Grupa Asseco zyskuje na rynkach zagranicznych

Podobne tematy

Odpowiedź na nowe wymagania sprawozdawczości finansowej od Asseco

Od początku roku spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych przygotowują się do zmiany formatów przekazywanych sprawozdań. Począwszy od 2020...

Asbis: w sierpniu 2020 30-proc. wzrost przychodów

ASBISc Enterprises Plc, wiodący dystrybutor produktów IT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, oraz producent marek Prestigio,...

Asseco stworzyło wspólną platformę IT dla banków spółdzielczych

Asseco Poland opracowało rozwiązanie, które dzięki wprowadzeniu standaryzacji procesów i uwspólnieniu usług, poprawia efektywność działania i redukuje koszty funkcjonowania banków....

W 2017 roku Grupa Asseco realizowała strategię dotyczącą inwestycji zagranicznych i eksportu. Dzięki temu osiągnęła rekordowy zysk netto, który wyniósł 467 mln zł, czyli o 55 proc. więcej niż w 2016 roku i prawie 8 mld zł przychodów. Kluczowy wpływ na wyniki Grupy miała sprzedaż części akcji Formula Systems. Jej skutkiem był m.in. brak konsolidacji wyników tej spółki w sierpniu i wrześniu, a także istotny wzrost zysku netto. W minionym roku Grupa intensywnie rozwijała się na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała 80 proc. sprzedaży oraz skutecznie przeprowadziła nowe akwizycje. Bardzo ważne dla Asseco przychody z oprogramowania i usług własnych wyniosły w 2017 roku 6,2 mld zł.

Grupa Asseco osiągnęła w 2017 roku 7,8 mld zł przychodów, 585 mln zł zysku operacyjnego oraz 467 mln zł zysku netto. Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy Asseco w 2017 roku miała sprzedaż części akcji Formula Systems.

Wpływ sprzedaży części akcji Formula Systems z jednej strony przyniósł w 2017 roku dodatkowy zysk, który przełożył się na rekordowo wysoki wynik netto dla akcjonariuszy, w sumie wynoszący 467 mln zł. To oznacza wzrost w stosunku do 2016 roku aż o 55 proc. Z drugiej strony, ze względu na brak konsolidacji Formula Systems w sierpniu i wrześniu 2017 roku, wyniki na poziomie przychodów oraz zysku operacyjnego są odpowiednio niższe. Gdybyśmy w tym okresie konsolidowali Formula Systems tak, jak dotychczas, to sprzedaż w 2017 roku byłaby wyższa o prawie 800 mln zł i osiągnęłaby poziom 8,7 mld zł – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Intensywny rozwój Asseco był napędzany przede wszystkim przez działalność na międzynarodowych rynkach, z których pochodzi już 80 proc. przychodów Grupy, a także 64 proc. zysku operacyjnego.

Kluczową rolę w wynikach Asseco odgrywa sprzedaż oprogramowania własnego. Przychody z tego tytułu osiągnęły 6,2 mld zł i stanowią 80 proc. sprzedaży ogółem. Gdyby były one konsolidowane przez całe 12 miesięcy ubiegłego roku, to wyniosłyby prawie 7 mld zł, czyli o 10 proc. więcej niż w 2016 roku. Działalność Grupy jest dobrze zdywersyfikowana zarówno geograficznie, jak i sektorowo. Największe udziały w sprzedaży mają sektor przedsiębiorstw, na który przypada 40 proc. przychodów Grupy oraz bankowość i finanse – 39 proc., a na sektor administracji publicznej przypada 21 proc. sprzedaży.

Od lat skutecznie realizujemy strategię dotyczącą inwestycji zagranicznych i eksportu, a także dywersyfikacji geograficznej i sektorowej. Dzięki temu możemy budować długofalowy, stabilny wzrost Grupy Asseco. Na przykład w sektorze administracji w Polsce, mimo delikatnych symptomów ożywienia, w 2017 roku nadal utrzymywała się stagnacja. Ale dziś 80 proc. naszych przychodów pochodzi spoza Polski, a krajowy sektor publiczny daje Grupie Asseco tylko 4,4 proc. – podkreślił Adam Góral.

Portfel zamówień Grupy na 2018 rok na poziomie przychodów wynosi 5,5 mld zł i jest na poziomie portfela prezentowanego w marcu 2017 roku.

Asseco Poland konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i także w tym roku Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy.

Dobre wyniki finansowe Grupy oraz obiecujące perspektywy rozwoju pozwoliły nam na ponowne zarekomendowanie wypłaty wysokiej dywidendy i przeznaczenie w tym roku na ten cel 250 mln zł. Asseco od lat konsekwentnie dzieli się swoimi osiągnięciami z akcjonariuszami i na wypłatę dywidend przeznaczyło dotychczas ponad 1,67 mld zł – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Zarekomendowana przez Zarząd Spółki kwota dywidendy stanowi równowartość 3,01 zł na jedną akcję Asseco Poland i przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 6,3 proc. (licząc na 15 marca 2017 roku).

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.