- Reklama -

Hawe Telekom bliżej układu?

Zobacz

- Reklama -

Spółka Hawe Telekom poinformowała, że w dniu 17 stycznia sąd postanowił uchylić zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego oraz postanowienie sędziego – komisarza z dnia 25 lipca 2018 roku w przedmiocie stwierdzenia nie przyjęcia układu i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd podjął taką decyzję rozpatrując zażalenia spółki i wierzyciela – Grupy Lotos. Tym samym wcześniejsza decyzja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego w Hawe Telekom stała się nieważna. Sytuacja w spółce się stabilizuje a Zarząd z wierzycielami prowadzi intensywne rozmowy na temat przyszłości firmy.

W opinii Zarządu decyzja sądu odwoławczego oznacza konieczność powtórzenia głosowania układu. Pozwoli to także na przyśpieszenie stabilizacji sytuacji w spółce, co będzie także efektem prowadzonych ostatnio rozmów Zarządu z wierzycielami.

Jestem przekonany, że w obecnych realiach decyzja sądu odwoławczego przyśpieszy zawarcie układu z wierzycielami.  W mojej ocenie w ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do znaczącego zbliżenia się stanowisk Zarządu oraz największych wierzycieli w zakresie sposobu restrukturyzacji poprzez wprowadzenia do spółki inwestora, który spłaciłby znaczącą cześć długu i zapewnił Hawe Telekom środki na dalsze inwestycje. Spółka będąca w sanacji rozwija swoją działalność operacyjną, obsługuje kontrakty zawarte z klientami i co najważniejsze poszerza możliwości swojej ogólnopolskiej sieci światłowodowej. Jestem przekonany, że te fakty dostrzegają nasi wierzyciele i inni interesariusze, co ułatwia prowadzenie rozmów. Przed nami kolejne negocjacje i kolejne głosowanie. Jestem przekonany, że w tym roku doprowadzimy do układu. – komentuje Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu Have Telekom.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.