Chcesz sprzedać stronę internetową? Pamiętaj o tych zasadach

Żyjemy w czasach, w których trudno wyobrazić sobie prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez posiadania strony www. W zależności od branży, może mieć ona postać e-sklepu, wirtualnej wizytówki, czy eksperckiego bloga. Strony internetowe często mają ogromną wartość również ze względu na utrwalone grono odbiorców lub konkretną markę w sieci. Czy istnieje możliwość sprzedaży lub kupna gotowej strony www, np. po to, aby przejąć intratny biznes innego przedsiębiorcy?

Sprzedaż strony internetowej. Czy to możliwe?

Chociaż sprzedaż innych składników majątku w działalności gospodarczej, w tym tych niematerialnych, jak np. różnych praw, nie wzbudza większych wątpliwości i kontrowersji, tak wiele osób zadaje sobie pytanie: jak często dochodzi do sprzedaży stron internetowych lub profili w mediach społecznościowych, np. tych o wypracowanych, określonych zasięgach?

Okazuje się, że coraz częściej. Mimo że aktualnie sprzedaż strony internetowej wciąż nie cieszy się taką popularnością jak np. sprzedaż spółki czy cesja leasingu, to transakcje na domenach internetowych lub serwisach stanowią coraz częstszą praktykę.

Jako dowód popularności sprzedaży i kupna stron www w obrocie gospodarczym można wskazać fakt, iż istnieje obecnie kilkanaście tzw. giełd domen oraz rozmaitych portali aukcyjnych, które zajmują się obsługą transakcji na stronach internetowych.

Jak sprzedać stronę internetową?

Istnieje kilka sposobów na sprzedaż strony internetowej. Nie istnieje jedna, konkretna odpowiedź, która z nich będzie najlepsza. Analizując potencjalne zalety różnych rozwiązań musimy wziąć pod uwagę wiele czynników, m.in. to, czy przedsiębiorca ma już kupca na stronę www, a także czy zarys ogólnych warunków umowy został już ustalony przez strony.

Jeden z możliwych sposobów sprzedaży strony internetowej to skorzystanie ze wspomnianych wyżej giełd internetowych, np. aftermarket.pl czy Flippa. Stanowi to ogromne uproszczenie całego procesu, gdyż strony umowy są w dużej mierze związane z regulaminami giełdy domen. Obie strony mogą bowiem korzystać z pozostającego w obrocie na giełdzie domen wzorca umowy. Co więcej, jeśli dojdzie do sprzedaży strony przez giełdę domen, ważne jest, że sprzedaż najczęściej będzie odbywać się przy zastosowaniu wzorca umowy. W rezultacie oznacza to, że umowa powinna być pozbawiona postanowień, które byłyby zdecydowanie niekorzystne dla którejkolwiek ze stron kontraktu.

Podmiot chcący zbyć prawa do strony www nie musi również przygotowywać ogłoszenia we własnym zakresie czy wyszukiwać klientów. Giełdę domen najczęściej odwiedzają podmioty zainteresowane transakcją polegającą na nabyciu lub zbyciu strony internetowej. Jako wadę tej metody można wskazać konieczność dostosowania się do wewnętrznych zasad giełdy domen. Drugi minus to koszty pośrednie mogące pojawić się w trakcie finalizacji transakcji. Giełdy domen zazwyczaj nakładają na użytkownika określone opłaty, ponieważ są to podmioty działające na rynku komercyjnym.

Jako alternatywę można wskazać skorzystanie z giełdy domen, jednak w ramach tzw. sprzedaży prywatnej. Założeniem tego trybu jest to, że przedsiębiorca ma już nabywcę i nie musi wrzucać ogłoszenia publicznego na giełdzie domen. Wówczas giełda domen stanowi wyłącznie przestrzeń do dokonania transakcji. Jednocześnie nie jest wykorzystywana po to, aby znaleźć nabywcę na stronę internetową.

Ponadto strony transakcji sprzedaży strony www mogą sfinalizować transakcję samodzielnie, spisując umowę bez korzystania z giełdy domen czy innych form pośrednictwa. Podstawowa korzyść płynąca z tego rozwiązania to swoboda w formułowaniu warunków transakcji oraz treści umowy. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej umowie strony muszą świadomie i precyzyjnie uregulować konkretne kwestie, aby uniknąć ewentualnych, potencjalnych sporów na gruncie wykonania umowy sprzedaży strony www.

Sprzedaż strony www a wybrane problemy praktyczne

Nie ma wątpliwości, że sprzedaż strony internetowej należy do kategorii dość specyficznych czynności prawnych. Podmiot zbywający najczęściej nie jest właścicielem domeny – przysługują mu wyłącznie określone prawa do strony internetowej. Sprzedaż strony www ma zazwyczaj charakter umowy sprzedaży ZCP, a więc zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Kiedy możemy mówić o sprzedaży ZCP, a kiedy następuje wyłącznie sprzedaż domeny internetowej? Jako ZCP traktujemy organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w funkcjonującym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych – w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji określone zadania gospodarcze – który jednocześnie mógłby działać jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W rezultacie, jeśli umowa sprzedaży strony internetowej zawiera więcej niż wyłącznie sprzedaż samej strony (np. sprzedaż grafik, baz klientów, algorytmów, przeniesienie praw autorskich) w taki sposób, że strona może funkcjonować samodzielnie np. jako sklep internetowy, to trzeba wówczas dokładnie przeanalizować, czy sprzedaż takiej strony nie ma przypadkiem charakteru sprzedaży ZCP.

Rozróżnienie czy transakcja stanowi tylko sprzedaż strony internetowej, czy może sprzedaż ZCP, jest niezwykle ważne. Otóż dla sprzedaży ZCP ustawodawca przewiduje szczególną formę. Sprawdzenie, czy konkretna transakcja będzie sprzedażą ZCP, czy zwykłej strony internetowej musi być czynnością wykonaną przed zawarciem umowy – właśnie ze względu na wymogi w kwestii formy. Poza samym przedmiotem umowy trzeba rozważyć też inne kwestie, w tym przede wszystkim przeniesienia praw autorskich co do treści, które aktualnie znajdują się na stronie internetowej. Może być to szczególnie istotne w przypadku dobrze wypozycjonowanych blogów internetowych.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, sprzedaż ZCP generuje inne problemy związane z formą czynności prawnej, którą jest sprzedaż praw do strony internetowej. Z reguły przepisy nie uwzględniają wymogu szczególnej formy dla tego typu czynności prawnej, jednak wymóg formy może wynikać z przedmiotu umowy. Gdy w ramach sprzedaży strony www dochodzi do przeniesienia praw autorskich, wówczas trzeba sporządzić umowę w formie pisemnej. Z kolei gdy w ramach umowy identyfikuje się sprzedaż ZCP, to umowa musi być sporządzona nie tylko w formie pisemnej, ale również z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeśli nie dochowamy wymogów w kwestii formy, możemy doprowadzić do nieważności całej czynności prawnej(!).

Kwestie, o których warto pamiętać, spisując umowę sprzedaży

Jedną z najważniejszych, podstawowych spraw, którą strony muszą doprecyzować, jest przedmiot umowy. Każdy stosunek prawny wymaga szczegółowego określenia, czego właściwie dotyczy dana umowa. Jeśli chodzi o strony internetowe, będzie to udostepnienie loginów, prawa do korzystania z określonej domeny, czy cesja praw i obowiązków wynikających z umowy hostingowej zawartej pomiędzy sprzedawcą a podmiotem trzecim.

Kolejny aspekt to zwrócenie uwagi na zagadnienia z zakresu prawa własności intelektualnej. Mowa tutaj głównie o prawach autorskich. Należy więc określić zasady przeniesienia czy udzielenia licencji, a także precyzyjnie wskazać pola eksploatacji. Kolejne są prawa własności przemysłowej jeśli na stronie znajduje się np. prawnie chroniony znak autorski, z którego zamierza korzystać nabywca domeny.

Dodatkowe, szczegółowe zagadnienia dla umowy sprzedaży internetowej to zwrócenie uwagi przez podmioty uczestniczące w transakcji na to, czy kontrakt zawiera wszystkie elementy typowe dla każdej umowy. Wbrew pozorom często są one pomijane(!). Wśród nich można wymienić zwłaszcza określenie klauzuli salwatoryjnej, poprawne sporządzenie klauzuli siły wyższej, czy dokonanie wyboru prawa i sądu właściwego.

Wyżej wymienione kwestie to jedynie przykłady, na które warto zwrócić uwagę, aby zarówno umowa, jak i cała transakcja miały sprawny, bezproblemowy przebieg.

Wnioski: sprzedaż strony www to popularna czynność prawna

Umowa sprzedaży strony internetowej to coraz popularniejsza czynność prawna. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wzrost znaczenia marketingu internetowego. Choć wydaje się, że umowa sprzedaży domeny powinna stanowić czynność prostą i nieskomplikowaną, to jej przygotowanie wcale nie jest takie łatwe. W wyniku zaniedbania i pominięcia istotnych kwestii, które charakteryzują umowę tego typu, może dojść do bezskuteczności lub nieważności transakcji. Dlatego w ramach sprzedaży strony www warto zasięgnąć porady prawnika, który zapewni wsparcie na każdym etapie sporządzania i realizacji umowy.


Autor: Marcin Staniszewski, Kancelaria Prawna RPMS Staniszewski & Wspólnicy.
Od 15 lat zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorców. Absolwent Uniwersytetu im Adama Mickiewicza (kierunek prawo) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego (zarządzanie).
Z uwagi na zdobyte doświadczenie specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących funkcjonowania spółek z branży IT, nowoczesnych technologii oraz telekomunikacyjnych. Obsługuje klientów korporacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wymiany baz danych, prawa telekomunikacyjnego, własności intelektualnej czy prawa konsumenckiego.
Jeden z założycieli kancelarii oraz zwolennik i entuzjasta świadczenia usług w ramach rozwiązań Legal Tech.

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *