Cyfrowa transformacja biznesu w dobie koronawirusa

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 7 min
7 min

Ostatnimi czasy wiele firm stanęło przed dylematem, którego nikt nie mógł się spodziewać. Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa zmieniła się z możliwości w konieczność i to taką, którą trzeba wdrożyć natychmiast. Drugą opcją był kosztowny przestój w działalności, choć w obecnej sytuacji nawet najbardziej trafnie określona strategia może okazać się niewystarczająca, aby zapewnić firmie miejsce w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni biznesowej.

Cyfryzacja biznesu to proces, który przebiegał dotąd dość powolnie. Kluczowymi barierami stały się koszty związane z wdrożeniami systemów, a także z szkoleniami kadr. Ale nawet w obliczu zmniejszenia kosztów w długiej perspektywie, wiele firm po prostu ociągało się z wdrożeniem rozwiązań cyfrowych tam, gdzie nie było to konieczne. Teraz wiele zmieniło się w tej kwestii.

Krzysztof Kowalczyk, HPEAktualna sytuacja na pewno zmieniła podejście wielu firm i instytucji do pracy zdalnej i częściowego przeniesienia procesów do świata cyfrowego. Uważam jednak, że wciąż jesteśmy na wstępnym etapie transformacji cyfrowej, gdzie większość firm tylko udoskonala swoje IT tak, aby móc prowadzić działalność operacyjną. Niewątpliwie sytuacja spowodowana przez pandemię pokazała, że zwinność i elastyczność organizacji w obszarze IT ma bezpośredni wpływ na elastyczność biznesową i lepszą kondycję finansową firm, a możliwość reakcji na nieoczekiwane stało się atutem nie do przecenienia. – wskazuje Krzysztof Kowalczyk, Hybrid IT Sales & PreSales Manager

Cyfryzacja – szybka, ale czy długofalowa?

Po wybuchu pandemii, jedyną rozsądną możliwością zachowania ciągłości działania w wielu przedsiębiorstwach stało się umożliwienie pracownikom pracy w formie zdalnej, przez co koniecznym stała się pełna digitalizacja działań. Jednak istotnym jest fakt, że stawianie znaku równości pomiędzy umożliwieniem pracy na odległość i pełną transformacją cyfrową to duży błąd.

Piotr Pawłowski 3SW okresie ostatnich trzech miesięcy mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem, które można nazwać przyspieszoną cyfryzacją. Firmy, które nie miały przemyślanych i zaimplementowanych modeli pracy zdalnej i komunikacji on-line, musiały szybko dostosować się do nowej sytuacji. Był to czas weryfikacji zarówno własnych działów IT, jak i zewnętrznych dostawców usług. Każde wąskie gardło w firmowych systemach, łączach dostępowych czy też wydajności serwerów, zostało szybko i boleśnie zauważone. – podkreśla Piotr Pawłowski, prezes zarządu 3S S.A. i 3S Data Center S.A.

To nie koniec wyzwań – biznes w obliczu Post-COVID

Weryfikacja sprawności działania procesów IT w firmach w czasie najostrzejszej kwarantanny przebiegła bardzo skutecznie i czasem dość dotkliwie. Nie mniej jednak, sytuacja, w jakiej znalazły się firmy to także bardzo ważna lekcja, z której należy jak najszybciej wyciągnąć wnioski. Rozwiązania, z których przedsiębiorstwa korzystały podczas pandemii mogą okazać się nie do końca skuteczne po jej zakończeniu, a firmy czeka jeszcze zmierzenie się ze skutkami kryzysu gospodarczego.

Teraz przychodzi czas na działania bardziej długofalowe i dopasowane do zaktualizowanej strategii firmy. Na pewno jednak widać trzy elementy wspólne: większe wykorzystanie środowisk chmurowych, dopracowanie modeli komunikacji zdalnej oraz nacisk na bezpieczeństwo danych. Firmy, które właściwie podejdą to tych działań, mają szansę na zrobienie mocnego kroku do przodu w kierunku cyfryzacji; tych, którzy teraz tego nie zrobią, następny kryzys zabije. – podkreśla Piotr Pawłowski, prezes zarządu 3S S.A. i 3S Data Center S.A.

Okres kryzysu związanego z pandemią pokazał przedsiębiorstwom, że jakiekolwiek zaległości związane z rozwojem firm mogą mieć daleko idące konsekwencje. I nawet jeśli firmy w jakimś stopniu wypracowały odporność na recesję gospodarczą, to nikt nie mógł się spodziewać, że pojawią się przestoje w działalności oraz konieczność pracy w formie zdalnej, co mocno dotknęło przedsiębiorstwa kompletnie nieprzygotowane na działanie z wykorzystaniem technologii.

W ostatnim czasie wiele firm przestało istnieć, inne zaczęły zwalniać pracowników i ograniczać koszty do minimum. Bardzo ważnym jest, aby te przedsiębiorstwa, które przetrwają ten ciężki okres, wyciągnęły wnioski i zrobiły krok naprzód.

Prowadząc proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa powinny rozważać hybrydowe środowiska chmurowe oraz wykorzystywać subskrypcyjne modele pozyskiwania zasobów IT. Jednym z takich rozwiązań jest HPE GreenLake Hybrid Cloud, dzięki któremu istnieje możliwość elastycznego przejścia z tradycyjnych modeli IT do nowoczesnych – znanych z rozwiązań chmurowych, ale zapewniających pełną kontrolę zarówno przetwarzania jak i przewidywalności kosztów. – dodaje Krzysztof Kowalczyk, Hybrid IT Sales & PreSales Manager

Niektórzy już działają

Jak wskazuje Piotr Wierzbicki, CEO Atos Polska, niektóre firmy już zaczęły działać w zakresie wdrażania technologii w różne obszary działalności. Warto zauważyć, że kryzys to nie jedyny argument za tym, aby poddać przedsiębiorstwo procesowi cyfryzacji. W tym momencie przemawia za tym także to, że wiele firm zdecyduje się na taki krok i aby być konkurencyjnym, firmy będą musiały dostosować się do tego, czego wymaga rynek, w tym także rynek pracy.

Piotr Wierzbicki CEO Atos PolskaAtos, jako światowy lider obszaru transformacji cyfrowej, na całym świecie notuje nagły wzrost zainteresowania firm i organizacji procesem cyfryzacji wszelkich obszarów własnego biznesu. Pandemia o zasięgu światowym stała się ostatecznym argumentem, przekonującym do zmiany toku myślenia w kierunku cyfrowych rozwiązań umożliwiających istnienie całej gospodarki w tak wyjątkowych i niespodziewanych okresach. Tryb pracy zdalnej będzie nową normą społeczną, a cyberbezpieczeństwo będzie jeszcze bardziej krytyczne. Identyfikowalność wszelkich elementów życia codziennego oraz składowych gospodarki również stanie się poważnym wyzwaniem, w którego rozwiązaniu Internet Rzeczy i technologie Blockchain mogą odgrywać jeszcze bardziej znaczącą rolę. Dodatkowo, łańcuchy dostaw zostaną w nadchodzących latach znacząco zmienione zarówno w świecie rzeczywistym, jak i świecie towarzyszących im danych. Podsumowując, przyspieszony proces cyfryzacji firm nie jest pojedynczym incydentem, a trendem, który na skutek pandemii pozostanie w biznesie na lata. – zaznacza Piotr Wierzbicki, CEO Atos Polska

Udostępnij