Ad image

Elastyczność i wydajność w zarządzaniu IT – przegląd funkcji platformy OXARI ITSM

System premium na rynku oprogramowania ITSM

Do grupy profesjonalnych rozwiązań do zarządzania procesami IT dołączyła polska innowacyjna platforma – OXARI ITSM. System oferuje dedykowany zestaw funkcji, które pozwalają na pełną obsługę procesów według metodologii ITIL. Atutem rozwiązania jest jego elastyczność, osiągnięta dzięki możliwości nieograniczonej konfiguracji interfejsu oraz zarządzania za pomocą własnych reguł logicznych.

ServiceDesk – główny moduł systemu OXARI ITSM 

Platforma OXARI zawiera mechanizmy przeznaczone do zarządzania zgłoszeniami i komunikacją z użytkownikami. Zarejestrowane zgłoszenia mogą być przekazywane do odpowiednich osób lub przetwarzane według ustalonej ścieżki obsługi. Operatorzy mogą tworzyć kolejki zgłoszeń i dostosowywać widoczność prezentowanych danych. System analizuje również realizację zgłoszeń zgodnie z ustalonymi poziomami SLA. Interfejs platformy OXARI jest w pełni edytowalny i umożliwia konfigurację logiki pracy, zdarzeń, akcji i warunków. 

CMDB oraz IT Asset Management (ITAM)

Moduły OXARI umożliwiają budowę centralnego środowiska zarządzanego przez zespół IT. Funkcjonalność CMBD automatycznie identyfikuje urządzenia IT, tworzy sieć powiązań oraz modeluje usługi i ich elementy. System integruje się z zewnętrznymi źródłami danych poprzez własne API, które dostarcza informacji dla wewnętrznej bazy CMDB. Moduł ITAM zapewnia centralne zarządzanie użytkownikami i zasobami IT. Przechowuje dokumentację elektroniczną powiązaną z obiektami i umożliwia zarządzanie cyklem życia zasobów oraz wydawanie sprzętu za pomocą protokołów zdawczo-odbiorczych.

Zarządzanie uprawnieniami 

Zarządzanie procesem nadawania uprawnień to kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem informacji. W ramach tego procesu system OXARI pozwala określić, kto ma dostęp do konkretnych systemów informatycznych i na jakich uprawnieniach. Platforma pozwala na określenie etapów procesu akceptacji oraz wskazanie osób decyzyjnych. Zaletą jest również automatyczne przypominanie o konieczności przedłużenia lub odebrania kończących się dostępów.  

Wsparcie obsługi komputerów oraz urządzeń mobilnych

Platforma OXARI, z wykorzystaniem modułów systemu ITManager, umożliwia zdalne zarządzanie i automatyzację operacji na stanowiskach komputerowych oraz urządzeniach mobilnych. Zintegrowane funkcje administracyjne, takie jak zdalne przejęcie pulpitu czy dystrybucja oprogramowania i skryptów, zaoszczędzają czas pracy administratorów IT. Informacje otrzymywane w czasie rzeczywistym pozwalają automatycznie reagować na zdarzenia i wyzwalają kolejne działania systemowe. OXARI MDM to pełne wsparcie techniczne dla urządzeń mobilnych, w tym zdalne blokowanie urządzeń i usuwanie danych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji przechowywanych na smartfonach.

System OXARI unifikuje narzędzia i procesy, wspierając codzienną pracę zespołów IT bez konieczności dodatkowych wdrożeń i integracji.