Ad image

Cyfrowe miejsce pracy – jakie czynniki będą napędzać sukces w tym roku?

Natalia Zębacka - Redaktor Brandsit 6 min

Rok 2022 był kolejnym rokiem ewolucji cyfrowego miejsca pracy. Po bezprecedensowym wzroście jego wykorzystania w związku z pandemią, znaczny odsetek pracowników zaczął wykonywać pracę zdalnie, a nowoczesne, wolne od ograniczeń geograficznych biuro wirtualne napędza trend pracy hybrydowej w wielu branżach. Kryzys klimatyczny, wzrost kosztów utrzymania działalności czy wreszcie trwająca wojna w Ukrainie, będą przyczyniać się do dalszego kształtowania cyfrowego miejsca pracy. Konica Minolta zidentyfikowała pięć kluczowych trendów, które szczególnie wpłyną na biznes i zdefiniują cyfrowe miejsce pracy w 2023 roku.

Trend 1: Bardziej restrykcyjne regulacje dotyczące ochrony środowiska: CSRD nadchodzi.

Unia Europejska zatwierdziła w listopadzie ub.r. dyrektywę w sprawie sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD). Nakłada ona na firmy obowiązek corocznego raportowania na temat zarządzania, wpływu społecznego i środowiskowego oraz ryzyka związanego z ich działalnością. Przedsiębiorstwa muszą przygotować się do CSRD, ponieważ od 2024 r. będzie ona stopniowo stosowana do różnych kategorii firm. Znacznie rozszerzy się także liczba spółek w Europie, które będą miały obowiązek raportowania – zamiast obecnych 11 700, raportować zgodnie z CSRD będzie musiało około 50 000 firm.

Wraz z rosnącą presją na zrównoważony rozwój firm, wynikającą z konkretnych przepisów prawnych oraz oczekiwań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, sposób prowadzenia działalności przez wszystkie organizacje będzie podlegał ściślejszej kontroli.

Trend 2: Rosnące znaczenie narzędzi do komunikacji i współpracy w czasach pracy hybrydowej

Przejście na model pracy hybrydowej uświadomiło wielu firmom, że starsze platformy komunikacyjne, jak poczta elektroniczna, nie są już odpowiednie wobec większych potrzeb w zakresie współpracy online. Microsoft Teams, kluczowy dla pracy zdalnej podczas pandemii, udowodnił, że jest czymś więcej niż tylko konkurentem Zooma do rozmów wideo. Teams służy jako centrum pracy zespołowej, ułatwiając zarządzanie projektami, zadaniami oraz udostępnianiem treści – wszystko w jednym miejscu. Rosnące znaczenie wyraża się również w statystykach, przykładowo od lutego 2020 roku tygodniowy czas spotkań przeciętnego użytkownika Teamsa zwiększył się o 252 proc.

Korzystając z Microsoft Teams i szerszego pakietu Microsoft 365, organizacje mogą zmodernizować i zdigitalizować procesy biznesowe, aby bezproblemowo pasowały do hybrydowego środowiska pracy i były dostępne w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu, zapewniając pełną zwinność operacji biznesowych.

Trend 3: Pracownicy oczekują elastyczności w zakresie godzin i miejsca pracy

Mając w pamięci „wielką rezygnację” po pandemii, organizacje muszą zapewnić jak najlepsze warunki, aby utrzymać obecnych pracowników, a jednocześnie przyciągnąć nowe talenty. Dotyczy to w szczególności pracowników z pokolenia Z – 58 proc. z nich (w porównaniu do 43 proc. ogółem) jest skłonnych rozważyć zmianę pracodawcy w tym roku. Jedna trzecia europejskich pracowników zmieniła już pracę w ciągu ostatnich dwóch lat. Do najważniejszych powodów nieprzyjęcia oferty pracy należy brak elastycznych godzin pracy (37 proc.) i elastyczności lokalizacji (28 proc). W porównaniu do czasów przed pandemią, 53 proc. z pracowników jest bardziej skłonnych nadać priorytet zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Firmy, które biorą to pod uwagę i zapewniają lepszy work life balance, utrzymują swoich pracowników, przyciągają nowe talenty, a co za tym idzie zwiększają wydajność i są bardziej konkurencyjne. 

Trend 4: IT-as-a-Service i Desktop-as-a-Service dla większej elastyczności w wymagających czasach

IT-as-a-Service zapewnia znaczne korzyści dla każdej firmy. Zamiast kupować sprzęt, oprogramowanie i usługi IT, firma otrzymuje wszystko, co jest potrzebne, po ustalonych kosztach dla każdego członka zespołu. Pozwala to uniknąć wysokich początkowych nakładów kapitałowych i konieczności posiadania wewnętrznego zaplecza informatycznego, gwarantując jednocześnie przewidywalne i przystępne koszty konserwacji i aktualizacji. Firma może łatwo skalować swoje funkcje IT w górę lub w dół, aby sprostać potrzebom handlowym i zespołowym. Usługa Desktop-as-a-Service idzie o krok dalej, dostarczając wirtualny pulpit poszczególnym osobom lub określonym grupom osób w zależności od ich wymagań zawodowych. Gdy pracownik odchodzi i nie potrzebuje już dostępu do danych firmowych, można szybko i łatwo odebrać mu uprawnienia, co sprawia, że jest to rozwiązanie wysoce bezpieczne, a także opłacalne. 

Trend 5: Robienie więcej za mniej – AI i bardziej wciągający świat cyfrowy

Wraz z kontynuacją rozwoju Internetu rzeczy (IoT), który wydaje się nie mieć granic, coraz więcej systemów jest obejmowanych przez sieci biznesowe. Ta eksplozja w zakresie dostępności danych w miejscu pracy sprawia, że sztuczna inteligencja (AI), która uczy się procesów i wzorców, może zaoferować ogromne możliwości w zakresie automatyzacji przepływów pracy, a tym samym znaleźć większe korzyści dzięki oszczędnościom kosztów i lepszemu wykorzystaniu czasu wykwalifikowanych pracowników.

Wiąże się z tym Robotic Process Automation (RPA), dzięki któremu AI przejmuje pewne procesy (często powtarzalne zadania wymagające dużego nakładu pracy). Kolejnym ważnym aspektem tej automatyzacji jest analityka wideo.

„Ponieważ firmy i organizacje każdego typu starają się robić więcej za mniej, cyfrowe miejsce pracy stanie się w 2023 roku i kolejnych latach jeszcze ważniejsze. Presja na zrównoważony rozwój, przy jednoczesnym wspieraniu pracy hybrydowej i zapewnieniu elastyczności miejsca pracy, będzie oznaczać większy nacisk na zaopatrzenie w sprzęt informatyczny i zwiększone wykorzystanie automatyzacji. Portfolio Konica Minolta Intelligent Connected Workplace zostało zaprojektowane tak, aby zaspokoić wszystkie te potrzeby od jednego dostawcy-eksperta, umożliwiając organizacjom spokojne skoncentrowanie się na ich podstawowych działaniach”.

Michał Bojanowski, ITS Business Development Manager w Konica Minolta Business Solutions Polska