Ad image

Chiny krytykują amerykańskie restrykcje w zakresie inwestycji w AI

Chiny skrytykowały nowe restrykcje USA dotyczące inwestycji w sztuczną inteligencję, określając je jako szkodliwe dla globalnego rozwoju technologii. Chiński ambasador przy ONZ, Fu Cong, ostrzegł, że działania te mogą prowadzić do podziałów w międzynarodowych standardach zarządzania AI.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 2 Min Read

Chiny wyraziły swoje niezadowolenie z powodu nowych amerykańskich restrykcji dotyczących inwestycji w sztuczną inteligencję (AI) w Państwie Środka, określając je jako szkodliwe dla globalnego rozwoju technologii AI. Chiński ambasador przy ONZ, Fu Cong, skomentował sprawę po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji, której celem jest promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie budowania zdolności AI.

Amerykańskie restrykcje i chińska krytyka

W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone ogłosiły projekt zasad zakazu lub wymogu powiadamiania o niektórych inwestycjach w sektorach technologicznych w Chinach, w tym w AI. Działania te mają na celu ochronę bezpieczeństwa narodowego USA przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z zaawansowanymi technologiami.

Rezolucja ONZ i globalne wyzwania

Rezolucja ONZ wzywa do “zapewnienia i promowania uczciwego, otwartego, integracyjnego i niedyskryminacyjnego środowiska biznesowego w całym cyklu życia bezpiecznych i godnych zaufania systemów sztucznej inteligencji”. Fu Cong podkreślił, że działania USA stoją w sprzeczności z duchem tej rezolucji, promując podziały w globalnym zarządzaniu technologiami AI.

Departament Skarbu USA opublikował propozycję nowych zasad po podpisaniu przez prezydenta Joe Bidena w sierpniu zeszłego roku rozporządzenia wykonawczego. Jest ono częścią szerszej strategii mającej na celu zapobieganie wykorzystaniu amerykańskiego know-how do wspierania rozwoju zaawansowanych technologii, które mogłyby umożliwić Chinom dominację na globalnych rynkach.

Konflikt między Chinami a USA w zakresie sztucznej inteligencji odzwierciedla szersze napięcia między dwoma największymi gospodarkami świata. Podczas gdy USA starają się chronić swoje technologie przed potencjalnym wykorzystaniem ich do celów sprzecznych z ich interesami, Chiny apelują o bardziej otwarte i współpracujące podejście na arenie międzynarodowej.