Dell EMC rozwija rozwiązania Open Networking

Dell EMC rozszerza swoją ofertę rozwiązań Open Networking poprzez najnowocześniejsze elementy infrastruktury, usługi i funkcje wdrażania, które pomogą klientom sprostać coraz większemu zapotrzebowaniu na wydajne sieci komputerowe, związanemu z cyfrową transformacją.

Pośród nowo zaprezentowanych rozwiązań znajdują się przełącznik S4200-Open Networking 10/100 GbE, pakiet Ready Node z oprogramowaniem Silver Peak, VeloCloud i Versa Networks, a także nowe funkcje oprogramowania OS10 Enterprise Edition, upraszczające tworzenie struktur sieciowych i automatyzujące operacje w chmurach prywatnych, infrastrukturach hiperkonwergentnych oraz środowiskach pamięci masowej sterowanej programowo.

Jak wynika z badań IDC, do 2020 roku połowa przedsiębiorstw z listy Global 2000 przekona się, że ich dalsza pozycja jest uzależniona od zdolności do tworzenia produktów i usług wzbogaconych o rozwiązania cyfrowe. Ma to związek ze zmianami oczekiwań klientów.

Przekształcenie działu IT w taki sposób, aby stymulował innowacyjność, jest podstawowym elementem szerszej strategii cyfrowej transformacji, realizowanej przez przedsiębiorstwa i dostawców usług ― powiedział Tom Burns, wiceprezes Dell EMC ds. sieci, infrastruktur dla przedsiębiorstw i rozwiązań dla dostawców usług. Celem naszych rozwiązań Open Networking i Ready Nodes jest przyspieszenie tej transformacji, jak również pomoc klientom w zwiększeniu elastyczności, obniżeniu kosztów oraz wykorzystaniu nowych usług i aplikacji.

Przełącznik Dell EMC S4200-ON zwiększa wydajność urządzeń typu Top-of-Rack i rozszerza ofertę Open Networking na aplikacje Data Center Interconnect.

Nowe urządzenie Dell EMC S4200-ON, oparte na gotowych komponentach elektronicznych (tzw. merchant silicon), jest najnowocześniejszą platformą przełączania przeznaczoną dla centrów przetwarzania danych, zgodną ze standardem 10/100 GbE, z głębokim buforem i tablicą. Zostało zbudowane z myślą o wdrożeniu w obszarze przełączników typu Top-of-Rack (ToR) i aplikacji Data Center Interconnect, tradycyjnie zarezerwowanym dla zastrzeżonych ruterów.

Oto najważniejsze właściwości przełącznika Dell EMC S4200-ON:

  • 500 razy większe bufory w porównaniu ze standardowymi platformami przełączania Dell EMC 10/100 GbE, umożliwiające zwiększenie ruchu w relacji poziomej (ang. East-West) oraz wydajności aplikacji rozproszonych, sprawdzające się idealnie w środowiskach zwirtualizowanych.
  • 15 razy większe tabele w porównaniu ze standardowymi platformami przełączania Dell EMC 10/100 GbE, przeznaczone do wykorzystania w aplikacjach Data Center Interconnect i aplikacjach obsługujących pełny ruting.
  • Nawet 10 razy większa wydajność w środowiskach big data w porównaniu ze standardowymi platformami ToR od Dell EMC.
  • Nawet 2-3 razy niższe koszty aplikacji Interconnect w porównaniu z zastrzeżonymi platformami rutingu w sieci WAN.

Szybsze wdrażanie standardu 25 GbE w centrach danych

Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa i dostawców usług w związku z cyfrową transformacją są oparte na nowych rozwiązaniach sieciowych, które pozwalają szybciej wdrażać nowe technologie, zwiększyć wydajność oraz obsługiwać więcej typów aplikacji. Sieci nowej generacji zgodne ze standardem 25 GbE zostały zaprojektowane z myślą o coraz większych wymaganiach dotyczących wydajności technologii sieciowych i obliczeniowych. Dell EMC udostępnia klientom dwie ścieżki wdrożenia standardu 25 GbE:

  • Pierwsza ścieżka, oparta na nowym przełączniku Dell EMC Networking S5048 25/100 GbE, jest przeznaczona dla klientów, którzy chcą rozszerzyć swoje środowisko zgodne ze standardem 10 GbE i dysponują wbudowaną funkcją umożliwiającą w razie potrzeby zmianę standardu na 25 GbE. Klient po prostu aktualizuje karty sieciowe ze standardu 10 GbE do 25 GbE lub wdraża wydajniejsze serwery z funkcjami 25 GbE, a następnie podłącza przełącznik S5048 przygotowany do pracy w tym nowym standardzie.
  • Z drugiej ścieżki mogą skorzystać klienci, którym zależy na maksymalizacji wydajności technologii obliczeniowych i sieciowych. W tym przypadku stosowana jest kombinacja serwerów Dell EMC PowerEdge 14G, kart sieciowych 25 GbE i wprowadzonego niedawno na rynek przełącznika S5148, opartego na oprogramowaniu OS10. Przełącznik S5148 połączony z oprogramowaniem OS10 Enterprise Edition udostępnia najnowocześniejsze funkcje struktury sieciowej i automatyzacji dla chmur prywatnych, ale jest zgodny również ze starszym standardem 10 GbE.

Automatyzacja data center za pomocą nowych funkcji struktury sieciowej

Firma Dell EMC rozszerzyła swoje oprogramowanie OS10 Open Networking Enterprise Edition o nowe usługi SmartFabric. Usługi te, zaprojektowane z myślą o chmurach prywatnych, infrastrukturze hiperkonwergentnej i środowiskach pamięci masowej, upraszczają i automatyzują tworzenie i wdrażanie struktur sieciowych centrum przetwarzania danych oraz zarządzanie nimi, a w szczególności obejmują następujące funkcje:

  • Autonomiczna funkcja usługowa umożliwiająca budowanie struktur typu leaf-and-spine oraz zarządzanie nimi.
  • Automatyczne funkcje rozpoznające stan sieci, które pozwalają na skalowanie pionowe i poziome operacji związanych ze strukturą sieciową, bezobsługowe rozszerzanie tej struktury, zatwierdzanie topologii oraz pomoc w aktualizacji i modernizacji struktury.
  • Autonomiczne funkcje automatycznego budowania i naprawiania struktury sieciowej oraz zarządzania nią na dużą skalę.
  • Zarządzanie wszystkimi przełącznikami struktury sieciowej, traktowanej jako jedna logiczna obudowa, z jednej konsoli.

Szybsze wdrażanie sieci SD-WAN przez korporacje i dostawców usług

Firma Dell EMC stworzyła trzy nowe rozwiązania Ready Node dla sieci rozległej definiowanej programowo (Software-Defined Wide Area Network ― SD-WAN), które umożliwią operatorom szybsze wprowadzanie na rynek nowych usług, a przedsiębiorstwom ułatwią wdrażanie nowych technologii. Są to gotowe usługi „pod klucz” przeznaczone do sieci SD-WAN, powiązane z rozwiązaniami, które zostały wstępnie zintegrowane i zatwierdzone. Łączą infrastrukturę Dell EMC z oprogramowaniem do sieci SD-WAN firm Silver Peak Systems, VeloCloud Networks i Versa Networks. Zbudowane i przetestowane zgodnie ze standardami Dell EMC, węzły Ready Node pozwalają klientom na szybkie wdrażanie ekonomicznych rozwiązań i usług SD-WAN.

Zdaniem IDC procesy związane z cyfrową transformacją, a w szczególności ze środowiskami chmurowymi, wielkimi zbiorami danych, technologiami mobilnymi i mediami społecznościowymi, będą najważniejszymi czynnikami wzrostu popularności sieci SD-WAN w ciągu najbliższych pięciu lat. Jak wynika z najnowszej prognozy IDC, przychody ze sprzedaży infrastruktur i usług SD-WAN na całym świecie osiągną w 2021 roku 8,05 mld USD, a ich złożony roczny wskaźnik wzrostu wyniesie 69,6 proc.

Dostępne komercyjnie rozwiązania SD-WAN są stosunkowo nowe, ale spełniają rosnące wymagania przedsiębiorstw dotyczące technologii sieciowych, w związku z czym ich dynamiczna architektura szybko znalazła uznanie na rynku ― powiedział Rohit Mehra, wiceprezes działu infrastruktur sieciowych w IDC. Tradycyjne sieci WAN mają architekturę, która nie była tworzona z myślą o chmurze, i są słabo dostosowane do wymagań w zakresie bezpieczeństwa aplikacji rozproszonych i działających w chmurze.

Dostępność:

Przełączniki EMC S4200-ON i S5048-ON oraz oprogramowanie OS10.4 będą dostępne na rynku w czwartym kwartale bieżącego roku.

Rozwiązania Ready Nodes do sieci SD-WAN z oprogramowaniem Silver Peak Systems i Versa Networks są już dostępne, a w czwartym kwartale bieżącego roku będzie można również nabyć pakiet SD-WAN Ready Bundle.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.