Chcesz znać strategię firmy? Posłuchaj, co mówi jej CEO – język prezesów odkrywa korporacyjne sekrety

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit

Język używany przez liderów korporacyjnych może ujawniać więcej niż tylko bieżące wyniki finansowe. Nowe badania pokazują, jak analiza tych komunikatów może przewidywać strategiczne decyzje, które wpływają na długoterminową stabilność i wzrost firm.

W ostatnich latach coraz więcej uwagi przykłada się do roli, jaką język używany przez liderów firm może odgrywać w przewidywaniu przyszłych działań i wyników finansowych przedsiębiorstwa. Badanie przeprowadzone przez Andre Martina z Mendoza College of Business oraz Taruna Kushwahę z University of Wisconsin dostarcza nowych dowodów na to, jak analiza wypowiedzi prezesów może służyć do przewidywania zarówno krótko-, jak i długoterminowych decyzji korporacyjnych, zwłaszcza w obszarze marketingu.

Krótkowzroczne decyzje zarządzania a wyniki finansowe

Przedstawione badanie koncentruje się na analizie języka używanego przez prezesów w komunikatach o zyskach. Naukowcy przeanalizowali aż jedenaście milionów zdań z niemal 25 000 transkrypcji kwartalnych raportów o zyskach z 1197 firm, które zostały opublikowane w latach 2008-2019. Taka szeroka próba pozwoliła na wyodrębnienie wzorców językowych, które są powiązane z krótkoterminowymi strategiami, takimi jak redukcja wydatków na marketing, badania i rozwój.

Zgodnie z wynikami badania, skupienie na krótkoterminowych zyskach często prowadzi do działań, które mogą być szkodliwe dla długoterminowego wzrostu i stabilności firmy. To odkrycie ma kluczowe znaczenie dla rad nadzorczych i inwestorów, którzy dążą do optymalizacji swoich strategii inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem. Przewidywanie takich działań pozwala na wczesne interweniowanie i potencjalne korygowanie kursu przedsiębiorstwa, co może chronić wartość firmy w dłuższej perspektywie.

Implikacje dla praktyki biznesowej

Andre Martin podkreśla, że zrozumienie, w jaki sposób prezesi komunikują o zyskach i strategiach, może być nieocenionym narzędziem dla zarządzania korporacyjnego. Pozwala to na identyfikację wzorców myślenia, które mogą nie być bezpośrednio oczywiste poprzez tradycyjną analizę finansową. Wyniki badania mogą służyć jako cenny instrument dla zarządów i rad nadzorczych w procesie podejmowania decyzji strategicznych, mając na uwadze zarówno bieżące, jak i przyszłe interesy firmy.

Wykorzystanie lingwistyki i analizy języka w kontekście biznesowym nie tylko wzbogaca nasze rozumienie procesów decyzyjnych na najwyższych szczeblach zarządzania, ale także umożliwia bardziej świadome podejmowanie decyzji, które są kluczowe dla przyszłości każdej organizacji.