Cybersec 2019: Obrona cybernetyczna priorytetem NATO na kolejne lata

- Reklama -

Włączenie obrony cyberprzestrzeni do głównych zadań NATO oraz konieczność podjęcia walki z zagrożeniami hybrydowymi przez rządy i biznes to najważniejsze wnioski płynące z wystąpień i dyskusji, które odbyły się podczas drugiego dnia jubileuszowej edycji Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019 w Katowicach. Ścieżka poświęcona obronności zrealizowana została ze wsparciem merytorycznym Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.

Drugi dzień CYBERSEC Forum rozpoczął się od spotkania z Generałem Robertem Spaldingiem, byłym doradcą Prezydenta Donalda Trumpa ds. Chin. Ekspert podzielił się swoją wiedzą na temat stosunków politycznych, gospodarczych oraz społecznych USA z Chinami, którą przedstawił w niedawno wydanej książce zatytułowanej „Stealth War: How China Took Over While Americas’ Elite Slept”. Szczególną uwagę poświęcił kwestiom związanym z rozwojem sieci 5G w Państwie Środka. Zwrócił uwagę również na problem ochrony danych osobowych.

„Brak wiedzy o tym, kto wykorzystuje Twoje dane, stwarza zagrożenie dla wolności” – podkreślił podczas swojego wystąpienia Robert Spalding.

Ścieżkę „Obrona” otworzył międzynarodowy autorytet ds. bezpieczeństwa, Generał Keith B. Alexander, były Dyrektor NSA, Założyciel i Prezes IronNet Cybersecurity, który m.in. odpowiadał za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w administracji Prezydenta Baracka Obamy. Generał nadzorował zarówno ofensywne, jak i defensywne operacje kraju w cyberprzestrzeni oraz zajmował się tematem wojny cyfrowej. Obecnie jest jednym z najlepszych ekspertów na świecie, którzy posiadają tak pełne spojrzenie na szeroką naturę ewoluujących zagrożeń cyfrowych. W trakcie swojego wystąpienia Generał podkreślił konieczność współpracy międzynarodowej na rzecz zapewnienia bezpiecznej cyberprzestrzeni.

„Cyberbezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność. Razem możemy wykrywać zagrożenia, reagować na nie i chronić społeczeństwo przed ich konsekwencjami” – podkreślił gen Keith B. Alexander.

Obrona cybernetyczna priorytetem NATO

Zapewnienie gwarancji wolności i bezpieczeństwa członków Sojuszu stoi obecnie przed rosnącą liczbą zagrożeń. W miarę rozwoju metod, poziomu szkodliwości i powszechności ataków, NATO włączyło obronę cybernetyczną do priorytetowych działań. Dlatego w trakcie odbywającej się na ten temat dyskusji panelowej pod hasłem „Bezpieczeństwo w ramach Sojuszu – wspólne wysiłki na rzecz zwiększenia cyfrowych możliwości obrony”, biorący w niej udział eksperci zwracali uwagę na konieczność zwiększenia aktywności w ramach NATO, a także kompleksowego podejścia do kwestii opracowania odpowiednich standardów, rozwoju i wzmacniania reakcji na cyberzagrożenia.

Głównym wnioskiem wynikającym z panelu moderowanego przez płk. Roberta Balę, byłego Dyrektora Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, jest konieczność rozwoju i wzmacniania cyberobrony oraz zdolności operacyjnej w tym zakresie zarówno przez Sojusz, jaki i poszczególne państwa członkowskie.

„NATO nie planuje rozwoju własnych zdolności cybernetycznych, wszystko będzie oparte na wkładach krajowych” – powiedział Antonio Missiroli, Asystent Sekretarza Generalnego NATO ds. pojawiających się wyzwań w zakresie bezpieczeństwa.

Zwalczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni

Kolejna debata poświęcona zagrożeniom hybrydowym i ich roli w zmieniającym się cyfrowym świecie przyniosła pytania o związane z nimi konsekwencje zarówno dla obywateli, jak i sektora obronnego. Paneliści podkreślali konieczność podnoszenia świadomości na temat nowych rodzajów zagrożeń oraz wskazali kluczową rolę skutecznej współpracy między organizacjami krajowymi i międzynarodowymi, a także między biznesem i sektorem publicznym. Zaproszeni goście podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak powinno wyglądać podejście strategiczne oraz wykorzystanie dostępnych narzędzi na tym polu.

O szczególnej odpowiedzialności sektora prywatnego wynikającej z rozwoju sektora nowych technologii opowiedział John Frank, Wiceprezes Microsoft ds. Relacji Rządowych dla Europy.

„To my przedstawiamy światu technologię. Dlatego musimy upewnić się, że nasze produkty są używane w sposób bezpieczny” – powiedział John Frank.

Potencjał białego wywiadu

Blok poświęcony tematom związanym z obronnością zamknęła debata dotycząca rosnącej roli białego wywiadu, czyli gromadzenia informacji z ogólnodostępnych źródeł (ang. Open Source Intelligence – OSINT). Prelegenci podkreślili, że dostęp do publicznych danych ma szansę wnieść dużą wartość dodaną w różnych sektorach, począwszy od rekonstrukcji spraw karnych, przez zwiększanie świadomości dotyczącej zagrożeń, aż po poszerzanie wiedzy wywiadowczej.

Tegoroczna jubileuszowa edycja V Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2019 odbywa się pod hasłem „Securing the World’s Digital DNA”, nawołującym do kształtowania fundamentów cyfrowego świata w sposób, który zapewni jego bezpieczeństwo oraz warunki sprzyjające do dalszego rozwoju technologicznego i gospodarczego. Cyfrowe DNA odnosi się do sposobu tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań oraz infrastruktury cyfrowej, a także produktów i usług, mając na uwadze cyberbezpieczeństwo i poszanowanie prywatności użytkowników w całym cyklu ich życia. Jest to jednocześnie długotrwałe zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań opartych na zasadzie „security and privacy by design”.

- Reklama -

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -