Ad image

Druk przyszłości: jak chmura zmienia procesy biurowe – Dariusz Szwed, Canon

Rynek druku przechodzi obecnie dynamiczne zmiany, napędzane przez rozwój nowych technologii i rosnące znaczenie ekologicznych rozwiązań. Z Dariuszem Szwedem, ekspertem Canon Polska, rozmawiamy o tym, jak Canon dostosowuje swoje produkty, aby sprostać tym wyzwaniom i zaspokoić potrzeby zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 8 min czytania

Brandsit: Jakie są najważniejsze obecnie trendy na rynku druku?

Dariusz Szwed, Canon: Rynek druku, jak niemal każda dziedzina życia i biznesu podlega gwałtownym zmianom. W dużym stopniu ma na to wpływ rozwój nowych technologii, które ułatwiają wykonywanie codziennych zadań, otwierają nas na nowe możliwości, ale też niosą zagrożenia związane m.in. ze zmniejszonym poziomem cyberbezpieczeństwa.

Wspominając o trendach w druku, warto rozróżnić kilka najważniejszych obszarów zastosowania materiałów drukowanych – mówimy tu m.in. o materiałach wewnętrznych, komunikacji z klientem biznesowym i indywidualnym oraz reklamie i promocji. Jeśli chodzi o materiały na potrzeby wewnętrzne, to obserwujemy wzrost zainteresowania elektronicznym procesem obiegu dokumentów oraz rozwiązaniami chmurowymi. Najnowsze badanie Canon Polska i agencji K+Research by Insight Lab, które odnosiły się do kwestii  cyfryzacji, inwestowania w sprzęt biurowy i zrównoważonego rozwoju wykazały, że 56% dużych i 40% średnich polskich przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych. Okazuje się, że aż 43% przedstawicieli średnich i dużych firm używało „chmury” do przechowywania dokumentów lub zarządzania drukowaniem i skanowaniem.

Zyskują na znaczeniu kwestie związane z bezpieczeństwem urządzeń drukujących, które funkcjonują zarówno w systemach informatycznych firmy, jak i w lokalizacjach zdalnych (w tym domowych). Ze wspomnianych badań wynika, że wspieranie cyfryzacji biur wymaga maksymalnego zaangażowania producenta oprogramowania w kwestie bezpieczeństwa. Musi on zapewnić, że wszystko – począwszy od dostarczenia odpowiednich systemów, po ich wdrożenie, aktualizację i utrzymanie – jest odpowiednio zabezpieczone.

Jeśli chodzi o druk na potrzeby promocji i reklamy, to widoczne jest zainteresowanie efektywnym i szybkim tworzeniem materiałów promocyjnych w małych i dużych formatach, zamawianych przez sklepy, instytucje publiczne i kulturalne. Generalnie, zwiększają się wymagania dotyczące jakości dokumentów oraz ich dopasowania do potrzeb odbiorcy.

Z naszych obserwacji wynika, też, że klienci coraz bardziej interesują się niewielkimi wielofunkcyjnymi rozwiązaniami do druków A4, które wyposażone są w szybkie skanery do dokumentów – ten trend można tłumaczyć upowszechnieniem się pracy hybrydowej.

Brandsit: W jaki sposób Canon odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania w zakresie druku?

Dariusz Szwed, Canon: W ostatnich latach modyfikujemy swoją ofertę, znacząco poprawiając efektywność energetyczną oferowanych rozwiązań do druku. Jest to możliwe dzięki:
– redukcji ich wagi (w niektórych przypadkach o prawie 30%), co przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego związanego z wytwarzaniem, dystrybucją i utylizacją urządzeń,
– zwiększeniu udziału materiałów z recyklingu (np. pojemniki na toner powstają w większości z odzyskiwanych tworzyw sztucznych),
– programowi zwrotu zużytych kartridży/pojemników na toner oraz ich ponownego wykorzystania.

Realizowany przez Canon od wielu lat program używania urządzeń refabrykowanych zakłada ponowne wykorzystanie kolejnych generacji produktów wycofywanych z kontraktów zarządzanych bezpośrednio przez Canon. Maszyny (wykorzystujące co najmniej 90% oryginalnych elementów) zyskują „drugie życie”, utrzymując gwarancje Canon, które obejmują dostęp do najnowszego oprogramowania, zabezpieczenia i odporność na zagrożenia cybernetyczne.

Brandsit: Jak Canon dostosowuje swoje produkty do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw?

Dariusz Szwed, Canon: Każdy z przedsiębiorców znajdzie w ofercie Canon urządzenie dopasowane do swoich potrzeb w zakresie formatu wydruku, realizowanego nakładu, dostępnych funkcji i całkowitych kosztów eksploatacji. Mamy świadomość, że małe i średnie firmy nie zawsze posiadają odpowiednie działy IT, które mogą włączać nowe rozwiązania do funkcjonującego w firmie systemu IT i obowiązujących procedur pracy. W związku z tym ograniczeniem, Canon proponuje rozwiązania, które pozwalają na efektywne wykonywanie zadań druku przy jak najmniejszym zaangażowaniu pracowników i bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy. Rozwiązania Canon umożliwiają:
– kompletną konfigurację parametrów bezpieczeństwa uzyskiwaną przez naciśnięcie jednej pozycji w menu (Security Settings Navigator),
– automatyczną aktualizację oprogramowania układowego urządzeń – pozwala ona na szybkie reagowanie na zagrożenia obecne w sieci,
– automatyczne monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i ich dostawę. Materiały o dużej wydajności pozwalają na wiele miesięcy pracy bez konieczności ich wymiany.

Warto podkreślić, że kompletny system kontroli wydruku uniFLOW Online oparty o chmurę nie wymaga instalowania dodatkowych serwerów i poświęcania czasu pracy administratorów IT na zarządzanie nim. Klienci doceniają wysoką jakość naszych urządzeń – przestoje wynikające z awarii praktycznie się nie zdarzają.

Brandsit: Jakie strategie przyjmuje Canon, aby sprostać konkurencji na rynku druku?

Dariusz Szwed, Canon: Stawiamy na komfort użytkowników – nasze urządzenia pozwalają na szybkie wykonywanie zadań i intuicyjną obsługę. Aby trafić do wszystkich grup odbiorców, rozszerzamy portfolio o nowe pozycje. Obejmuje ono obecnie zarówno atramentowe urządzenia domowe, jak i wysokowydajne kombajny laserowe. Integrujemy wiele elementów w podstawowej konfiguracji urządzenia: np. funkcje zwiększające bezpieczeństwo (FIPS 140-2/3, bezpieczne uruchamianie, ochrona antywirusowa).

Oferujemy kompletny pakiet rozwiązań: urządzenia, system kontroli wydruku uniFLOW i uniFLOW Online. Zapewniamy możliwość współpracy ze środowiskiem chmurowym poprzez Cloud Connector (druk z chmury i skanowanie do chmury), dostarczamy systemy kontroli floty urządzeń dla dużych organizacji iWEMC pozwalające na optymalizację kosztów działu IT.

Brandsit: Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi obecnie rynek druku?

Dariusz Szwed, Canon: Ze wspomnianych badań wynika, że obserwujemy zwiększone zainteresowanie klientów bezpieczeństwem rozwiązań do druku i procesu przetwarzania dokumentów. W tym kontekście szczególne znaczenie zyskuje prowadzenie działań edukacyjnych podejmowanych przez firmy. Badania Canon pokazują, że aż 61% dużych i średnich firm uruchamia programy szkoleniowe lub wsparcie techniczne dla pracowników korzystających z urządzeń drukujących w biurze. Zwiększanie kompetencji wobec zagrożeń cybernetycznych jest działaniem niezwykle pożądanym. Uważam, że rynek druku będzie rozwijał się optymalnie tylko wtedy, kiedy wszystkie podmioty będą mieć dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań. Jako producent dbamy więc o to, by takie możliwości miały różne firmy, bez względu na wielkość i skalę działania.

Nabierają także znaczenia kwestie związane z ESG. Aż 85% przedstawicieli przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości firmy, którą reprezentują, przy zakupie nowego sprzętu opiera swoją decyzję o zrównoważone parametry produktu oraz o zrównoważone działania producenta. Podczas zakupów, istotnym czynnikiem dla 75% osób decyzyjnych są też niskie zużycie energii i atramentów/tonerów. Dostawcy usług i urządzeń do druku muszą dzisiaj oferować dobrej klasy sprzęt, który może działać więcej, niż tylko kilka lat i może być – po odnowieniu – wprowadzony ponownie do użytku. Pamiętajmy jednak, że sprzęt refabrykowany powinien spełniać wysokie standardy bezpieczeństwa. Nie wystarczy, że oferujemy produkt, który po odnowieniu nadaje się od nowa do użytku. Jeśli nie zawrzemy w nim gwarancji aktualizacji systemu, to może stać się elementem, przez który łatwo będzie można dostać się do korporacyjnej infrastruktury sieciowej.

Warto dodać też, że rośnie zainteresowanie rozwiązaniami, pozwalającymi na automatyzację procesu druku materiałów reklamowych i publikacji. Wyzwaniem, przed którym stoi obecnie rynek jest więc również konieczność efektywnego i szybkiego tworzenia materiałów promocyjnych w różnych formatach, spełniających wysokie wymagania jakościowe, przy jednoczesnym dopasowaniu ich do specyficznych potrzeb odbiorców.