Ad image

Europejskie MŚP w tyle za światowymi liderami w strategii danych i AI

Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa pozostają w tyle w wyścigu technologicznym, wykazując opóźnienia w strategiach zarządzania danymi i wdrażaniu sztucznej inteligencji w porównaniu z globalnymi konkurentami, jak wynika z najnowszego badania S&P Global Market Intelligence i AWS.

Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 3 min czytania

przez S&P Global Market Intelligence w partnerstwie z Amazon Web Services (AWS) ujawnia, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w Europie są opóźnione w przyjmowaniu ukierunkowanych strategii danych i technologii sztucznej inteligencji (AI) w porównaniu z firmami z innych regionów. Wyniki badania, które objęło ponad 2300 europejskich firm MŚP, pokazują, że mniej niż 20% z nich uważa się za “kierujących danymi” w podejmowaniu decyzji strategicznych.

Przepaść w strategii danych

Dane są kluczowym zasobem dla nowoczesnych przedsiębiorstw, a skuteczne zarządzanie nimi może przynieść przewagę konkurencyjną. Niemniej jednak, tylko połowa firm, które same określają się jako “bardzo oparte na danych”, znajduje się w najbardziej zaawansowanym stadium rozwoju strategii danych. W przypadku firm mniej opartych na danych, odsetek ten spada do mniej niż jednej czwartej. Co więcej, ponad połowa europejskich MŚP (54%) jest dopiero na wczesnym etapie wdrażania strategii danych.

Europa wypada blado na tle innych regionów, takich jak Ameryka Łacińska, gdzie 77% firm znajduje się na zaawansowanym etapie dojrzałości strategii danych. Ameryka Północna (74%) i Azja Południowo-Wschodnia (66%) również przewyższają Europę pod tym względem.

Inwestycje kluczem do sukcesu

Aby nadrobić zaległości, europejskie MŚP muszą skoncentrować swoje inwestycje na technologii, ludziach i procesach. Firmy w Europie, które już są mocno oparte na danych, inwestują znacząco więcej w te obszary: 83% z nich zwiększa wydatki na technologię, 53% na szkolenie i rozwój personelu, a 75% na udoskonalanie procesów biznesowych. Dla porównania, firmy mniej zaawansowane w zarządzaniu danymi inwestują znacznie mniej w tych kluczowych obszarach.

Przestrzeń do poprawy w AI

W obszarze sztucznej inteligencji europejskie MŚP również pozostają w tyle. Tylko 23% firm w Europie, które są silnie oparte na danych, osiągnęło zaawansowany poziom dojrzałości w wykorzystaniu AI. Firmy te stosują AI do optymalizacji procesów, przewidywania trendów rynkowych oraz automatyzacji operacji. W innych regionach, takich jak Ameryka Północna czy Azja Południowo-Wschodnia, firmy są znacznie bardziej zaawansowane w adaptacji tych technologii.

Wyniki badania S&P Global Market Intelligence wskazują na potrzebę przyspieszenia adaptacji strategii danych i AI przez europejskie MŚP. Wzrost inwestycji w technologię, rozwój umiejętności pracowników i optymalizację procesów jest kluczem do poprawy ich konkurencyjności na globalnym rynku.

Dla europejskich MŚP, które aspirują do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, ukierunkowane działania na rzecz zaawansowanej analizy danych i adaptacji sztucznej inteligencji są niezbędne. Pozostawanie w tyle może prowadzić do utraty szans w dynamicznie zmieniającym się krajobrazie biznesowym, gdzie dane i AI odgrywają coraz większą rolę.