- Reklama -

Hawe Telekom w restrukturyzacji składa w sądzie propozycje układowe

Zobacz

- Reklama -

Zarząd Hawe Telekom (spółki zależnej Mediatela notowanego na GPW), złożył w sądzie restrukturyzacyjnym w Warszawie propozycje układowe zakładające spłatę całego długu spółki w wysokości ponad 168 mln złotych.  Propozycje przewidują spłatę 100 proc. wierzytelności wszystkim wierzycielom w niespełna 7 lat.  Według harmonogramu spłaty miałyby zacząć się w 2 tygodnie po zatwierdzeniu układu. Propozycje zostaną poddane testowi prywatnego wierzyciela, zgodnie z procedurą wynikającą z prawa restrukturyzacyjnego. Zarząd spółki zakłada, że do głosowania układu dojdzie w I kwartale przyszłego roku, a jego przyjęcie umożliwi spółce szybszy rozwój.

W propozycjach układowych wierzyciele zostali podzieleni na 9 grup. Te dla mniejszych wierzycieli, którzy posiadają wierzytelności  do 10 tys. złotych, zakładają spłatę w całości w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Największy wierzyciel, czyli Agencja Rozwoju Przemysłu zostanie spłacony w 21 ratach kwartalnych, przy czym największa spłata (ponad 20 mln złotych) dotyczyłaby ostatniej raty.

prezes hawe

Hawe Telekom została prawie 2 lata temu objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym na wniosek zarządu spółki. Jestem przekonany, że gdybyśmy nie zastosowali takiego mechanizmu spółki nie byłoby już na rynku. Teraz proponujemy wierzycielom bardzo realne propozycje spłacenia wszystkich wierzytelności.  Hawe Telekom z kwartał na kwartał generuje coraz wyższy poziom gotówki, dzięki wzrostowi sprzedaży. Pozwala to dopasować harmonogram spłaty układu do możliwości obsługi zadłużenia przez spółkę. Zatwierdzenie propozycji układowych ustabilizuje sytuację w firmie i zapewni jej możliwość podpisywania nowych umów, co nie zawsze jest możliwe gdy podmiot znajduje się w restrukturyzacji. – komentuje Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu Hawe Telekom.

Spółka proponuje umorzenie wszystkich odsetek oraz kosztów postępowań. Dodatkowo części wierzycieli zostanie zaproponowana częściowa konwersja na udziały w Hawe Telekom. W szczególności dotyczy to wierzytelności podmiotów powiązanych, które zostaną skonwertowane na kapitał w całości.

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.