Co nowego w Sescom? Firma podała dane za 3 kwartał

Co nowego w Sescom? Firma podała dane za 3 kwartał

W ostatnim czasie spółka Sescom opublikowała szacunkowe dane dotyczące swojej działalności w III kwartale roku obrotowego 2022/2023. Wyniki te przynoszą wiele ciekawych informacji na temat kondycji finansowej firmy oraz kierunków jej rozwoju.

Podsumowanie wyników finansowych:

  • W III kwartale roku obrotowego 2022/2023 Sescom odnotował skonsolidowaną stratę netto w wysokości 1,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, strata pozostała na tym samym poziomie.
  • W okresie od października 2022 do czerwca 2023 skonsolidowany wynik netto firmy wyniósł 2,3 mln zł, co stanowi znaczącą poprawę w porównaniu do straty 1 mln zł rok wcześniej.
  • Zysk EBITDA Grupy Sescom w analizowanym okresie osiągnął wartość 3,8 mln zł, co stanowi wzrost o 3 mln zł w porównaniu do III kwartału roku obrotowego 2021/2022.
  • Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2022/2023 wyniosły 58,5 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 22 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

W listopadzie 2022 roku Sescom połączył się ze spółką FIXFM S.A., kończąc tym samym działalność w segmencie FIXFM – usług serwisu technicznego dla małego biznesu i konsumentów. Wyniki finansowe za okres I-III kwartału roku obrotowego 2022/2023 zostały obciążone kosztami działalności zaniechanej w wysokości 0,2 mln zł, dotyczącej m.in. segmentu FIXM oraz spółki Sescom Technischer Support GmbH, której proces likwidacji zakończył się w kwietniu 2023 roku.

Analizując przedstawione dane, można zauważyć pozytywne tendencje w działalności Sescom. Mimo pewnych wyzwań, takich jak likwidacja niektórych segmentów działalności, firma kontynuuje ekspansję i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. Oczekujemy z niecierpliwością publikacji oficjalnego raportu za III kwartał, który zostanie opublikowany 29 sierpnia 2023 roku.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów