Era AI-First – Jak dojrzałość sztucznej inteligencji napędza zwrot z inwestycji?

Era AI-First – Jak dojrzałość sztucznej inteligencji napędza zwrot z inwestycji?

Nowe badanie firmy Gartner, Inc. sugeruje, że 55% organizacji, które wdrożyły sztuczną inteligencję (AI), zawsze bierze pod uwagę AI w każdym nowym przypadku użycia, który oceniają. Badanie to pokazuje, że organizacje dojrzałe w obszarze AI są bardziej skłonne do oceny ryzyka i kierują się zasadą „AI-first”, ale nie ignorują innych aspektów.

Badanie przeprowadzone wśród 622 respondentów z organizacji z USA, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec pokazało, że średnio implementowano 41 przypadków użycia AI, z okresem produkcji wynoszącym 3,5 roku.

Zarówno liczba przypadków użycia, jak i czas produkcji, rosły wraz z rozmiarem przedsiębiorstwa. Globalne przedsiębiorstwa zgłaszały średnio 51 przypadków użycia w produkcji przez 4,3 roku.

Etyka i legalność AI

Jednym z najważniejszych wyróżników zidentyfikowanych wśród organizacji dojrzałych do AI było zaangażowanie radcy prawnego na etapie tworzenia koncepcji przypadków użycia sztucznej inteligencji. „Organizacje dojrzałe pod kątem sztucznej inteligencji były 3,8 razy bardziej skłonne do angażowania ekspertów prawnych na etapie koncepcyjnym cyklu życia projektu AI”, dodaje Brethenoux.

Ocena zwrotu z inwestycji

W przypadku oceny zwrotu z inwestycji w AI, 52% organizacji dojrzałych do AI koncentruje się na połączeniu wskaźników technicznych i biznesowych. Z drugiej strony, mniej dojrzałe organizacje skupiają się przede wszystkim na metrykach technicznych.

Dojrzałe organizacje AI są także bardziej skłonne do definiowania metryk na wcześniejszym etapie cyklu życia AI. Sześćdziesiąt siedem procent organizacji dojrzałych do AI definiuje metryki na etapie tworzenia pomysłów dla każdego przypadku użycia, w porównaniu z 44% mniej dojrzałych organizacji.

Priorytet dla obsługi klienta

Więcej organizacji dojrzałych do AI – 41% w porównaniu z 24% wszystkich pozostałych – wykorzystuje wskaźniki biznesowe związane z sukcesem klienta do oszacowania zwrotu z inwestycji. „Organizacje, które wykorzystują technologię sztucznej inteligencji do przyciągania i zatrzymywania klientów, są w stanie wyraźniej wyrazić wpływ na biznes, napędzając pozytywny cykl pozyskiwania przez kierownictwo nowych projektów AI”, zaznacza Brethenoux.

Podsumowując, organizacje, które w pełni wykorzystują potencjał AI, zwracają się ku strategicznemu podejściu, które skupia się na ryzyku, etyce, legalności i zwrocie z inwestycji, podczas gdy dążą do osiągnięcia sukcesu biznesowego poprzez skupienie na obsłudze klienta.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów