- Reklama -

DataWalk ma zamówienie od Departamentu Obrony USA

Zobacz

- Reklama -

Spółka DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu poinformowała, że jej spółka zależna DataWalk Inc. otrzymała zamówienie z DLT Solutions LLC w USA na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w United States Department of Defense Office of Inspector General.

Oprogramowanie DataWalk zostanie wdrożone w celu wsparcia działalności Departamentu Obrony USA w zakresie dochodzeń związanych z niegospodarnością i nadużyciami we wszystkich siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych, w szczególności w odniesieniu do umów związanych z finansowaniem pomocowym dotyczącym COVID-19.

„Zarząd Spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie ponownie potwierdza możliwość skutecznego konkurowania o projekty w federalnych instytucjach rządowych USA takich jak Departament Obrony oraz może mieć pozytywny wpływ na przyszłą pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta w Ameryce Północnej.” – napisano w komunikacie.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -