Ad image

BrandsWeek

BrandsWeek

Certyfikaty, dyplomy i ubezpieczenia: witajcie w europejskiej erze blockchain – za kulisami DC4EU

Transformacja cyfrowa stanowi podstawowy element przyszłości Europy. Jednym z filarów Unii Europejskiej, który położył podwaliny pod tożsamość i zaufanie w cyfrowym świecie, jest eIDAS. DC4EU (Digital Credentials for Europe) ma na celu zastosowanie ram zaufania eIDAS Unii Europejskiej, koncentrując  się na dziedzinie edukacji i zabezpieczenia społecznego.

Eksperci OPI - PIB
Eksperci OPI - PIB 8 min

Transformacja cyfrowa stanowi podstawowy element przyszłości Europy. Jednym z filarów Unii Europejskiej, który położył podwaliny pod tożsamość i zaufanie w cyfrowym świecie, jest eIDAS. DC4EU (Digital Credentials for Europe) ma na celu zastosowanie ram zaufania eIDAS Unii Europejskiej, koncentrując  się na dziedzinie edukacji i zabezpieczenia społecznego. DC4EU przeanalizuje kwestię wydawania poświadczeń edukacyjnych i kwalifikacji zawodowych w sektorze edukacji oraz wydawania dokumentu przenośnego A1 i europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w sektorze zabezpieczenia ubezpieczenia społecznego.

DC4EU angażuje 80 odpowiednich instytucji z 22 krajów, wspieranych przez 43 organizacje publiczne i 49 podmiotów prywatnych, aby umożliwić kompleksowe testowanie portfela. 

“Transformacja cyfrowa stanowi podstawowy element przyszłości Europy.”

DC4EU obejmuje 20 państw członkowskich UE oraz Norwegię i Ukrainę, które wezmą udział w projekcie, odgrywając różne role i angażując się na różnych poziomach.

Projekt eDyplomy jest częścią europejskiego projektu DC4EU (Digital Credentials for Europe | DC4EU), który ma na celu wprowadzenie cyfrowych poświadczeń dla Europy oraz wspieranie sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie edukacji i ubezpieczeń społecznych poprzez wdrażanie nowoczesnych, interoperacyjnych usług cyfrowych na poziomie europejskim. 

Deepfake
źródło: Frrepik

DC4EU to projekt, który promuje wdrażanie i rozwój przypadków użycia nowej wersji ram zaufania cyfrowej tożsamości, testując ich interoperacyjność w systemach przedprodukcyjnych z perspektywy transgranicznej. Celem projektu jest zweryfikowanie możliwości wykorzystania unijnego portfela tożsamości cyfrowej zarówno w sektorze edukacji i zdrowia (poświadczenia edukacyjne i kwalifikacje zawodowe), jak i w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. DC4EU obejmuje cztery obszary: edukację, zdrowie, bezpieczeństwo społeczne i usługi publiczne. W obszarze edukacji DC4EU ma na celu umożliwić wydawanie i uznawanie cyfrowych dyplomów, kwalifikacji i certyfikatów w całej Europie, z wykorzystaniem portfela cyfrowej tożsamości europejskiej, który jest zgodny z ramami zaufania eIDAS2. 

“Celem projektu jest zweryfikowanie możliwości wykorzystania unijnego portfela tożsamości cyfrowej zarówno w sektorze edukacji i zdrowia, jak i w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.”

DC4EU jest pierwszym przedsięwzięciem na poziomie europejskim, które zamierza wykorzystać na dużą skalę europejską infrastrukturę usług blockchain (ang. European Blockchain Services Infrastructure, EBSI) jako zaufane źródło danych dla unijnego portfela tożsamości cyfrowej. 

Jest to technologia, która umożliwia zapisywanie i przechowywanie zaszyfrowanych informacji w sposób bezpieczny, niezawodny i niepodlegający manipulacjom.

Usługi oparte o technologię blockchain tworzą rozwiązania przyszłości, ponieważ mają wiele zastosowań i korzyści w różnych dziedzinach życia i gospodarki, jak np.: transport, podatki, łańcuch dostaw, przeciwdziałanie podróbkom czy też śledzenie dokumentów. Blockchain do tej pory kojarzony był przede wszystkim z cyfrowymi walutami tzw. kryptowalutami, takimi jak bitcoin, ethereum czy dogecoin, które są alternatywą dla tradycyjnych systemów płatności. 

Blockchain może również służyć do tworzenia i przechowywania cyfrowych dokumentów, takich jak dyplomy, certyfikaty, umowy, dowody tożsamości, paszporty czy karty zdrowia, które są łatwo dostępne, niepodrabialne i uznawane w różnych krajach.

Technologia ta jest odporna na manipulację wcześniej zapisanych informacji w wyniku ataku hakerskiego, ponieważ zmiana danych w jednym bloku wymagałaby zmiany danych we wszystkich następnych blokach, co byłoby bardzo łatwe do wychwycenia, więc od strony praktycznej sprawia, że ta technologia jest warta uwagi w usługach publicznych, gdzie liczy się przejrzystość i automatyzacja oraz bezpieczeństwo.

Projekt DC4EU jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które jest istotne z punktu widzenia opracowania rekomendacji do zmian w prawie krajowym i unijnymi.

Polska jest także aktywnym uczestnikiem realizacji tego przedsięwzięcia, poprzez zaangażowanie Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz uczelni wyższych: Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Górniczo Hutniczej oraz Szkoły Głównej Handlowej.

Projekt eDyplomy ma na celu zaprojektowanie oraz wdrożenie ogólnopolskiego systemu obsługi dyplomów elektronicznych, który będzie procesem w pełni zautomatyzowanym.

Celem projektu jest nie tylko cyfryzacja poprzez włączenie nowoczesnych technologii do istniejących procesów, ale również projekt ma na celu przeanalizowanie wszystkich procesów, aby wypracować integralne rozwiązanie zapewniające spójność i wiarygodność dyplomu ukończenia studiów.  Docelowo będzie on narzędziem służącym do weryfikacji dyplomu ukończenia studiów wszystkim osobom i podmiotom, które otrzymały dokument od absolwenta. Dyplom elektroniczny oraz dostępne do jego weryfikacji narzędzia dadzą absolwentom łatwiejszy dostęp do usług edukacyjnych w innych krajach Unii Europejskiej.

Rozwiązanie jakie chcemy opracować będzie wykorzystywać najnowsze innowacje techniki informatyczne, takie jak blockchain (bezpieczny rozproszony rejestr danych) oraz pozwoli usprawnić procesy wydawania dyplomów na wszystkich uczelniach w Polsce. 

DC4EU przyczyni się do stworzenia nowego paradygmatu dla obywateli w dziedzinie edukacji i zabezpieczenia społecznego, który jest w pełni zgodny z wymogami Rady Europejskiej, dotyczącymi tożsamości i danych. Będzie również przestrzegać europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych.

DC4EU jest pierwszym przedsięwzięciem na poziomie europejskim, które zamierza wykorzystać na dużą skalę europejską infrastrukturę usług blockchain, jako zaufane źródło danych dla unijnego portfela tożsamości cyfrowej. Projekt DC4EU jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które jest istotne z punktu widzenia opracowania rekomendacji do zmian w prawie krajowym i unijnymi.

Blockchain to technologia, która ma ogromny potencjał do zmiany sposobu, w jaki funkcjonujemy w cyfrowym świecie i jest to odpowiedź świata technologii na potrzebę budowania zaufanych usług informatycznych. Jest to technologia przyszłości, która oferuje wiele możliwości i korzyści dla obywateli, instytucji, przedsiębiorstw i społeczeństwa. Blockchain zasługuje na uwagę, zainteresowanie i już należy podjąć odpowiednie prace i kroki zmierzające do legalizacji tej technologii w różnych dziedzinach życia. Obecnie wiele krajów w Europie, w tym Polska, analizuje tę technologię i pilotażowo wdraża projekty umożliwiające wykorzystanie nowoczesnego i bezpiecznego podejścia jakim jest blockchain.


Krzysztof Cieslikowski Dariusz Wronikowski

Autorzy: Krzysztof Cieślikowski – Kierownik Portfela Projektów, Biuro Strategii, Projektów i Procesów – Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy; Kierownik projektu DC4EU Poland. Ekspert w dziedzinie transformacji cyfrowej i zarządzania zmianą, rozwijania, optymalizowania i wdrażania operacyjnych procesów IT oraz dostarczania technologii, zapewniających bezpieczne i innowacyjne rozwiązania. Swoją karierę zawodową rozwijał, pracując w renomowanych firmach z sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz instytucjach państwowych (pełniąc, m.in. funkcje: Doradca Ministra w Ministerstwie Cyfryzacji, CIO w korporacjach ubezpieczeniowych, konsultant ds. transformacji cyfrowej). Z wykształcenia ekonomista i informatyk, posiada dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego, absolwent SGH oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Dariusz Wronikowski – Dyrektor IT Akademii Leona Koźmińskiego; Koordynator sekcji IT; Stowarzyszenie Forum Dziekanatów; Członek Rady ds. EdTech Konfederacji Lewiatan; Pilot University DC4EU. Dariusz Wronikowski jest magistrem informatyki i absolwentem studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2019 roku związany z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora działu IT. Angażuje się w projekty związane z digitalizacją, transformacją cyfrową, chmurą, podpisem elektronicznym, AI i Blockchain. Z sukcesem wdrożył w pełni elektroniczny proces wniosków studenckich, obejmujący procesy takie jak obieg prac dyplomowych, rekrutację cyfrową oraz eTeczkę w ALK. W 2022 roku dołączył do Forum Stowarzyszenia Dziekanatów, gdzie wspiera i współtworzy sekcję IT oraz angażuje się w inne działania stowarzyszenia.