Grupa Asseco zyskuje na rynkach zagranicznych

W 2017 roku Grupa Asseco realizowała strategię dotyczącą inwestycji zagranicznych i eksportu. Dzięki temu osiągnęła rekordowy zysk netto, który wyniósł 467 mln zł, czyli o 55 proc. więcej niż w 2016 roku i prawie 8 mld zł przychodów. Kluczowy wpływ na wyniki Grupy miała sprzedaż części akcji Formula Systems. Jej skutkiem był m.in. brak konsolidacji wyników tej spółki w sierpniu i wrześniu, a także istotny wzrost zysku netto. W minionym roku Grupa intensywnie rozwijała się na rynkach zagranicznych, gdzie wypracowała 80 proc. sprzedaży oraz skutecznie przeprowadziła nowe akwizycje. Bardzo ważne dla Asseco przychody z oprogramowania i usług własnych wyniosły w 2017 roku 6,2 mld zł.

Grupa Asseco osiągnęła w 2017 roku 7,8 mld zł przychodów, 585 mln zł zysku operacyjnego oraz 467 mln zł zysku netto. Największy wpływ na wyniki finansowe Grupy Asseco w 2017 roku miała sprzedaż części akcji Formula Systems.

Wpływ sprzedaży części akcji Formula Systems z jednej strony przyniósł w 2017 roku dodatkowy zysk, który przełożył się na rekordowo wysoki wynik netto dla akcjonariuszy, w sumie wynoszący 467 mln zł. To oznacza wzrost w stosunku do 2016 roku aż o 55 proc. Z drugiej strony, ze względu na brak konsolidacji Formula Systems w sierpniu i wrześniu 2017 roku, wyniki na poziomie przychodów oraz zysku operacyjnego są odpowiednio niższe. Gdybyśmy w tym okresie konsolidowali Formula Systems tak, jak dotychczas, to sprzedaż w 2017 roku byłaby wyższa o prawie 800 mln zł i osiągnęłaby poziom 8,7 mld zł – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Intensywny rozwój Asseco był napędzany przede wszystkim przez działalność na międzynarodowych rynkach, z których pochodzi już 80 proc. przychodów Grupy, a także 64 proc. zysku operacyjnego.

Kluczową rolę w wynikach Asseco odgrywa sprzedaż oprogramowania własnego. Przychody z tego tytułu osiągnęły 6,2 mld zł i stanowią 80 proc. sprzedaży ogółem. Gdyby były one konsolidowane przez całe 12 miesięcy ubiegłego roku, to wyniosłyby prawie 7 mld zł, czyli o 10 proc. więcej niż w 2016 roku. Działalność Grupy jest dobrze zdywersyfikowana zarówno geograficznie, jak i sektorowo. Największe udziały w sprzedaży mają sektor przedsiębiorstw, na który przypada 40 proc. przychodów Grupy oraz bankowość i finanse – 39 proc., a na sektor administracji publicznej przypada 21 proc. sprzedaży.

Od lat skutecznie realizujemy strategię dotyczącą inwestycji zagranicznych i eksportu, a także dywersyfikacji geograficznej i sektorowej. Dzięki temu możemy budować długofalowy, stabilny wzrost Grupy Asseco. Na przykład w sektorze administracji w Polsce, mimo delikatnych symptomów ożywienia, w 2017 roku nadal utrzymywała się stagnacja. Ale dziś 80 proc. naszych przychodów pochodzi spoza Polski, a krajowy sektor publiczny daje Grupie Asseco tylko 4,4 proc. – podkreślił Adam Góral.

Portfel zamówień Grupy na 2018 rok na poziomie przychodów wynosi 5,5 mld zł i jest na poziomie portfela prezentowanego w marcu 2017 roku.

Asseco Poland konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i także w tym roku Zarząd spółki zarekomendował wypłatę dywidendy.

Dobre wyniki finansowe Grupy oraz obiecujące perspektywy rozwoju pozwoliły nam na ponowne zarekomendowanie wypłaty wysokiej dywidendy i przeznaczenie w tym roku na ten cel 250 mln zł. Asseco od lat konsekwentnie dzieli się swoimi osiągnięciami z akcjonariuszami i na wypłatę dywidend przeznaczyło dotychczas ponad 1,67 mld zł – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Zarekomendowana przez Zarząd Spółki kwota dywidendy stanowi równowartość 3,01 zł na jedną akcję Asseco Poland i przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 6,3 proc. (licząc na 15 marca 2017 roku).

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.