Columbus zaczyna zwiększać sprzedaż

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit
2 min

Columbus Energy wypracował w maju ponad 22 mln zł przychodów ze sprzedaży. Sumaryczna wartość zakontraktowanych umów w minionym miesiącu wyniosła prawie 70 mln zł.

W maju br. spółka Columbus Energy zwiększyła przychody o ponad 30% w stosunku do kwietnia br. Znacząco, bo aż o 42% zwiększyła się też wartość podpisanych przez Spółkę umów, zwłaszcza w zakresie pomp ciepła i magazynów energii. Zarząd Spółki zapowiada, że kolejne miesiące będą jeszcze lepsze.

– Większość wskaźników operacyjnych jest lepsza i już dostrzegamy, że czerwiec przyniesie kolejny wzrost sprzedaży. Wprawdzie przychody w maju jeszcze nie odzwierciedlają zwiększającej się dynamiki sprzedaży, jednak już w czerwcu Spółka powinna operacyjnie wypracować wystarczającą marżę, aby odzyskać rentownośćtwierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A. 

Obecnie Columbus procesuje sprzedaż 62 MW farm fotowoltaicznych wybudowanych i planuje sprzedaż 43 WM farm w budowie, co pozwoli Spółce całkowicie spłacić zobowiązania wobec banków i obligatariuszy.

– W aktualnej sytuacji rynkowej i kosztów kredytów to rozwiązanie wydaje się najrozsądniejszekomentuje Dawid Zieliński. Pamiętajmy, że cały drugi kwartał nie będzie jeszcze odzwierciedlał potencjału wynikowego Spółki, a zysk nadal nie będzie satysfakcjonujący. Jednak każdy kolejny miesiąc powinien przynieść tylko lepsze informacje i wskaźniki, a rynek, na którym jest mniej podmiotów i który jest dużo trudniejszy, daje nam szansę na ugruntowanie pozycji lidera.