- Reklama -

Hawe Telekom wycofuje się z propozycji układowych

Zobacz

- Reklama -

Mediatel opublikował raport bieżący o wycofaniu propozycji układowych przez zarząd Hawe Telekom, będący spółką zależną Mediatela.

W dzisiejszym raporcie poinformowano, że zarząd spółki Hawe Telekom sp. z o.o. w restrukturyzacji złożył w dniu 19 czerwca 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie pismo dłużnika – cofnięcie propozycji układowych, którym wycofał w całości propozycje układowe złożone przez zarząd Spółki Zależnej w dniu 20 grudnia 2017 r., które zostały następnie zaktualizowane w dniu 16 maja 2018 r.

„Zarząd Hawe Telekom pracuje obecnie nad nowymi propozycjami układowymi, określającymi sposób restrukturyzacji zobowiązań Hawe Telekom, które przedstawi w najbliższym możliwym terminie. Ostateczna treść propozycji będzie zależna od okoliczności prawnych oraz biznesowych, w jakich Hawe się znajdzie w toku prowadzonych rozmów z różnymi grupami interesariuszy.” – podano w komunikacie.

prezes hawe
Prezes Zarządu Hawe Telekom – Paweł Paluchowski

Wycofujemy propozycje układowe, bo chcemy przedstawić nowe rozwiązania, które w naszym rozumieniu szybciej i lepiej zaspokoją potrzeby wierzycieli spółki. Ich ostateczna forma będzie zależeć od efektów rozmów, które obecnie prowadzimy z różnymi interesariuszami spółki. Formalnie głosowanie nad układem trwa, choć wierzyciele powinni wziąć pod uwagę zmieniające się realia. De iure Rada Wierzycieli oraz Zarząd wycofały swoje propozycje. Jestem przekonany, że nasze nowe propozycje pozwolą szybciej niż dotychczas uzdrowić Hawe Telekom, doprowadzić do układu a także wzmocnić dynamiczny rozwój spółki. Oczywiście cały proces jest nadzorowany zarówno przez zarządcę jak i właściwy w zakresie restrukturyzacji sąd. – powiedział Paweł Paluchowski, Prezes Zarządu Hawe Telekom

- Reklama -

Polecamy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.