Euvic ogłasił strategiczne partnerstwo z Google Cloud

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 4 min
4 min

Nawiązanie strategicznego partnerstwa z Google Cloud to dla Euvic ważny element realizacji przez Euvic strategii rozwoju Grupy w zakresie wzmacniania roli filaru Infrastruktura IT. Oznacza rozszerzenie portfolio i zwiększenie możliwości w zakresie migracji i utrzymania, szczególnie dla klientów, którzy potrzebują dywersyfikacji usług chmurowych. Google Cloud to dla Euvic kolejny obok Microsoft i AWS kluczowy partner-dostawca chmury.

Strategia „Euvic2030”, która wyznacza kierunek działania całej grupy na osiem kolejnych lat, ma widoczny wpływ na dynamikę i jakość podejmowanych decyzji – zarówno inwestycyjnych, jak i ściśle operacyjnych, związanych z bieżącą działalnością i ofertą rynkową. Euvic dywersyfikuje usługi i jednocześnie kontynuuje proces wzmacniania swojej pozycji konkurencyjnej w niemalże wszystkich obszarach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Jednym z nich jest potencjał cloud computing, zarówno w obszarze projektowania, wdrożeń jaki i utrzymania infrastruktury chmurowej.

Partnerstwo z Google Cloud – znaczenie dla Grupy Euvic

Strategiczne partnerstwo Euvic i Google Cloud oznacza wprowadzenie do portfolio Grupy usług i rozwiązań jednego z trzech największych dostawców chmury na świecie.

„Myśl o szansach biznesowych, jakie możemy wzajemnie wykreować i którymi możemy się dzielić w ramach partnerstwa z Google Cloud, napawa mnie wyjątkowym entuzjazmem. Cieszę się, że tak duży gracz na rynku, w dodatku z tak ciekawym DNA, dostrzegł w Euvic partnera, z którym chce rozwijać swój biznes. Rozwój, który się z tym wiąże stanowi paliwo dla naszych zespołów i biznesu, który z roku na rok rośnie w siłę – również dzięki naszym partnerom.”

Wojciech Wolny, Prezes Zarządu Euvic S.A.

W ramach współpracy Euvic rozszerza swoje kompetencje o obszary związane m.in. z Google Workspace, Google Cloud Platform i Security. Nie małą rolę odegra również obszar związany z rozwojem algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji a także usług i rozwiązań deweloperskich. Tym samym Euvic proponuje swoim klientom korzystanie z różnorodnych usług i rozwiązań chmurowych, również w modelu multicloud, najlepiej dopasowanych do ich aktualnych potrzeb i sprzyjających rozwojowi ich biznesu.

„W ostatnim czasie obserwujemy trend związany z dywersyfikacją chmury. Jest on efektem różnic między ofertami dostawców – każda ma swoją specyfikę i wyróżniki, które odpowiadają różnym scenariuszom biznesowym. Wybór chmury zależy od aktualnych potrzeb, procesów biznesowych i planów rozwoju. Te mogą być różne – tak różne jak różni są nasi klienci. Mając w ofercie usługi i narzędzia wielu światowych dostawców chmury, możemy elastycznie reagować na ich potrzeby i wspierać ich biznes proponując rozwiązania najbardziej atrakcyjne pod względem wydajności, elastyczności i ceny.”

Marcin Wojtaszek, Wiceprezes Zarządu Euvic IT S.A.

Dotychczasowe doświadczenie Grupy Euvic w zakresie usług i rozwiązań chmurowych bazowało na chmurze Microsoft i AWS. Partnerstwo z Google Cloud to dalszy rozwój kompetencji w tym zakresie oraz skalowanie dotychczasowego know-how. Obszary współpracy pokrywają się z obszarami kompetencyjnymi filaru Infrastruktura IT Grupy Euvic, co daje nowe możliwości synergii i komplementarnego działania spółek Grupy w obszarach partnerskich.

„Współpraca z Google Cloud pozwala nam na zdecydowanie szerszą współpracę w ramach Grupy, stanowiąc swego rodzaju element integracyjny dla kompetencji i zespołów wielu spółek. Zyskaliśmy znacząco szerszą perspektywę i wzmocniliśmy ofertę, w sposób pozwalający nam na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku i naszych klientów.”

Tomasz Kostecki, Wiceprezes Zarządu Euvic Solutions S.A.
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz