ChatGPT to przyszłość finansów korporacyjnych czy tylko chwilowy szum?

Newsroom BrandsIT - NewsRoom Brandsit
5 min

ChatGPT zwrócił uwagę kadry kierowniczej w całym przedsiębiorstwie, a dyrektorzy finansowi powinni przełamać ten szum i przedstawić swoją unikalną, skoncentrowaną na ryzyku perspektywę oceny możliwości dzięki tej nowej technologii.

ChatGPT to generatywna aplikacja AI ; która uczy się na podstawie danych, których następnie używa do generowania oryginalnych artefaktów, takich jak odpowiedź na pytanie, esej naśladujący styl określonego pisarza lub fragment kodu programistycznego. Odegra to znaczącą rolę dla dyrektorów finansowych, którzy wdrażają autonomiczną funkcję finansową, o czym mówi Mark D. McDonald, Starszy Analityk-Dyrektor w firmie Gartner Finance.

Zainteresowanie ChatGPT i generatywną sztuczną inteligencją stale rośnie w różnych branżach. Jak dyrektorzy finansowi powinni zająć się tą technologią, której poświęca się tyle uwagi?

Mark McDonald: Dyrektorzy finansowi powinni wykorzystywać swoją unikalną perspektywę skoncentrowaną na ryzyku, aby forsować i pomagać w kształtowaniu polityki na poziomie organizacyjnym, która ogranicza ryzyko stwarzane przez nieograniczone korzystanie z ChatGPT, w tym ryzyko związane z jakością danych wyjściowych, ryzyko związane z bezpieczeństwem danych i ryzyko regulacyjne, a także jako ich dalsze implikacje.  

Muszą ustalić priorytety dotyczące wymagań wstępnych dotyczących przyszłego wykorzystania ChatGPT i podobnych technologii w funkcji finansowej, w tym zidentyfikować odpowiednie potencjalne przypadki użycia i omówić, w jaki sposób ChatGPT i inne aplikacje oparte na dużych modelach językowych mogą pasować do strategii technologicznej tej funkcji, a także jak pracownicy postrzegają tę technologia.

W jaki sposób ChatGPT wpłynie na finanse przedsiębiorstw?

Mark McDonald: ChatGPT jest doskonałym przykładem wartości, jaką sztuczna inteligencja może wnieść , ale obecnie ma pewne ograniczenia w praktycznym zastosowaniu w finansach. Na przykład użycie go, aby pomóc liderowi finansowemu w generowaniu kodu oprogramowania lub instrukcji SQL, jest świetnym zastosowaniem; jednak zadawanie mu pytań o ich finanse nie zadziała.

Dzieje się tak dlatego, że algorytmy takie jak ChatGPT mogą odpowiadać tylko na pytania, na które zostały przeszkolone. Bez szczegółowych danych organizacji CFO nie są w stanie udzielić dokładnej informacji zwrotnej. Co więcej, ChatGPT spróbuje udzielić odpowiedzi, nawet jeśli nie ma możliwości poprawnej odpowiedzi.

W końcu możemy spodziewać się bezpiecznych usług podobnych do ChatGPT, które są skoncentrowane na konkretnych organizacjach, ale to zajmie trochę czasu. Na razie liderzy powinni skupić się na zmianie kultury i umiejętności w kierunku korzystania z zaawansowanych technologii i upewnieniu się, że ich zespoły mają odpowiednie możliwości w miarę rozwoju technologii.

Niektórzy ludzie obawiają się, że ChatGPT i inne formy sztucznej inteligencji zabiorą miejsca pracy w finansach przedsiębiorstw. Czy ten strach jest uzasadniony?

Mark McDonald: Większość osób zatrudnionych w dziale finansowym powie ci, że nie brakuje pracy do wykonania. W wielu przypadkach finanse polegają tylko na dotrzymaniu kroku niezbędnemu minimum prowadzenia działalności i spełnianiu wymogów regulacyjnych. Sztuczna inteligencja stwarza okazję do podniesienia tej poprzeczki, zwiększając ludzką produktywność, tak aby finanse zamiast być tylko biurokracją podtrzymującą światło, stały się strategiczną dźwignią w biznesie.

Prawdą jest więc, że wiele ról może ulec zmianie , a niektóre zostaną utracone, ale zostaną utworzone nowe miejsca pracy. Sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi jako takich, ale zastąpi ludzi, którzy nie używają sztucznej inteligencji, ponieważ staje się to najbardziej produktywnym sposobem prowadzenia działalności.

Zamiast postrzegać automatyzację funkcji finansowej jako zmniejszającą liczbę potrzebnych pracowników, spójrz na nią jako na sposób na zwiększenie zakresu tego, co można osiągnąć przy tej samej liczbie pracowników.

Jakie ryzyko istnieje dla liderów finansowych, którzy przenoszą zbyt dużą kontrolę na sztuczną inteligencję?

Mark McDonald: Istnieje wiele zagrożeń związanych z nadawaniem zbyt dużej kontroli dowolnej maszynie, a ponadto istnieje ryzyko związane z oczekiwaniem od niej perfekcji.

Liderzy finansowi mają tendencję do utrzymywania AI według znacznie wyższych standardów niż w przypadku ludzkiego pracownika. Jeśli takie oczekiwanie prowadzi do niewystarczającego nadzoru lub kontroli, w tym tkwi ogromne źródło ryzyka. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku ściśle regulowanych funkcji, takich jak finanse, gdzie na przykład błąd w ogłoszeniu o zarobkach może prowadzić do bardzo wysokich kar dla firmy.

Oczekiwanie za dużo to nie tylko oczekiwanie doskonałości, ale także ryzyko. Rozpoczynając przygodę ze sztuczną inteligencją, liderzy finansowi powinni wybrać bardzo wąsko zdefiniowane zadanie, po którym ludzie muszą przyjrzeć się wynikom i wprowadzić zmiany w procesach i maszynach w miarę pojawiania się błędów i wyjątków.

SOURCES:Gartner
Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *