E-zdrowie: najważniejsze trendy w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych w 2019

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit
8 min

Trendy technologiczne odciskają piętno na wszystkich branżach, w tym na rynku zdrowia. Korzystając z dostępnych narzędzi technologicznych, firmy ubezpieczeniowe starają się zapobiegać chorobom i zmniejszać koszty leczenia przy jednoczesnym zwiększeniu personalizacji relacji z klientami. Oto 10 wiodących trendów w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych, według raportu firmy Capgemini.

Sektor zdrowia jest jednym z trzech filarów branży ubezpieczeniowej, z lawinowo rosnącym kosztami. Według prognoz OECD wydatki publiczne na zdrowie i opiekę zdrowotną mają wzrosnąć w krajach OECD do 14% do 2060 r. (z około 6% obecnie). W Polsce system ochrony zdrowia pochłania około 100 mld zł publicznych funduszy rocznie. Ponieważ średnia długość życia rośnie, a leczenie chorób staje się coraz droższe, ubezpieczyciele starają się wykorzystywać nowe technologie, aby wdrażać programy prewencyjne i obniżać koszty leczenia. Raport Capgemini wylicza 10 trendów, które zmieniają rynek ochrony zdrowia.

Trend nr 1: Technologiczne alianse na rynku ubezpieczeń

Podobnie jak w innych branżach duże podmioty technologiczne wchodzące na rynek ubezpieczeń zdrowotnych definiują go na nowo lub zawierając strategiczne partnerstwa. Gigant handlu detalicznego Amazon nawiązał współpracę z Berkshire Hathaway i JP Morgan w celu lepszego zarządzania opieką zdrowotną ubezpieczonych i redukcji kosztów leczenia. Firmy technologiczne świadczą również usługi o wartości dodanej, wykorzystując technologie jako czynniki ułatwiające wdrożenie nowych usług. Np. Samsung, Anthem i American Well pracują nad usługą telemedyczną świadczoną poprzez mobilną aplikację zdrowotną Samsung, natomiast Uber i Lyft dostarczają ubezpieczycielom aplikacje, które można wykorzystać do planowania usług transportowych dla pacjentów.

Trend nr 2: Uproszczenie usług i poprawa jakości obsługi dzięki kanałom cyfrowym

Dzisiejsi, coraz bardziej zaawansowani technologicznie i otwarci na eksperymenty, klienci oczekują prostych i łatwych w obsłudze narzędzi online. Cigna wprowadziła na rynek aplikację dla klientów OneGuide’a, która wykorzystuje analitykę predykcyjną do umożliwienia wczesnej interwencji. Z kolei United Healthcare pozwala użytkownikom na samodzielne wybieranie produktów ubezpieczeniowych, w oparciu o preferencje zdrowotne i kosztowe.

Trend 3: Chatboty i asystenci głosowi sprzedają usługi ubezpieczeniowe, a także opiekują się chorymi

Asystenci głosowi zyskują coraz większą popularność. Firma Cigna uruchomiła aplikację Answers by Cigna, która ma na celu edukowanie ubezpieczonych na temat dbania o zdrowie, a Bupa współpracuje z InsurTech Spixii, aby rozwinąć chatbota dla klientów chcących wykupić ubezpieczenie zdrowotne. Chatboty mogą również pełnić rolę stałego towarzysza opieki nad starszymi pacjentami, tak jak robi Libertana Home Health (rozwiązanie wykorzystujące Alexę Amazona), przypominając im o przyjmowaniu leków i wykonywaniu innych zadań.

- Advertisement -

Trend 4: Telefon komórkowy ważnym kanałem w komunikacji z ubezpieczonymi

Aviva wprowadziła na rynek cyfrową aplikację, która umożliwia klientom konsultację wideo z lekarzem i otrzymanie wstępnej diagnozy. Z kolei United Healthcare uruchomiło aplikację mobilną mającą na celu poprawę opieki w czasie ciąży. Aplikacja umożliwia kobietom śledzenie terminów wizyt, przypomina o przyjmowaniu witamin i w razie potrzeby kontaktuje z pielęgniarką.

Trend 5: Ubezpieczyciele pomagają pracodawcom w efektywnym zarządzaniu zdrowiem pracowników

Odpowiadając na zmieniające się potrzeby i oczekiwania pracodawców, ubezpieczyciele zapewniają im narzędzia raportowania, które umożliwiają lepsze zarządzanie ochroną zdrowia pracowników. Narzędzia te dostarczają informacji na temat sposobu, w jaki fundusze opieki zdrowotnej są wykorzystywane przez pracowników i usług, z których zwykle korzystają. Priority Health oraz Health Alliance Plan (HAP) wdrożyły online’owy program raportowania dla pracodawców. Narzędzia tego typu umożliwiają dostęp do niestandardowych raportów, dotyczących kosztów ochrony zdrowia pracowników, i pozwalają pracodawcom na wybór produktów ubezpieczeniowych, które uwzględniają konkretne potrzeby zdrowotne pracowników.

Trend 6: Urządzenia loT wykorzystywane w prewencji i profilaktyce

Ubezpieczyciele zmierzają w kierunku prewencyjnego modelu ochrony zdrowia, który obejmuje monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów zdrowotnych użytkownika, aby zapobiegać zachorowaniom, zamiast interweniować dopiero po wystąpieniu choroby. Tym bardziej, że urządzenia typu wearables cieszą się coraz większą popularnością i akceptacją klientów. United Healthcare zapewnia ubezpieczonym w programie Medicare Advantage dostęp do Dexcom Mobile: systemu ciągłego monitorowania stężenia glukozy, dzięki czujnikom urządzenia noszonego stale na brzuchu. Klienci coraz chętniej dzielą się z ubezpieczycielami danymi na temat swojego zdrowia w zamian za zniżki. Np. Aditya Birla Health Insurance zachęca do aktywnego stylu życia poprzez oferowanie nagród (do 30% zniżki rocznie), uzależnionych od aktywnych dni zarejestrowanych w smartzegarkach noszonych przez użytkowników.

Trend 7: Technologie umożliwiają diagnozę prognostyczną i spersonalizowaną opiekę medyczną

Postępy w dziedzinie Al, uczeniu maszynowym (ML) i technologii rozpoznawania obrazów utorowały drogę do diagnostyki prognostycznej. InsurTech Lumiata oferuje ubezpieczycielom analizę danych medycznych w celu przewidywania, kiedy ubezpieczeni mogą być narażeni na ryzyko wystąpienia określonych schorzeń. Ubezpieczyciele wykorzystują również analitykę do wstępnego monitorowania i diagnozowania dolegliwości poprzez analizę zdjęć lub filmów wideo. Aplikacja mobilna Good Doctor stawia wstępną diagnozę niektórych dolegliwości na podstawie analizy zdjęć i filmów wideo, a SkinVision wykorzystuje uczenie maszynowe i zaawansowaną analitykę do diagnozowania zmian nowotworowych na skórze, poprzez analizę zdjęć, które użytkownicy przesyłają w aplikacji mobilnej.

Trend 8: Telemedycyna zmienia relację ubezpieczyciel – płatnik – klient

Wszechobecne smartfony i szybki postęp w technologii obrazowania utorowały drogę telemedycynie. Ubezpieczyciele coraz częściej oferują swoim klientom usługi zdalnych konsultacji, tym samym ograniczając liczbę wizyt. Dostęp do tych usług można uzyskać z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów. Aetna i Blue Cross Blue Shield Association oferują usługi telemedyczne dla członków poprzez partnerstwo z nowojorską firmą telezdrowotną Teladoc40. Capital Blue Cross uruchomił rozbudowaną aplikację Virtual Care, która zapewnia zdalny dostęp także do usług psychiatrycznych.

Trend 9: Blockchain jako potencjalne rozwiązanie problemu unifikacji i dostępności danych medycznych

Podobnie jak w innych branżach, blockchain jest gorącym trendem w ochronie zdrowia. Według Światowego Raportu Ubezpieczeń (WIR) 2018, aż 69,2% ubezpieczycieli pracuje nad jego wykorzystaniem. Zależy im zwłaszcza na dokładnych, aktualnych informacjach o dostawcach usług medycznych. W tym celu United Healthcare i Humana połączyły siły z Optum, Quest Diagnostics i MultiPlan i uruchomiły program pilotażowy do prowadzenia katalogów dostawców. Blokchain może być również wykorzystany w celu zapewnienia ubezpieczonym łatwiejszego dostępu do ich danych, które mogą być łatwo współdzielone przez różnych dostawców. Embleema, start-up zdrowotny rozwijający technologię blokchain, uruchomił program PatientTruth, bezpieczny i łatwy dostęp do dokumentacji medycznej, a MintHeaIth, cyfrowy start-up w sektorze opieki zdrowotnej, opracował system, który umożliwia pacjentom dostęp do danych zawartych w ich kartach zdrowia poprzez aplikację mobilną.

Trend 10: Al pomaga w pracy operacyjnej (i cięciu kosztów)

Ubezpieczyciele wykorzystują Al do przyśpieszenia i poprawy obsługi roszczeń, zmniejszając tym samym liczbę ręcznych interwencji, a co za tym idzie, zwiększając szybkość i skuteczność. ICICI Lombard, indyjska firma ubezpieczeniowa, wprowadziła na rynek opartą na technologii Al aplikację do przetwarzania wniosków ubezpieczonych, która skróciła czas ich rozpatrywania do zaledwie minuty. WorkFusion automatycznie pobiera dane z dokumentów niestrukturalnych oraz porównuje z danymi podstawowych systemów ubezpieczeń. Pozwoliło to na znaczne zmniejszenie liczby interwencji manualnych. Expediente Azul, meksykański InsurTech, oferuje przetwarzanie dokumentów poznawczych możliwości dzięki wykorzystaniu technologii Al i optycznego rozpoznawania znaków (OCR) w celu sprawnego rozpatrywania roszczeń.

Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz

- REKLAMA -