Do pokonania luki w produktywności potrzebna jest ścisła współpraca korporacji z startupami

Duże firmy są obecnie mniej produktywne niż dziesięć lat temu, a dysproporcja pomiędzy efektywnymi a mniej wydajnymi przedsiębiorstwami pogłębia się – wynika z raportu „Duże i małe przedsiębiorstwa: Jak osiągnąć więcej w biznesie”, sporządzonego przez CCS Insight na zlecenie firmy Samsung. Autorzy raportu wskazują również z jakimi problemami borykają się start-upy, wymieniając wśród nich braki w zakresie specjalistów ds. bezpieczeństwa.

Współpraca ze startupami

Ponad połowa z 500 największych europejskich spółek współpracuje ze start-upami w celu zwiększania poziomu innowacyjności. Zakres kooperacji między „dużymi i małymi” przedsiębiorstwami jest jednak cały czas zbyt ograniczony i nieefektywny. Firmy te nie do końca rozumieją, jak czerpać prawdziwe korzyści ze współpracy ze start-upami.

Duże przedsiębiorstwa i start-upy zdają sobie sprawę z tego, że ich sukces zależy od tego, czy będą umiały ze sobą współpracować. Jednak efektywne współdziałanie to coś więcej niż podpisanie umowy. Jednym z rozwiązań poprawiających poziom współpracy może być zastosowanie nowoczesnych technologii – mówi Phil Lander, szef działu B2B w Samsung Europe.

Wykorzystywanie technologii

Autorzy raportu ostrzegają, że aby osiągnąć sukces i utrzymać konkurencyjność w erze „cyfrowego darwinizmu”, w której nowe technologie, takie jak mobilność, Internet rzeczy i sztuczna inteligencja, kształtują rynek, przedsiębiorstwa, niezależnie od ich rozmiarów, muszą stale poszerzać wykorzystanie technologii.

Z raportu wynika także, że start-upy wykazują zupełnie odmienne podejście do inwestycji w technologie mobilne, co ma znaczenie, gdy weźmiemy pod uwagę rosnącą popularność pracy mobilnej. Obecnie jedna trzecia pracowników w krajach rozwiniętych to tzw. pracownicy mobilni – osoby, które chcą mieć możliwość wykonywania swoich obowiązków gdziekolwiek, także poza biurem. W krajach rozwijających się do 2020 roku 48 proc. pracowników także będzie można zakwalifikować jako mobilnych, a w małych przedsiębiorstwach będzie ich aż 70 proc.

Wyzwania dla firm

Tylko 27 procent start-upów wymienia ochronę danych jako jedno z trzech głównych obszarów do inwestycji, a szkolenie z zakresu bezpieczeństwa odbywa mniej niż jedna piąta pracowników małych przedsiębiorstw. Podejście to, często dyktowane oszczędnością, budzi wątpliwości, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę stale rosnącą liczbę cyberataków oraz coraz bardziej rygorystyczne przepisy w tym obszarze.

Istniejące procesy i technologie, zmniejszanie wydatków na IT oraz obawy związane z bezpieczeństwem często ograniczają duże przedsiębiorstwa. Przez tego typu organizacyjne „hamulce” firma traci średnio jedną czwartą swoich potencjalnych zysków, co rocznie stanowi równowartość 3 bilionów dolarów. Jedna trzecia decydentów w dużych przedsiębiorstwach uważa, że wykorzystywane w firmie technologie IT nie spełniają ich potrzeb. To dwukrotnie więcej niż w małych przedsiębiorstwach, które zwykle sprawnie posługują się innowacyjnymi technologiami.

Mimo oczywistych różnic, zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa, aby uzyskać przewagę konkurencyjną i skutecznie stawić czoła przyszłym wyzwaniom stawiają na technologie. W naszym raporcie podkreślamy, że sukces obu typów przedsiębiorstw zależy od tego, jak dobrze będą one rozumiały siebie nawzajem, pokonywały różnice i współpracowały między sobą – komentuje Nick McQuire, wiceprezes w CCS Insight. – W drodze do sukcesu łączy je kilka wspólnych celów, np. głęboka potrzeba szerszego wykorzystania urządzeń, które zwiększają produktywność mobilnych pracowników. Dodatkowo, duże organizacje muszą nauczyć się adaptować nowe technologie, a start-upy muszą uwzględnić kwestie bezpieczeństwa w strategiach mobilnych – dodaje Nick McQuire.

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.