Indata nie wyemitowała obligacji

Podobne tematy

Grupa AB wykupiła obligacje za 70 mln zł z środków własnych

Grupa AB, wykupiła z końcem lipca, zgodnie z harmonogramem, 5-letnie obligacje serii ABE0720 o łącznej wartości nominalnej 70 mln...

Inwestowanie w obligacje. Czy to ma sens?

Rynek inwestycyjny na dzień dzisiejszy jest stosunkowo bogaty. Forma lokowania posiadanych środków tak naprawdę zależy od tego, czy i...

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2019 r.

W 2019 r. inwestorzy indywidualni wygenerowali 12 proc. obrotów na Głównym Rynku (GR) akcji GPW (tyle samo co rok...

28 czerwca Zarząd Indata S.A. poinformował w raporcie bieżącym, że podjęto uchwałę dotyczącą emisji obligacji serii A. Planowano emisję od 3 tys. do 5 tys. obligacji zwykłych na okaziciela. Wartość nominalna każdej obligacji miała wynosić 1 tys. zł, więc planowana wartość nominalna emisji miała wynosić od 3 mln do 5 mln zł. Wczoraj Spółka poinformowała, że emisja nie doszła do skutku.

Środki pozyskane z obligacji miały zostać przeznaczona „na rozwój działalności Spółki, w tym w szczególności zasilenie kapitału obrotowego w związku z realizacją kontraktów zawartych z klientami”. Dwuletnie obligacje miały zostać zaoferowane z formie oferty prywatnej. Emisja miała zostać przeprowadzona do wczoraj, co jednak nie doszło do skutku.

Spółka podała, że emisja zakończyła się niepowodzeniem „z powodu nieosiągnięcia minimalnego progu emisji”. Zarząd poinformował, że Spółka jest w trakcie pozyskiwania alternatywnego źródła finansowania. Planuje się też ponowną emisję obligacji po wakacjach.

- Reklama -

Gorące tematy

- Reklama -
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.