecna technologia chmury to tryliony danych, które nie są ze sobą zintegrowane. Blockchain może je ze sobą scalić i zintegrować w logiczny sposób. W przypadku Internetu Rzeczy (Internet of Things) – gdzie różnorodne urządzenia funkcjonują dzięki nieustannemu, bieżącemu przetwarzaniu informacji, blockchain sprawdzi się doskonale. Lotniska przetwarzające liczne informacje dotyczące pogody, ruchu powietrznego, bezpieczeństwa, czasu, kontroli pasażerów uzyskują w nim naturalnego sprzymierzeńca. Podobnie zresztą jak inteligentne budynki, czy wręcz całe inteligentne miasta (Smart Cities), w których elektronika zarządza energią, zużyciem wody, temperaturą, urządzeniami AGD, telewizją, alarmami, kamerami, które – podłączone do internetu – generują ogromne ilości danych. Wszystkie te urządzenia współpracują ze sobą dzięki przetwarzaniu danych, a omawiana technologia może uczynić tę współpracę bardziej niezawodną. Prosta aplikacja oparta na rozproszonej technologii może z czasem sterować każdym urządzeniem lub zbiorem urządzeń: począwszy od domowej elektroniki, skończywszy na dużych flotach pojazdów autonomicznych.

Blockchain eliminuje POŚREDNIKÓW

W pewnym sensie jest on kolejnym wcieleniem technologii Peer-to-Peer. Tylko wcieleniem bardziej doskonałym. System bezpośredniej wymiany plików między użytkownikami zrewolucjonizował sposób, w jaki korzystamy z plików muzycznych czy filmowych, a tym samym w dużej mierze ograniczył pozycję wszystkich podmiotów, które zarabiają na dystrybucji treści (content). Jeśli przykładowo mogę zapłacić za usługę bezpośrednio, wymieniając ciąg danych z dostawcą usługi, to nie muszę sobie zaprzątać głowy dodatkowymi opłatami dotyczącymi dystrybucji. Blockchain może więc upodmiotowić konsumenta, który zainteresowany jest obniżaniem ceny usług, a także błyskawicznym i nieograniczonym dostępem do nich.

Blockchain zapewnia POUFNOŚĆ danych

W wymiarze społecznym ma to olbrzymie znaczenie, z którego nie zdajemy sobie sprawy na co dzień. Dostęp do danych wrażliwych, takich jak chociażby informacje o zdrowiu musi odbywać się w sposób całkowicie kontrolowany. Blockchain w bardzo dużym stopniu uniemożliwia wyciek danych. Złamanie kodów dostępu i kradzież systemu znaków są co prawda możliwe (i zdarzają się), ale wymaga to olbrzymiej mocy obliczeniowej. A ona kosztuje. Beneficjentem technologii blockchain staje się więc każda instytucja gwarantująca klientowi czy obywatelowi poufność – np. szpital, lub firma ubezpieczeniowa.

Blockchain jest technologią, która umożliwia wygodną i bezpieczną WYMIANĘ informacji

Protokoły szyfrowania używane przez omawianą technologię powodują, że tradycyjne sposoby wymiany treści, takie jak e-mail, czy chmura tracą na atrakcyjności. Jednocześnie system ten umożliwia publikację wszelkich treści i ich całkowitą bieżącą aktualizację, co może mieć niebagatelny wpływ na działanie instytutów naukowych, dla których aktualizacja informacji ma olbrzymie znaczenie. Zresztą każda instytucja, której podstawą funkcjonowania jest obieg faktur, dokumentów, kluczy elektronicznych, kodów dostępu i wszelkich narzędzi autoryzacji, powinien być z natury zainteresowany blockchain. Tylko nie każda z tych instytucji jeszcze o tym wie.

Blockchain może NIWELOWAĆ obszary biedy i ułatwiać dostęp do rynku finansowego

Miejsc na świecie, w których żyją ludzie bez dostępu do konta bankowego jest ciągle wiele. Dzięki omawianej technologii osoba, która nie ma możliwości fizycznych czy ekonomicznych do korzystania z usług bankowych, zyskuje nowe narzędzie a wraz z nim podmiotowość konsumencką. Korzystając ze smartfonu może płacić za wszystkie usługi przy pomocy kryptowaluty, która jak wiadomo demonopolizuje rynek finansowy i uniezależnia klienta od bankowego pośrednictwa. Jeśli wyobrazimy sobie, że dana instytucja przeznacza na rozwój wybranego obszaru fundusze, to te mogą trafiać błyskawicznie do kieszeni osoby potrzebującej – na przykład do rolnika, który prowadzi gospodarstwo w odległych rejonach świata. Wszelkie pośrednictwo jest tu zbędne.

Czy to jest utopia?

Powyżej wymieniłem najważniejsze według mnie konsekwencje płynące z narodzin i funkcjonowania tej nowej technologii. Mógłbym wskazać na wiele innych poziomów funkcjonowania społecznego, gdzie blochchain doskonale by się sprawdził. Ale wymagałoby to wielokrotnie dłuższego tekstu.

Nie mogę zaprzeczyć, że bardzo matematyczny, algorytmiczny blockchain dostarcza mi poczucia niesamowitości w kontakcie z tą technologią. Rozproszona, bezpieczna, powszechnie dostępna i budząca zaufanie baza danych, która staje się podstawową i główną księgą rachunkową naszego świata – to brzmi niemal jak utopia. Jest w tym zdecydowanie coś niesamowitego i wręcz niewiarygodnego. Ale to odczucie towarzyszy mi od dawna. Od chwili, kiedy zacząłem obserwować pierwsze przejawy istnienia Sztucznej Inteligencji w naszym życiu.

Powiązane artykuły:
Dlaczego tak bardzo zależy nam na technologii blockchain?
Blockchain, czyli ostateczny krach systemu finansowego
Blockchain – święty Graal systemu finansowgo?
Co to jest blockchain? Wszystko co trzeba o nim wiedzieć

Zobacz

Bloomberg: satelity zarejestrowały zdjęcia wycieków z gazociągu Nord Stream

Potężne wycieki metanu z gazociągu Nord Stream na dnie Morza Bałtyckiego, zostały zarejestrowane na zdjęciach satelitarnych i przeanalizowane przez naukowców – podała w piątek agencja Bloomberg.

Rada nadzorcza JSW za zasileniem funduszu stabilizacyjnego kwotą do 1,5 mld zł

Rada nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki i zgodziła się na zasilenie JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego środkami do kwoty 1,5 mld zł - podała JSW. Zasilenie funduszu planowane jest w październiku.

MF wyemitował obligacje przeznaczone dla Funduszu Reprywatyzacji

Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje o wartości 148,461 mln zł przeznaczone dla Funduszu Reprywatyzacji - podał resort w komunikacie.

PKN Orlen otworzył dwie kolejne stacje paliw na Słowacji

PKN Orlen otworzył dwie kolejne stacje paliw na Słowacji; do końca roku w sieci Orlenu znajdzie się do 50 obiektów - poinformowała spółka w czwartek. Dodała, że dzięki przejęciu kolejnych 41 stacji od koncernu MOL, Orlen wejdzie do grona 3 największych sieci na Słowacji.

Na rynkach ropy małe zmiany cen, ale decyzja OPEC+ może mocno namieszać w notowaniach

Na rynkach ropy we wtorek panuje względny spokój, a ceny surowca notują małe zmiany. Środowa decyzja krajów sojuszu OPEC+ w sprawie wielkości dostaw ropy może jednak mocno namieszać w notowaniach, jeśli producenci zdecydują o dużym obniżeniu dostaw ropy - podają maklerzy.

Brak koncentracji u nastolatków? Naukowcy potwierdzili sprawdzony nawyk

Zawarty w tłustych rybach kwas dokozaheksaenowy (DHA) poprawia zdolność koncentracji u nastolatków, a kwas alfa-linolenowy (ALA), występujący w produktach roślinnych, wpływa na zmniejszenie impulsywności – informują hiszpańscy badacze z instytutu ISGlobal w Barcelonie.
- Reklama -

REKLAMA