Chmura – Dominacja Amazon i Microsoft na brytyjskim rynku pod lupą regulatorów

Natalia Zębacka
Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 2 min
2 min

Brytyjski regulator komunikacji, Ofcom, wyraził swoje zaniepokojenie pozycją, jaką Amazon i Microsoft zajmują na brytyjskim rynku chmurowym. Oba giganty technologiczne kontrolują łącznie od 70% do 80% rynku, podczas gdy ich najbliższy konkurent, Google, posiada jedynie od 5% do 10% udziałów. Taka koncentracja rynkowa może stwarzać bariery dla innych firm chcących wejść na rynek lub rozwijać swoją działalność.

Chmura nad Wielką Brytanią

Ofcom podkreślił, że wiele brytyjskich firm napotyka trudności, gdy próbuje zmienić dostawcę chmurowego lub korzystać z usług wielu dostawców jednocześnie. Takie bariery mogą ograniczać konkurencję, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do wyższych cen i mniejszego wyboru dla konsumentów.

W odpowiedzi na te obawy, Ofcom poprosił Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) o przeprowadzenie dogłębnego dochodzenia w sprawie konkurencyjności rynku chmurowego w Wielkiej Brytanii. Dochodzenie ma na celu ustalenie, czy konkurencja na rynku działa prawidłowo i czy konieczne są jakieś interwencje regulacyjne.

Odpowiedź Microsoft i Amazon na zarzuty

Amazon i Microsoft już odpowiedzieli na te zarzuty. Amazon Web Services, lider w dziedzinie przetwarzania w chmurze, zaprzeczył twierdzeniom Ofcom, argumentując, że chmura obliczeniowa ułatwiła firmom przejście między różnymi dostawcami. Microsoft z kolei zadeklarował swoje zobowiązanie do współpracy z CMA i podkreślił swoje zaangażowanie w innowacyjność i konkurencyjność brytyjskiego rynku chmurowego.

W miarę jak technologia chmurowa staje się coraz bardziej wszechobecna, ważne jest, aby rynki były konkurencyjne i służyły interesom konsumentów. Dochodzenie CMA będzie miało kluczowe znaczenie dla przyszłości brytyjskiego rynku chmurowego i może stanowić precedens dla innych krajów borykających się z podobnymi problemami konkurencyjności.

W erze cyfrowej, gdzie dane i technologia odgrywają kluczową rolę w globalnej gospodarce, ważne jest, aby rynki były otwarte, konkurencyjne i dostępne dla wszystkich uczestników. Tylko wtedy możemy cieszyć się pełnymi korzyściami płynącymi z postępu technologicznego.

Udostępnij