Green IT w praktyce – jak z sukcesem i mierzalnie ograniczyć emisję CO2 w działach IT?

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o ESG, zrównoważonym rozwoju czy redukcji śladu węglowego. Nic dziwnego, w końcu jako członek UE zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. W efekcie wiodące firmy wdrażają strategie redukcji CO2 w wyniku swojej działalności na wielu obszarach. Choć regularna komunikacja wokół tych działań jest już standardem wśród większych firm, to rzadko jest ona poświęcona działaniom w obszarze IT. 

Maciej Kożuszek
3 min

Jak wynika z obserwacji Deloitte, które opublikowano w ostatnim badaniu ITAM Global Survey w maju 2023 roku, uśredniając, niespełna 20% ankietowanych firm podąża obecnie za najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze Green IT. Powyższe pokazuje, że w tym kontekście działy IT są na początku „zielonej drogi” zmierzającej do ograniczenia emisji CO2. Wśród dobrych praktyk możemy wymienić między innymi:

  • nabywanie zasobów IT z tzw. „drugiej ręki”, czyli re-use zasobów,
  • uwzględnienie energooszczędności jako istotnego czynnika wyboru zasobów IT w procesie zakupowym,
  • logistyka zwrotna / logistyka odzysku – zwrot używanych zasobów IT do producenta w celu ich recyklingu lub regeneracji,
  • przeniesienie do chmury – migracja danych z lokalnych serwerowni do serwerowni zlokalizowanych w chłodniejszych strefach klimatycznych w celu redukcji energii niezbędnej do schłodzenia data center.

Samo zidentyfikowanie oraz wdrożenie sugerowanych praktyk stanowi jedynie wierzchołek góry lodowej. Prawdziwym wyzwaniem jest tutaj kwestia zmierzenia efektywności podejmowanych praktyk. Ma to szczególne znaczenie w świetle starań mających na celu walkę z tzw. greenwashingiem, czyli brandowaniem określonych działań jako proekologiczne, podczas gdy w istocie wcale takimi nie są.

Obecnie nie ma żadnych regulacji lub wytycznych, które w jasny sposób określałyby lub wskazywały, jak należy taką efektywność mierzyć. Jedyne, na czym może polegać obecnie branża, to dość ogólne wytyczne dotyczące raportowania ESG.

Zarówno wspomniane praktyki, jak i duża ilość zmiennych oraz szeroki zakres czynników mających wpływ na emisję CO2 w działach IT, stawiają przed branżą wyzwania w takich obszarach, jak m. in.:

  • wypracowanie standardów, które można uznać za referencyjne i mające zastosowanie dla większości organizacji,
  • ocena skali redukcji CO2 konkretnych działań w świetle nakładów niezbędnych do ich realizacji,
  • wypracowanie frameworku pozwalającego na usystematyzowanie oraz optymalizację wdrażania najlepszych praktyk w tym obszarze.

Departamenty IT są obecnie na wczesnym etapie adaptacji rozwiązań z obszaru Green IT. Dodatkowo branża nie zdołała jeszcze wypracować szablonowych „złotych” rozwiązań, które zagwarantują firmom sukces w tym obszarze. Wydaje się zatem, że w chwili obecnej jedyną rozsądną strategią działania jest podejście dwuetapowe. W jego ramach firmy najpierw powinny przeprowadzić dogłębną analizę swoich środowisk oraz specyfiki funkcjonowania ich działów IT, a dopiero w kolejnym kroku planować i podejmować wysiłki w celu wypracowania unikalnych oraz efektywnych rozwiązań.

Jaka jest alternatywa? Poczekać na innych i zaaplikować wypracowane przez nich metody. Czy jest to dobra strategia? Biorąc pod uwagę okoliczności zapewne nieszczególnie – wszak czasu jest coraz mniej, a drogi dopiero początek.

Udostępnij