Ad image

Infrastruktura IT – fundamenty odchodzą w cień. Na pierwszym planie innowacje

Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 15 Min Read

Pierwsza połowa roku 2023 stanowi przełomowy moment, który może być zapamiętany jako czas, kiedy tradycyjne struktury IT zaczęły ulegać powolnej metamorfozie. Raport IDC ujawnia, że mimo iż inwestycje w strukturyzowane bazy danych i zarządzanie danymi nadal dominują budżety na infrastrukturę IT przedsiębiorstw, to zaledwie minimalny wzrost w tym segmencie sugeruje zmianę priorytetów. W kontrze do tego stoją wyłaniające się technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI) i usługi chmurowe, które zaczynają zaznaczać swą pozycję z impetem, podkreślając skłonność rynku do innowacji i adaptacji.

W takim kontekście, rosnące wydatki na te nowe obciążenia pracy nie są jedynie suchymi statystykami, lecz odzwierciedleniem głębszej zmiany w kierunku nowych możliwości, jakie technologie te oferują przedsiębiorstwom. Chociaż strukturyzowane bazy danych pozostają fundamentem operacji biznesowych, ich rola wydaje się ustępować miejsca nowym rozwiązaniom, które obiecują większą elastyczność, skalowalność i przede wszystkim innowacyjność — cechy niezbędne do odniesienia sukcesu w dzisiejszej cyfrowej gospodarce. Ta ewolucja nie jest jednak bezbolesna ani jednorodna; różni gracze rynkowi i regiony świata wykazują różnorodne tempa adaptacji i inwestycji. 

Pogląd na aktualny stan infrastruktury IT w przedsiębiorstwach ujawnia fascynujący obraz kontrastów i paradoksów. Z jednej strony, jak wskazują dane IDC, mamy solidną i niemalże niezachwianą pozycję strukturyzowanych baz danych i zarządzania danymi, które w pierwszej połowie 2023 roku (1H23) pochłaniają aż 6,4 miliarda dolarów z budżetów firm na infrastrukturę IT. Ta kategoria stanowi 8,5% całkowitych wydatków na rynek, będąc tym samym synonimem stabilności i niezbędności.

Jednakże, spoglądając uważniej na dane, dostrzega się, że wzrost w tej domenie jest niewielki — tylko 1,1% rocznie. Co to oznacza dla rynku? To, że nawet największe bastiony technologiczne nie są odporne na zmiany nastrojów i wymagań użytkowników. Przedsiębiorstwa wydają się stopniowo przestawiać na rozwiązania, które obiecują im więcej niż tradycyjne systemy zarządzania danymi.

“Wzrost w domenie strukturyzowanych baz danych jest niewielki — tylko 1,1% rocznie… nawet największe bastiony technologiczne nie są odporne na zmiany nastrojów i wymagań użytkowników.”

Podkreślenie tego trendu widoczne jest w ekspansji innych obszarów IT — aplikacji biznesowych, które odnotowują wzrost o imponujące 33,3%, czy obciążeń HR/Human Capital Management, Business Intelligence/Data Analytics oraz Development Tools and Applications, z dwucyfrowym wzrostem zapotrzebowania na infrastrukturę sprzętową. Co ciekawe, tylko Business Intelligence/Data Analytics znajduje się w czołówce wydatków na sprzęt, co może sugerować, że inwestycje w dane i ich analitykę stają się kluczową wartością dodaną w nowoczesnym przedsiębiorstwie.

Rozbieżności widać również w zależności od regionów — w Azji/Pacyfiku szczególnie wyraźnie zaznacza się skłonność do inwestycji w AI Lifecycle, co może świadczyć o dynamicznym rozwijaniu kompetencji w tej dziedzinie w tej części świata. W przeciwieństwie do tego, w Amerykach przeważają usługi cyfrowe, co może odzwierciedlać inną filozofię biznesową i dążenie do natychmiastowej cyfryzacji procesów.

Obserwując przyszłość, nie można przeoczyć faktu, że wydatki na współdzieloną infrastrukturę, która leży u podstaw usług chmury publicznej, mają rosnąć szybciej niż inwestycje w dedykowaną infrastrukturę. To sygnalizuje, że chmura i usługi oparte na AI nie tylko zyskują na popularności, ale też staną się dominującą siłą napędową rynku IT.

“Wydatki na współdzieloną infrastrukturę, która leży u podstaw usług chmury publicznej, mają rosnąć szybciej niż inwestycje w dedykowaną infrastrukturę.”

Przyszłość współdzielonej infrastruktury

Prognozy IDC rzucają nowe światło na ewolucję infrastruktury IT, przewidując, że wydatki na współdzieloną infrastrukturę będą rosły z zaskakującą prędkością – z roczną stopą wzrostu (CAGR) o 11,6% przez najbliższe pięć lat. Zrozumienie tego trendu wymaga spojrzenia zarówno na aktualne potrzeby rynku, jak i przewidywane zmiany w zachowaniach konsumentów oraz rozwój technologii.

Pierwszym i najbardziej widocznym czynnikiem jest rosnąca dominacja usług chmurowych, które stały się synonimem nowoczesnego przedsiębiorstwa. To nie tylko kwestia modności czy trendu – chmura publiczna oferuje skalowalność, elastyczność oraz koszty, które są trudne do zignorowania dla biznesu poszukującego efektywności. W rezultacie, współdzielona infrastruktura, jako kręgosłup usług chmury publicznej, staje się kluczową inwestycją dla firm chcących pozostać konkurencyjnymi.

Drugim aspektem jest rozkwit sztucznej inteligencji (AI), której zastosowania stają się coraz bardziej rozległe, od automatyzacji po zaawansowaną analizę danych. AI wymaga ogromnych zasobów obliczeniowych, co z kolei napędza zapotrzebowanie na potężne, a jednocześnie elastyczne platformy sprzętowe, zdolne do obsługi skomplikowanych algorytmów i zmiennego obciążenia. Współdzielona infrastruktura idealnie wpisuje się w te potrzeby, oferując dynamiczne zasoby, które mogą być dostosowywane na bieżąco.

Patrząc w przyszłość, IDC prognozuje, że do roku 2027 wydatki na usługi cyfrowe osiągną 13,4 miliarda dolarów, a AI Lifecycle – 8,1 miliarda dolarów. To olbrzymie sumy, które podkreślają znaczenie transformacji cyfrowej i inteligentnych technologii jako motorów wzrostu gospodarczego. Firmy inwestujące w te obszary nie tylko będą korzystać z najnowszych innowacji, ale także będą kształtować rynki, tworząc nowe modele biznesowe i produkty.

“Firmy inwestujące w [AI i usługi cyfrowe] nie tylko będą korzystać z najnowszych innowacji, ale także będą kształtować rynki, tworząc nowe modele biznesowe i produkty.”

Dodatkowo, IDC podkreśla, że wydatki na infrastrukturę dla chmury i środowisk dedykowanych wzrosną o 10,7% CAGR, co świadczy o tym, że nawet w obszarach tradycyjnie opierających się na dedykowanych zasobach, takich jak serwery i pamięci masowe, dostrzega się przenikanie filozofii chmury. Ta zmiana jest równie znacząca co wzrost wydatków, ponieważ wskazuje na fundamentalną zmianę w sposobie myślenia o infrastrukturze IT – od posiadania do użytkowania zasobów. 

Regionalne niuanse

Rozpatrywanie wydatków na infrastrukturę IT z perspektywy geograficznej ujawnia fascynującą mozaikę priorytetów i tendencji, które rządzą różnymi częściami świata. IDC dostarcza danych, które pozwalają na głębsze zrozumienie regionalnych różnic, pokazując, że rozwój technologiczny nie jest jednolity, ale adaptowany do unikalnych warunków i potrzeb każdego regionu.

Na przykład, w regionie Azji/Pacyfiku wydatki na AI Lifecycle są niemal równie imponujące, co te na strukturyzowane bazy danych/zarządzanie danymi, z sumą 2,0 miliarda dolarów w pierwszej połowie 2023 roku. To świadczy o dynamicznym rozwoju rynku w regionie, gdzie innowacje i adaptacja nowych technologii, zwłaszcza w dziedzinie AI, są kluczowymi czynnikami wzrostu. Azja/Pacyfik jest często widziana jako tygiel innowacji, gdzie firmy nie boją się eksperymentować i wdrażać nowe technologie w szybkim tempie.

Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA), z kolei, stawiają na infrastrukturę jako drugą co do wielkości kategorię obciążeń, z wydatkami na poziomie 0,9 miliarda dolarów w pierwszej połowie 2023 roku. Jest to interesujące z kilku powodów. Po pierwsze, sugeruje to, że firmy w EMEA mogą być bardziej konserwatywne, preferując inwestycje w solidną infrastrukturę, która może wspierać różnorodne obciążenia biznesowe. Po drugie, może to również odzwierciedlać szerokie zainteresowanie ochroną danych i przestrzeganiem lokalnych przepisów, co wymaga bardziej kontrolowanego i zlokalizowanego podejścia do zarządzania danymi.

W obu Amerykach dominuje wydatek na Digital Services, których suma w pierwszej połowie 2023 roku wyniosła 2,8 miliarda dolarów, co stanowiło 46% całkowitych wydatków na infrastrukturę w regionie. Te liczby są imponujące i wskazują na to, że firmy w Amerykach skupiają się na transformacji cyfrowej, inwestując w usługi, które mogą zaoferować nowe sposoby interakcji z klientami oraz optymalizacji procesów biznesowych. ODM (Original Design Manufacturers) odgrywają tu kluczową rolę, dostarczając niestandardowe rozwiązania spełniające wyspecjalizowane potrzeby sektora usług.

Dochodzimy zatem do konkluzji, że nie istnieje jednolita globalna strategia dotycząca inwestycji w infrastrukturę IT. Zamiast tego, firmy muszą nawigować w labiryncie lokalnych wymagań, trendów konsumenckich i dostępności technologii. To, co działa w jednym regionie, może nie mieć zastosowania w innym, co zmusza liderów biznesu do głębszej analizy i dostosowywania swoich planów do lokalnych warunków.

Po pierwsze – innowacje, po drugie – elastyczność

Wizja przyszłości, którą rysuje IDC w swoich prognozach na kolejne pięć lat, jest nie tylko oświecająca, ale także wskazuje kierunek, w którym liderzy biznesu powinni skierować swoją uwagę i zasoby. Uderzająca jest zwłaszcza prognoza, że wydatki na obciążenia w środowiskach chmury i współdzielonej infrastruktury będą rosły ze złożoną roczną stopą wzrostu (CAGR) o 11,6%, co może być uznane za sygnał przesunięcia się ku modelowi bardziej elastycznemu i skalowalnemu.

Dalsze szczegóły prognozy IDC podkreślają, że wydatki na usługi cyfrowe i cykl życia sztucznej inteligencji będą na czele tej zmiany, z pięcioletnimi CAGR na poziomie 15% i 16,3% odpowiednio. Jest to znamienny wskaźnik, który sugeruje, że AI i usługi cyfrowe będą stanowić siłę napędową innowacji i efektywności w przedsiębiorstwach na całym świecie. Wydatki na usługi cyfrowe mają osiągnąć 13,4 miliarda dolarów w 2027 roku, a AI Lifecycle 8,1 miliarda dolarów, co stanowi niemałe inwestycje w przyszłość.

Analiza prognoz wskazuje, że chmura publiczna staje się nie tylko bardziej powszechna, ale również zaczyna dominować w dziedzinie infrastruktury IT, stając się kluczowym elementem strategii większości przedsiębiorstw. Przyszłość infrastruktury jest zatem nierozerwalnie związana z cloud computing, co dla firm nieadaptujących się do tego trendu może oznaczać znaczną wadę konkurencyjną.

“Chmura publiczna staje się nie tylko bardziej powszechna, ale również zaczyna dominować w dziedzinie infrastruktury IT.”

Ponadto, wydatki na systemy obliczeniowe i pamięci masowej dla obciążeń natywnych dla chmury mają wzrosnąć prawie dwukrotnie szybciej niż dla infrastruktury obsługującej tradycyjne obciążenia, co wskazuje na fundamentalną zmianę w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa inwestują w swoją przyszłą infrastrukturę IT. Obciążenia natywne dla chmury, które mają wzrosnąć o 12,2% CAGR, mogą być kluczem do zrozumienia, gdzie innowacje będą najbardziej widoczne i które segmenty rynku będą najbardziej żywotne.

Interesujący jest również przewidywany wzrost wydatków na infrastrukturę dla obciążeń w środowiskach infrastruktury innych niż chmura, który ma wynieść 1,7% CAGR. To pokazuje, że choć chmura jest ważna, istnieje nadal znacząca część rynku, która pozostaje przy tradycyjnych modelach infrastrukturalnych. Wskazuje to na potrzebę równoważenia inwestycji w nowoczesne technologie chmury z bieżącą aktualizacją i utrzymaniem istniejącej infrastruktury IT.

W kontekście długoterminowych prognoz warto zauważyć, że analiza tekstu i mediów oraz cykl życia AI, choć będą rosły szybko, w sumie będą stanowić tylko 11,3% wydatków w 2027 roku. To sugeruje, że choć te obszary są obiecujące pod względem innowacji, mogą nie otrzymywać takiej samej skali inwestycji jak inne technologie.

Innowacje czy fundamenty?

W obliczu danych przedstawionych przez IDC, można wysnuć kilka zaleceń, które pomogą firmom zachować konkurencyjność i efektywność w zmieniającym się krajobrazie technologicznym.

Po pierwsze, obserwowany niewielki wzrost w sektorze strukturyzowanych baz danych i zarządzania danymi sugeruje, że choć jest to fundamentalny element infrastruktury IT, nie jest to już obszar szybkiego wzrostu. Przedsiębiorstwa powinny zatem przemyśleć swoje inwestycje w tę kategorię, zastanawiając się, czy nie lepiej jest przydzielić zasoby na innowacyjniejsze obszary, takie jak chmura natywna i analityka.

Po drugie, dwucyfrowe wzrosty w obszarach HR/Human Capital Management, Business Intelligence/Data Analytics oraz Development Tools and Applications świadczą o tym, że te dziedziny mogą oferować strategiczne możliwości do wzmacniania procesów biznesowych i podejmowania decyzji opartych na danych. Firmy powinny rozważyć zwiększenie inwestycji w te obszary, zwłaszcza w narzędzia analityczne, które mogą wydobywać wartość z gromadzonych danych.

Trzecim ważnym wnioskiem jest fakt, że obciążenia korporacyjne coraz częściej przenoszą się do chmury publicznej. Przedsiębiorstwa powinny więc aktywnie szukać możliwości migracji i optymalizacji swoich zasobów w chmurze, aby wykorzystać korzyści, jakie oferuje elastyczność, skalowalność i innowacyjność środowisk chmurowych.

Regiony takie jak Azja/Pacyfik, gdzie obserwujemy duże inwestycje w AI Lifecycle, pokazują, gdzie przyszłość technologiczna się rozwija. Firmy powinny mieć na uwadze te regionalne różnice i dostosować swoje globalne strategie do lokalnych trendów i potrzeb.

W świetle prognozowanego wzrostu wydatków na infrastrukturę chmury i dedykowane środowiska, firmy muszą przygotować się na to, że inwestycje w te obszary będą kluczowe dla utrzymania konkurencyjności. Rozwijanie umiejętności i wiedzy wewnętrznych zespołów IT, aby mogły one zarządzać i optymalizować te nowoczesne środowiska, jest równie ważne jak inwestycje kapitałowe.

Na koniec, choć prognozy wskazują na to, że tradycyjne obciążenia będą nadal stanowić większość wydatków, firmy nie mogą ignorować potrzeby transformacji cyfrowej. Inwestycje w technologie i obciążenia związane z AI i analityką danych będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia wzrostu i innowacyjności w nadchodzących latach. Przygotowanie strategii, która pozwala na równomierny rozwój i integrację tradycyjnych i nowoczesnych technologii infrastrukturalnych, będzie stanowić o sile i stabilności przedsiębiorstwa.

W związku z tym, zaleca się przyjęcie zrównoważonej strategii inwestycyjnej, która równocześnie zabezpieczy obecne operacje i otworzy drogę do przyszłego rozwoju. Takie podejście powinno obejmować ciągłą ocenę aktualnych inwestycji IT, planowanie migracji do chmury, rozwijanie kompetencji w obszarach AI i analityki danych, oraz elastyczne zarządzanie zasobami w celu adaptacji do szybko zmieniającego się środowiska technologicznego.