Ad image

DELL POWERSTORE 1000T w Gdyńskim Centrum Informatyki

Gdyńskie Centrum Informatyki (GCI) przeprowadziło modernizację swojej infrastruktury IT, aby sprostać rosnącym wymaganiom dotyczącym wydajności i skalowalności systemów informatycznych. Kluczowym krokiem było wdrożenie macierzy all-flash NVMe Dell PowerStore, przeprowadzone przez firmę Advatech.

Strategie informatyczne współczesnych organizacji, zarówno w szeroko rozumianym biznesie, jak i w sektorze publicznym, są z reguły ukierunkowane na uzyskanie maksymalnej elastyczności, skalowalności i łatwości dostosowania systemów informatycznych do zmiennych potrzeb biznesowych. Przyszłe wyzwania, takie jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analiza dużych zbiorów danych, czy technologie chmury obliczeniowej oraz konieczność obsługi bieżących operacji i procesów szybko podnoszą poprzeczkę wymagań stawianych każdemu elementowi infrastruktury IT. Nie inaczej rozwija się Gdyńskie Centrum Informatyki, które stanęło przed koniecznością poprawy wydajności swoich systemów pamięci masowych.

Rosnąca liczba obsługiwanych aplikacji i procesów, a szczególnie systemów bazodanowych korzystających z technologii Oracle, spowodowała konieczność modernizacji eksploatowanych dotychczas macierzy z dyskami talerzowymi. Kluczowym kryterium wyboru nowego rozwiązania, oczywiście oprócz ceny, była jego wydajność oraz możliwość scentralizowania kluczowych systemów i baz danych z wielu ośrodków administracyjnych miasta Gdyni w jednym głównym centrum przetwarzania danych.

„Po szczegółowej analizie dostępnych na rynku rozwiązań i mając na uwadze naszą strategię informatyzacji usług w Urzędzie Miasta Gdynia i jednostkach podległych, zdecydowaliśmy się na ogłoszenie przetargu, gdzie kluczowa będzie szybkość działania oraz praca w funkcjonującym już  środowisku VMware”  – mówi Bartłomiej Przybyciel, dyrektor GCI.

Przetarg wygrała firma Advatech, która już od lat znajduje się w ścisłej czołówce największych polskich integratorów rozwiązań informatycznych. W przetargu zaproponowano macierz all-flash NVMe Dell PowerStore z technologią End-To-End NVMe over FC i wydajnością powyżej 100 000 IOPS. Advatech przedstawił także atrakcyjne warunki finansowe i techniczne oraz wykazał w referencjach bardzo bogate doświadczenie w zakresie wdrażania systemów pamięci masowych i tworzenia kopii zapasowych. Z pewnością zaważyły także kompetencje w technologii Veeam i VMware, które także znalazły się w zakresie wdrożenia.

„Oceniam, że do końcowego sukcesu w tym przetargu przyczynił się także bardzo dobry stosunek jakości do ceny oraz gwarantowany przez producenta stopień redukcji danych 4:1. Zresztą sama macierz Dell PowerStore to bardzo nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o nowej erze w przechowywaniu danych. PowerStore zapewnia inteligentną, adaptowalną infrastrukturę, która obsługuje zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne obciążenia, niezależnie od ich struktury i lokalizacji. To bardzo pomaga w przekształcaniu IT w taki sposób, aby nie zakłócać bieżącej działalności” mówi Tomasz Maślany z Advatech.

Konstruktorzy macierzy Dell PowerStore skoncentrowali się przede wszystkim na uzyskaniu wysokich parametrów dostępu do danych i łatwości zarządzania. Udało się im rzeczywiście zoptymalizować wydajność systemu, podnieść skalowalność i efektywność pamięci masowej tak, aby obsługiwać dowolne obciążenia robocze, szczególnie w porównaniu do poprzednich generacji pamięci masowych. Bezproblemowy dostęp do danych zapewnia inteligentna automatyzacja, a to za sprawą programowalnej, autonomicznej infrastruktury upraszczającej zarządzanie i optymalizującej zasoby systemowe. Użytkownicy otrzymują także narzędzia do proaktywnej analizy stanu zdrowia wszystkich danych w celu łatwego monitorowania, analizowania i rozwiązywania problemów w środowisku. Adaptowalna architektura, która poprawia szybkość i mobilność aplikacji, oferuje także elastyczne modele wdrażania oraz zapewnia wybór, przewidywalność i ochronę inwestycji dzięki elastycznym rozwiązaniom płatniczym i aktualizacjom typu data-in-place.

„Dla takich użytkowników, jak Gdyńskie Centrum Informatyki, bardzo cenną funkcjonalnością macierzy PowerStore jest WORM, czyli technologia przechowywania danych, która polega na jednokrotnym zapisie danych na nośniku, bez późniejszej możliwości ich zmodyfikowania, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu lub zmianie poufnych informacji przez użytkowników. W PowerStore dane zapisane w migawce są w ten sposób chronione przed ransomware, ale co ważniejsze – dzieje się to bez utraty wydajności. Mając taką wbudowaną funkcję, można natychmiast odtworzyć dane w przypadku zainfekowania lub zaszyfrowania danych produkcyjnych”tłumaczy Grzegorz Dubiel z Advatech.

Macierz Dell PowerStore posiada także funkcjonalność NAS, co daje możliwość utworzenia wydajnych serwerów plików bez dodatkowego angażowania zasobów serwerowych oraz natywnie integruje się ona z oprogramowaniem kopii zapasowych Veeam użytkowanym w Gdyńskim Centrum Informatyki. Integracja następuje dzięki specjalnej wtyczce, która umożliwia backup danych bezpośrednio z migawki utworzonej w macierzy PowerStore zamiast z tradycyjnego snapshotu tworzonego w środowisku wirtualnym. Wtyczka Veeam umożliwia transfer danych z migawki pamięci masowej przy niewielkim lub zerowym wpływie na dane produkcyjne. Specjalnie opracowana wtyczka dla macierzy Dell PowerStore pozwala także odzyskiwać dane bezpośrednio ze snapshotu macierzowego. Ma to realny i znaczący wpływ czas odtwarzania danych z backupu. Migawki mogą także być wykorzystane do odtworzenia typu Instant VM Recovery.

Snapshot macierzowy wykonany za pomocą Veeam można bezpośrednio wykorzystać w środowisku testowym lub deweloperskim do przeprowadzania odpowiednich testów lub weryfikacji poprawności działania wdrażanego oprogramowania. Dzięki temu można znacząco ograniczyć koszty związane z implementacją nowych rozwiązań w środowisku produkcyjnym.

„Wdrożenie rozpoczęliśmy od zwykłej fizycznej pracy, czyli wniesienia i instalacji sprzętu. Zajęliśmy się także przeniesieniem maszyn wirtualnych i rekonfiguracją starej macierzy. Wszystkie prace przebiegły bardzo sprawnie dzięki dobremu planowaniu i współpracy z działem serwerów GCI. Zidentyfikowaliśmy podstawową konfigurację SAN pomiędzy poszczególnymi ośrodkami, ale w trakcie prac na tyle zdobyliśmy zaufanie gdańskiego zespołu, że powierzyli nam również  rozbudowę zaawansowanej konfiguracji sieci FC wraz z dostarczeniem wydajnych wkładek” – mówi Wojciech Raduła z Advatech.

Zainstalowana macierz Dell PowerStore 1000T jest wyposażona w dwa kontrolery zapewniające dwie ścieżki dostępu do danych oraz redundancje na wypadek awarii jednego z nich. Każdy kontroler posiada jeden port zarządzający wykorzystywany do jego monitorowania i konfigurowania. Ponadto, na każdym kontrolerze znajduje się port serwisowy, oznaczony symbolem klucza z kłódką, wykorzystywany tylko podczas czynności serwisowych, który udostępnia bezpośrednie połączenie się z macierzą. Dell PowerStore 1000T na każdym kontrolerze posiada po cztery porty udostępniające dane blokowe z prędkością 32 Gbps. Automatycznie aktywowana redukcja objętości danych w macierzy PowerStore jest prowadzona globalnie, na całej dostępnej przestrzeni dyskowej.

„Uruchomienie nowej macierzy Dell PowerStore otworzyło nowy etap w realizacji naszej strategii informatyzacji. Zaobserwowaliśmy znaczny wzrost responsywności i wydajności całego środowiska produkcyjnego, a konsolidacja danych zaowocowała optymalizacją energetyczną i spadkiem zapotrzebowania na prąd”mówi Bartłomiej Przybyciel z Gdyńskiego Centrum Informatyki.„Cieszy nas także nawiązanie współpracy z firmą Advatech, której zespół wdrożeniowy w składzie Wojciech Raduła, Grzegorza Dubiel i Tomasz Maślany pokazał się od jak najlepszej strony. Dzięki inżynierom tej klasy i z takim doświadczeniem mogliśmy sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić całe wdrożenie.”


Gdyńskie Centrum Informatyki jest jednostką budżetową Urzędu Miasta Gdynia. Do zadań GCI należy zapewnienie Urzędowi Miasta Gdyni i innym jednostkom obsługiwanym przez Urząd Miasta Gdyni wspólnej obsługi w obszarze informatyki i telekomunikacji, w szczególności w zakresie dotyczącym wdrażania i utrzymania systemów informatycznych oraz budowy i administrowania sieci teleinformatycznej i infrastruktury telekomunikacyjnej, a także usług utrzymaniowych i eksperckich z zakresu systemów informatyki oraz telekomunikacji.

Advatech to firma założona w 1998 roku, a od lat znajdująca się w czołowej dziesiątce integratorów na polskim rynku. Jest jednym z liderów wśród dostawców pamięci masowych, rozwiązań wirtualizacyjnych, rozwiązań bezpieczeństwa, zarządzania zasobami i usługami. Advatech posiada cztery oddziały w Polsce we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i w Katowicach oraz dwa biura w Lublinie i Gdańsku. Partnerami biznesowymi i technologicznymi są m.in. IBM, Oracle, Dell EMC, Hitachi Vantara, HPE, HP Inc, VMware, Veritas, Veeam, Ivanti, Snow Software, Efecte, SentinelOne, Commvault, Microsoft, Red Hat, NetApp, i Fortinet.