GIODO – przygotowania do wprowadzenia reformy

GIODO – przygotowania do wprowadzenia reformy

Wobec przyjętego przez UE rozporządzenia, GIODO wprowadzi reformę przepisów o ochronie danych osobowych, tzw. RODO (GDPR). Dokładnie na rok przed rozpoczęciem nowych zasad przetwarzania danych, GIODO wprowadza na swojej stronie akcję pomocy dla administratorów danych.

O reformie

Według nowych zasad, administratorzy będą w większym stopniu odpowiedzialni za prawidłowe przetwarzanie danych. Oto kilka z najważniejszych zmian i nowości:

  • Prawo znacznie bardziej weźmie w opiekę interesy obywateli.
  • Pojawi się także obowiązek powoływania administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), zwanego od maja 2018 Inspektorem Ochrony Danych.
  • Rejestracja zbiorów danych osobowych przez GIODO nie będzie już konieczna. Pojawi się za to obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania wewnątrz organizacji.
  • Zakres danych wrażliwych zwiększy się o dane genetyczne i biometryczne.
  • Zwiększy się zakres uprawnień, tj. prawo do usunięcia danych i prawo przenoszenia danych.
  • Przygotowanie odpowiednich zabezpieczeń i procedur zanim w ogóle zacznie się zbierać i przetwarzać dane będzie pożądanym podejściem. Mowa o przeszkoleniu i przygotowaniu pracowników, którzy będą pracować z danymi. Konieczne będą też technologiczne rozwiązania, mogące sprostać nowym wymogom.
  • Będziemy musieli przyznać się do własnego błędu w razie wycieku danych, na co mamy 72 godziny. Wówczas możemy liczyć na łagodniejsze potraktowanie przez GIODO.
  • Lecz jeśli się nie przyznamy mogą nas spotkać dotkliwe kary. Nowa górna granica to 20 000 000 euro lub 4 % całkowitego rocznego  światowego obrotu z poprzedniego roku.

Rozporządzenie, będące wymogiem UE, wejdzie w życie dnia 25.05.2018 roku. W wielu firmach będzie oznaczało zmianę stosowanych rozwiązań i przemodelowanie niektórych obszarów działania. Znajomość nowych przepisów będzie jednak największym wyzwaniem dla administratorów, którzy będą musieli odpowiednio projektować oprogramowania i domyślne ustawienia.

Pomoc GIODO

Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wychodzi naprzeciw potrzebom administratorów danych i zamieścił na swojej stronie listę pytań, które pomogą w przygotowaniach do zmian. Jednocześnie zapowiedziano, że każdego dnia będą publikowane wyjaśnienia do kolejnego zagadnienia. W razie błędu, poza ustawowymi karami za błędy w przechowywaniu danych osobowych, administrator lub podmiot przetwarzający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za szkodę majątkową lub niemajątkową spowodowaną naruszeniem przepisów.

Popularne

Trend 24h

więcej publikacji

od naszych partnerów