Canon: lepsza ochrona dzięki statusowi CNA

Canon: lepsza ochrona dzięki statusowi CNA

Canon zwiększył ochronę wrażliwych obszarów, uzyskując autoryzację jako CNA (CVE Numbering Authority).

Dzięki tej autoryzacji firma może gromadzić i publikować informacje o wszelkich problemach, które mogą wystąpić podczas korzystania z urządzeń i oprogramowania Canon, w ramach globalnego systemu CVE (Common Vulnerabilities and Exposures).

Każdy zidentyfikowany problem otrzymuje unikalny numer CVE ID, który jest rejestrowany w specjalnej bazie danych, zarządzanej przez program CVE (międzynarodowa inicjatywa zajmująca się wykrywaniem zagrożeń technologicznych). Wprowadzenie spójnego systemu opisu wrażliwych obszarów ułatwia firmom wymianę informacji oraz wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom.

Jako autoryzowany CNA, Canon może tworzyć własne wpisy w rejestrze dla każdego produktu. Umożliwia to szybsze wykrywanie zagrożeń oraz bardziej efektywne przeciwdziałanie im.

To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa urządzeń Canon. Niedawno uruchomiono dedykowany portal Canon PSIRT (Product Security Incident Response Team), który pozwala zgłaszać nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktów konsumenckich i biznesowych Canon bezpośrednio do wyspecjalizowanego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa.

Głównym celem Canon w tej dziedzinie jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa użytkownikom produktów i usług firmy. Realizacja tego celu polega na wdrażaniu działań naprawczych, które istotnie podnoszą poziom bezpieczeństwa wszystkich korzystających z rozwiązań Canon.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów