Dołącz już teraz do uczestników Plebiscytu 

BITy 2022

Grupa AB zamknęła emisję obligacji o wartości 30 mln zł

Udostępnij

Grupa AB uplasowała nową emisję czteroletnich obligacji o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł przy marży jedynie 2,5% ponad sześciomiesięczny wskaźnik WIBOR. Emisję przeprowadził Bank Pekao S.A. Inwestorzy na rynku dłużnych papierów wartościowych docenili AB za silny bilans, wiarygodność i długoterminową strategię rozwoju Grupy.

Grupa AB wyemitowała 3 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AB06 (ABE0726) o wartości nominalnej 10 tys. zł każda z terminem wykupu przypadającym na 14 lipca 2026 roku. Papiery te zostały już wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst warszawskiej Giełdy, a ich oprocentowanie to WIBOR 6M plus 250 punktów bazowych.

– W wyjątkowo trudnych warunkach rynkowych uplasowaliśmy obligacje po cenie osiąganej w 2018 oraz 2020 roku. To pokazuje, że jakościowi emitenci są doceniani przez inwestorów i wciąż mogą liczyć na relatywnie niskie marże. Co więcej, jest to pierwsza z sukcesem zrealizowana emisja obligacji korporacyjnych do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie. Konflikt spowodował bardzo dużą zmienność na rynku obligacji i stanowi jedną z przyczyn dynamicznego rozszerzania się marż kredytowych, które w wielu przypadkach uległy nawet podwojeniu. Cieszymy się, że jako największy podmiot na rynku finansowania dłużnego w Polsce możemy wspierać Grupę AB w jej długoterminowym sukcesie mówi Piotr Wochniak, Dyrektor Zarządzający obszarami Rynków Finansowych i DCM w Banku Pekao S.A.

– Dziękujemy inwestorom za zaufanie i zauważenie naszych unikalnych przewag rynkowych. Dzięki zdrowym fundamentom mamy wiele możliwości finansowania, dlatego też tworzymy optymalny miks, najkorzystniejszy z punktu widzenia akcjonariuszy. Dywersyfikacja w oparciu o obligacje pozostaje w kręgu naszych zainteresowańmówi Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

– Transformacja cyfrowa przyspiesza, a wspierają ją dodatkowo liczne programy rządowe i unijne, w tym Krajowy Program Odbudowy. Europa ma świadomość, że bez rewolucji cyfrowej w gospodarce nie utrzyma konkurencyjności wobec USA i Chin. Jednocześnie rodzi to wielkie wyzwania dla branży IT, które Grupa AB z sukcesem adresuje, również poprzez zamkniętą właśnie emisję obligacji. Ostatnie dwa lata pokazały, że obsłużenie skokowo wyższego popytu zdecydowanie wymaga wcześniejszego przygotowania i przeprowadzenia dużych inwestycji, które my jako dystrybutor w odpowiednim czasie zaimplementowaliśmy i będziemy konsekwentnie prowadzić również w przyszłości. Myślimy i działamy długoterminowo z ostrożnością wpisaną w kulturę organizacyjną, dzięki czemu zwiększamy udziały rynkowe bez względu na uwarunkowania zewnętrznedodaje Prezes Zarządu AB S.A.

Obecnie, poza nową serią AB06, aktywna jest seria obligacji AB04 (ABE1023) o wartości nominalnej 80 mln zł. W czerwcu br. AB S.A. – zgodnie z terminem zapadalności – wykupiła 75 mln zł obligacji serii AB03 (ABE0622).

Spółka posiada wysoką płynność finansową pomimo dynamicznego rozwoju skali biznesu. Bazując na ostatnim raporcie okresowym, Grupa AB w ostatnich czterech kwartałach (okres kwiecień 2021 – marzec 2022) zbliżyła się do rekordowych 14 mld zł sprzedaży i przekroczyła 220 mln zł wyniku EBITDA. W samym pierwszym kwartale 2022 roku Grupa AB zanotowała ponad 3,3 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 11,5% rdr oraz 45% wobec analogicznego okresu roku 2020. Dzięki stabilności marż na bazie umów dystrybucyjnych, tradycyjnym skupieniu na rynku CEE (Polska, Czechy, Słowacja, ale bez obecności na Wschodzie), korzystnej strukturze sprzedaży i największej efektywności operacyjnej w branży (wskaźnik SG&A) wynik EBITDA Grupy AB w I kw. 2022 r. wzrósł o 26% rdr, do 51 mln zł, co jest wartością ponad dwukrotnie wyższą niż przed dwoma laty. Pozwoliło to wypracować 30,7 mln zł kwartalnego zysku netto, odzwierciedlającego 21% wzrostu rok do roku oraz 153% zwyżki wobec I kw. 2020 roku. Na koniec marca 2022 roku wartość kapitałów własnych Grupy AB przekroczyła 1,1 mld zł, a nawet w sytuacji zerwanych łańcuchów dostaw i lockdownów w Chinach, które opóźniły wiele dostaw, Grupa AB realizowała strategię zapewnienia możliwie pełnej dostępności asortymentowej, zwiększając wartość zapasów magazynowych wzrosła do ponad 1,8 mld zł. Długoterminowe finansowanie obligacyjne wspiera możliwości przygotowania do obsługi popytu w ramach cyfrowej zmiany w otoczeniu gospodarczym, administracyjnym i społecznym.

– Nasz bilans konsekwentnie budujemy w sposób konserwatywny, aby posiadać duży bufor bezpieczeństwa w każdych warunkach i móc efektywnie odpowiadać na pojawiające się szanse rynkowe. Utrzymujemy wskaźniki finansowe na bardzo bezpiecznych poziomach, przykładowo wartość długu netto do EBITDA LTM to poniżej 1,4mówi Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu ds. Finansowych w AB SA.

Źródło:Grupa AB

Zobacz

Chemiczny Nobel za „chemię klik”

Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w roku 2022 otrzymali Carolyn R. Bertozzi (USA), Morten Meldal (Dania) i Karl Barry Sharpless (USA) „za rozwój chemii klik i bioortogonalnej”. Chodzi o reakcje, które pozwalają w prosty sposób tworzyć złożone cząsteczki i badać żywe komórki bez szkody dla nich samych.

Prezes Shella wzywa rząd Wielkiej Brytanii do nałożenia podatków m.in. na jego firmę

Prezes koncernu naftowego Shell wezwał we wtorek brytyjski rząd do nałożenia podatku od nadzwyczajnych zysków uzyskiwanych przez firmy sektora energetycznego, czyli m.in. na jego firmę, aby chronić najuboższych przed rosnącymi cenami energii.

Bogdanka może nie dostarczyć zakładom do końca 2023 r. kilkuset tysięcy ton węgla

Należące do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy poinformowały w piątek, że kopalnia Bogdanka może nie dostarczyć spółce do końca przyszłego roku nawet 160 tys. ton węgla energetycznego. Bogdanka musiała ograniczyć wydobycie ze względu na zaciśnięcie ściany.

Na rynku brakuje pracowników fizycznych. Jak ich skutecznie rekrutować?

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na rynku najbardziej...

Nobel 2022 z chemii za uproszczenie skomplikowanych procesów chemicznych

Carolyn R. Bertozzi (USA), Morten Meldal (Dania) i K. Barry Sharpless (USA) zostali laureatami Nagrody Nobla z chemii za rozwój nowych metod syntezy chemicznej, które pozwoliły uprościć proces syntezy nawet skomplikowanych cząsteczek - ogłosił w środę Komitet Noblowski.

Polska, Włochy, Grecja i Belgia opracowały propozycję “korytarza cenowego” na gaz. Co to takiego?

Przed piątkowym szczytem UE w Pradze Polska, Włochy, Grecja i Belgia opracowały mechanizm regulujący pułap cenowy gazu ziemnego. Działałby on na poziomie hurtowym, a nie detalicznym, dotyczyłby importu ze wszystkich kierunków i nie byłby ograniczony tylko do gazu wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej. PAP miała możliwość wglądu do nieoficjalnego dokumentu, który otrzymały pozostałe państwa UE.
- Reklama -

REKLAMA