Cyberbezpieczeństwo w firmie: 7 kluczowych porad, które powinieneś znać

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 13 min
13 min

W dobie rosnącej liczby ataków cybernetycznych oraz coraz większej liczby usług i danych przechowywanych w chmurze, cyberbezpieczeństwo stało się kluczowym aspektem dla każdego przedsiębiorstwa. Firmy muszą podejmować świadome działania, aby chronić swoje zasoby, dane klientów i pracowników przed coraz bardziej złośliwymi i wyrafinowanymi zagrożeniami. W związku z tym, konieczne jest wprowadzenie konkretnych strategii, które pomogą wzmocnić ochronę przed cyberatakami. W tym artykule przedstawimy siedem porad dotyczących cyberbezpieczeństwa, które mają na celu ułatwić firmom zabezpieczenie swoich systemów i danych, umożliwiając im bezpieczne funkcjonowanie w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Porada 1: Szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa

Dlaczego edukacja jest kluczowa?

Najsłabszym ogniwem w łańcuchu cyberbezpieczeństwa często są ludzie. Nawet najlepsze systemy zabezpieczeń mogą zostać pokonane, jeśli pracownicy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń czy praktyk, które mogą prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa. Dlatego też istotne jest, aby inwestować w regularne szkolenia dla pracowników, ucząc ich, jak rozpoznawać i unikać potencjalnych zagrożeń.

Tematy szkoleń: phishing, ochrona haseł, bezpieczne korzystanie z sieci

Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa powinny obejmować różnorodne tematy, takie jak:

 • Phishing – ucząc pracowników, jak rozpoznawać próby wyłudzenia danych czy oszustwa, a także jak postępować w przypadku otrzymania podejrzanych e-maili.
 • Ochrona haseł – wyjaśnienie znaczenia silnych haseł, regularnych zmian oraz nieudostępniania ich innym osobom.
 • Bezpieczne korzystanie z sieci – zasady bezpiecznego surfowania po Internecie, korzystania z sieci Wi-Fi oraz zachowania ostrożności przy pobieraniu plików i oprogramowania z nieznanych źródeł.

Szkolenia powinny być przeprowadzane regularnie, aby pracownicy byli na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i praktykami. Ponadto, warto przeprowadzać testy, symulacje ataków phishingowych czy inne ćwiczenia, aby pracownicy mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Porada 2: Regularne aktualizacje oprogramowania i systemów

Znaczenie aktualizacji dla zabezpieczeń

Aktualizacje oprogramowania i systemów operacyjnych są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w firmie. Producenci oprogramowania często udostępniają aktualizacje i poprawki, które eliminują luki bezpieczeństwa oraz zabezpieczają przed nowo odkrytymi zagrożeniami. Opóźnienia w instalacji tych aktualizacji mogą narażać firmę na ataki hakerów, którzy wykorzystują znane luki w nieaktualnych wersjach oprogramowania.

Utrzymywanie systemów i oprogramowania na bieżąco

Aby zapewnić optymalną ochronę, przedsiębiorstwa powinny utrzymywać swoje systemy operacyjne, oprogramowanie oraz wszelkie aplikacje na bieżąco. Oto kilka wskazówek, które pomogą firmom w regularnym aktualizowaniu swojego oprogramowania:

 • Włącz automatyczne aktualizacje – większość systemów operacyjnych i oprogramowania oferuje opcję automatycznych aktualizacji, co pozwala na łatwe utrzymanie wszystkiego na bieżąco.
 • Monitoruj komunikaty o aktualizacjach – bądź na bieżąco z informacjami o dostępnych aktualizacjach i wprowadzaj je jak najszybciej.
 • Sprawdzaj regularnie stan aktualizacji – przydziel osobę lub zespół odpowiedzialny za monitorowanie i zarządzanie aktualizacjami, aby upewnić się, że wszystkie systemy są zabezpieczone przed potencjalnymi zagrożeniami.
 • Zachęcaj pracowników do aktualizacji – utwórz procedury i polityki, które motywują pracowników do aktualizowania oprogramowania na swoich urządzeniach.

Pamiętaj, że regularne aktualizacje to jedno z podstawowych działań, które mogą znacznie zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w firmie.

Porada 3: Wykorzystanie silnych haseł i uwierzytelniania wieloskładnikowego

Wprowadzenie do silnych haseł

Silne hasła są niezbędnym elementem ochrony kont i danych w firmie. Zbyt proste lub łatwo odgadnione hasła mogą prowadzić do nieautoryzowanego dostępu do systemów firmowych, co z kolei może skutkować utratą danych, naruszeniem prywatności klientów lub innymi szkodliwymi konsekwencjami. Silne hasła powinny zawierać co najmniej 12 znaków, w tym litery, cyfry oraz znaki specjalne, a także nie powinny być oparte na łatwo odgadnionych słowach czy sekwencjach.

Korzyści z uwierzytelniania wieloskładnikowego

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA) to dodatkowy poziom zabezpieczeń, który wymaga od użytkownika potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą co najmniej dwóch niezależnych czynników, zanim uzyska dostęp do konta lub systemu. Przykłady MFA obejmują kombinację hasła, kodu jednorazowego (np. wysłanego SMS-em), czy też weryfikacji biometrycznej (np. odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy).

Wprowadzenie MFA w firmie może znacznie zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa, ponieważ nawet jeśli złodziej zdobędzie hasło do konta pracownika, będzie musiał również pokonać dodatkowy poziom weryfikacji, co znacznie utrudnia nieautoryzowany dostęp.

Aby wdrożyć silne hasła i uwierzytelnianie wieloskładnikowe w swojej firmie, warto:

 • Ustanowić politykę haseł, która definiuje wymagania dotyczące siły haseł oraz regularności ich zmian.
 • Wdrożyć narzędzia do zarządzania hasłami, które pomagają pracownikom tworzyć, przechowywać i aktualizować silne hasła.
 • Wykorzystać usługi lub oprogramowanie wspierające MFA i wprowadzić je jako standardowe wymaganie dla wszystkich kont firmowych.

Zastosowanie silnych haseł i uwierzytelniania wieloskładnikowego to proste, ale skuteczne działania, które mogą znacznie poprawić cyberbezpieczeństwo w firmie.

Porada 4: Regularne tworzenie kopii zapasowych danych

Znaczenie kopii zapasowych dla ciągłości działania firmy

Kopie zapasowe danych są kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania firmy w przypadku awarii systemów, ataków ransomware czy innych incydentów, które mogą prowadzić do utraty danych. Regularne tworzenie kopii zapasowych pozwala na szybkie przywrócenie danych oraz minimalizuje negatywne skutki incydentów dla działalności przedsiębiorstwa.

Przechowywanie kopii zapasowych w bezpiecznych lokalizacjach

Aby skutecznie chronić dane, firmy powinny:

 • Tworzyć kopie zapasowe wszystkich kluczowych danych, w tym baz danych, dokumentów, konfiguracji systemów i aplikacji.
 • Ustalić harmonogram tworzenia kopii zapasowych – częstotliwość tworzenia kopii zapasowych powinna zależeć od krytyczności danych oraz ryzyka ich utraty. Najważniejsze dane powinny być archiwizowane nawet kilka razy dziennie.
 • Przechowywać kopie zapasowe w różnych lokalizacjach – najlepiej przechowywać kopie zapasowe zarówno lokalnie (na serwerach firmowych), jak i zdalnie (w chmurze). W ten sposób, nawet gdy jedno miejsce przechowywania zostanie skompromitowane, istnieje szansa na przywrócenie danych z drugiego źródła.
 • Testować przywracanie danych – regularne testy przywracania danych z kopii zapasowych są niezbędne, aby upewnić się, że proces odzyskiwania danych będzie działać prawidłowo w przypadku rzeczywistego incydentu.

Regularne tworzenie kopii zapasowych danych oraz ich odpowiednie przechowywanie to istotne elementy strategii cyberbezpieczeństwa, które pomagają firmom minimalizować ryzyko utraty danych i zapewnić ciągłość działania w przypadku awarii lub ataków.

Porada 5: Ograniczanie dostępu do wrażliwych danych

Zasada najmniejszych uprawnień

Zasada najmniejszych uprawnień (Least Privilege) polega na przyznawaniu użytkownikom i aplikacjom tylko tych uprawnień, które są niezbędne do wykonania ich obowiązków lub funkcji. Stosowanie tej zasady pomaga zminimalizować ryzyko wynikające z nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych danych oraz ogranicza potencjalne szkody w przypadku naruszenia konta.

Wprowadzenie kontroli dostępu opartej na rolach

Kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC) to podejście, w którym uprawnienia są przydzielane do ról (np. menedżer, księgowy, programista), a następnie role są przypisywane użytkownikom zgodnie z ich funkcjami w organizacji. Wprowadzenie RBAC może pomóc w zarządzaniu uprawnieniami oraz ułatwić monitorowanie i audytowanie dostępu do wrażliwych danych.

Aby ograniczyć dostęp do wrażliwych danych, firmy powinny:

 • Zidentyfikować wrażliwe dane – określ, jakie dane są najbardziej wartościowe dla firmy, a także które dane są regulowane przez przepisy prawne, takie jak RODO.
 • Utworzyć role i przydzielić uprawnienia – zdefiniuj role oraz uprawnienia związane z dostępem do danych, tak aby tylko niezbędne osoby miały dostęp do kluczowych zasobów.
 • Monitorować dostęp do danych – regularne przeglądy logów dostępu oraz audyty pomogą wykryć nieautoryzowany dostęp oraz ewentualne luki w zabezpieczeniach.
 • Wdrażać świadomość wśród pracowników – edukuj pracowników na temat znaczenia ograniczania dostępu do danych oraz zachęcaj ich do zgłaszania wszelkich podejrzanych prób dostępu.

Ograniczanie dostępu do wrażliwych danych jest istotnym elementem strategii cyberbezpieczeństwa, który pomaga zabezpieczyć najcenniejsze zasoby firmy przed nieautoryzowanym dostępem.

Porada 6: Zatrudnienie specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa lub współpraca z firmą zewnętrzną

Znaczenie specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu, utrzymaniu i ulepszaniu zabezpieczeń przedsiębiorstwa. Posiadanie takiego specjalisty w zespole może znacznie zwiększyć poziom ochrony firmy przed zagrożeniami, pomóc w planowaniu strategii cyberbezpieczeństwa oraz reagować na incydenty.

Współpraca z firmą zewnętrzną

Dla mniejszych firm, które nie mają zasobów lub potrzeby zatrudnienia specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa na pełen etat, rozważenie współpracy z firmą zewnętrzną może być atrakcyjną alternatywą. Firmy specjalizujące się w usługach związanych z cyberbezpieczeństwem oferują różnorodne pakiety usług, które mogą pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa sieci, monitorowaniu zagrożeń oraz reagowaniu na incydenty.

Aby zabezpieczyć swoją firmę, warto:

 • Zatrudnić specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa lub zlecić audyt bezpieczeństwa firmie zewnętrznej – w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.
 • Zapewnić regularną współpracę z zespołem IT i kierownictwem – specjalista ds. cyberbezpieczeństwa powinien być w stałym kontakcie z innymi działami firmy, aby zapewnić optymalną ochronę oraz wdrożenie strategii bezpieczeństwa.
 • Inwestować w rozwój kompetencji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa – regularne szkolenia, certyfikacje i konferencje pomogą utrzymać ich wiedzę na bieżąco z dynamicznie zmieniającym się rynkiem cyberbezpieczeństwa.

Zatrudnienie specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa lub współpraca z firmą zewnętrzną może znacznie zwiększyć poziom ochrony przedsiębiorstwa przed cyberzagrożeniami oraz pomóc w zarządzaniu ryzykiem związanym z utratą danych, naruszeniem prywatności czy innymi szkodliwymi konsekwencjami.

Porada 7: Monitorowanie sieci i wykrywanie incydentów

Znaczenie monitorowania sieci

Aktywne monitorowanie sieci pozwala na szybkie wykrycie zagrożeń oraz podejrzanych aktywności, dzięki czemu przedsiębiorstwo może szybciej zareagować na incydenty i zminimalizować ich wpływ na działalność. Ponadto, monitorowanie sieci może pomóc w identyfikacji luk w zabezpieczeniach oraz w optymalizacji infrastruktury IT.

Narzędzia i metody monitorowania sieci

Firmy mogą korzystać z różnych narzędzi i metod monitorowania sieci, takich jak:

 • Systemy wykrywania i prewencji włamań (IDS/IPS) – te systemy analizują ruch sieciowy, aby wykryć próby włamania lub ataki, a następnie podejmują odpowiednie działania, takie jak blokowanie podejrzanej aktywności.
 • Systemy zarządzania zdarzeniami i informacjami o zabezpieczeniach (SIEM) – te systemy zbierają, analizują i korelują dane z różnych źródeł, takich jak logi serwerów, urządzeń sieciowych czy aplikacji, w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
 • Analiza ruchu sieciowego – narzędzia do analizy ruchu sieciowego, takie jak NetFlow czy sFlow, pozwalają na badanie wzorców ruchu w celu identyfikacji nieoczekiwanych zmian, które mogą świadczyć o problemach z bezpieczeństwem.

Wdrożenie strategii monitorowania sieci

Aby wdrożyć skuteczne monitorowanie sieci, firmy powinny:

 • Zdefiniować cele monitorowania – określ, jakie zagrożenia chcesz wykryć, jakie dane będą zbierane oraz jakie metryki będą stosowane do oceny bezpieczeństwa.
 • Wybrać odpowiednie narzędzia i metody – na podstawie celów monitorowania oraz zasobów firmy, wybierz narzędzia i metody, które będą najbardziej efektywne w monitorowaniu sieci.
 • Szkolić personel odpowiedzialny za monitorowanie – upewnij się, że osoby odpowiedzialne za monitorowanie sieci mają odpowiednie kompetencje i wiedzę, aby skutecznie analizować dane oraz reagować na incydenty.

Monitorowanie sieci i wykrywanie incydentów są kluczowymi elementami strategii cyberbezpieczeństwa, które pozwalają firmom na bieżąco oceniać swoje zabezpieczenia oraz szybko reagować na zagrożenia.

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem prowadzenia biznesu we współczesnym świecie, a przedsiębiorstwa muszą podjąć świadome działania, aby chronić swoje zasoby i dane. Stosowanie powyższych zaleceń pomoże przedsiębiorstwom w minimalizacji ryzyka związanego z cyberzagrożeniami, ochronie wrażliwych danych oraz zabezpieczeniu przed nieautoryzowanym dostępem. Inwestycja w cyberbezpieczeństwo to inwestycja w przyszłość firmy, która przekłada się na długoterminowy sukces i stabilność.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz