Infrastruktura IT przyszłości – 6 trendów według Gartnera na 2024 rok

W obliczu nieustannie zmieniającego się świata technologii, liderzy w dziedzinie infrastruktury i operacji (I&O) stają przed nowymi wyzwaniami i możliwościami. Analitycy firmy Gartner, Inc. zidentyfikowali sześć kluczowych trendów, które zdefiniują kierunek rozwoju I&O w nadchodzących 12-18 miesiącach, stanowiąc krytyczne punkty zwrotne dla organizacji na całym świecie.

Izabela Myszkowska
Izabela Myszkowska - Redaktor Brandsit 3 min
3 min

W dzisiejszym dynamicznym świecie technologii, analitycy firmy Gartner, Inc. zidentyfikowali sześć kluczowych trendów, które w najbliższych 12-18 miesiącach zdecydowanie wpłyną na infrastrukturę i operacje (I&O). Te prognozy kreślą obraz przyszłości, w której technologia staje się jeszcze bardziej integralną częścią naszego życia i pracy.

Trend nr 1: klienci korzystający z maszyn

Pierwszy trend zwiastuje era, gdzie maszyny stają się klientami. Do 2027 roku, prognozuje się, że połowa populacji w rozwiniętych gospodarkach będzie korzystać z pomocy osobistych asystentów AI codziennie. To zjawisko wymaga od liderów I&O przemyślenia modeli operacyjnych i biznesowych, aby dostosować się do nowych odbiorców usług i produktów.

Trend nr 2: zarządzanie zaufaniem, ryzykiem i bezpieczeństwem AI (AI TRiSM)

AI TRiSM to kolejny ważny trend, który skupia się na wiarygodności, uczciwości, niezawodności, solidności, skuteczności i ochronie danych w AI. Wdrażanie AI TRiSM ma poprawić efektywność wdrożeń AI i przeciwdziałać potencjalnym negatywnym skutkom związanym z AI, takim jak ryzyko finansowe czy etyczne.

Trend nr 3: siła robocza z dostępem do sieci rozszerzonej

Ten trend podkreśla znaczenie zarządzania, wdrażania i dostosowywania technologii, by wspierać doświadczenia, samopoczucie i rozwój umiejętności pracowników. To podejście przyspiesza proces adaptacji pracowników do nowych narzędzi i technologii, co z kolei napędza wyniki biznesowe.

Trend nr 4: infrastruktura IT i ciągłe zarządzanie narażeniem na zagrożenia (CTEM)

CTEM to nowatorskie podejście do zarządzania bezpieczeństwem, które skupia się na ciągłym doskonaleniu i adaptacji do nowych zagrożeń. Ten trend odzwierciedla rosnącą potrzebę elastyczności w obliczu szybko zmieniającego się krajobrazu cyberzagrożeń.

Trend nr 5: demokratyczna generatywna sztuczna inteligencja (GenAI)

GenAI symbolizuje demokratyzację wiedzy i umiejętności dzięki technologiom AI, które korzystają z konwersacji i języka naturalnego. Z demokratyzacją GenAI wiąże się również rosnące znaczenie odpowiedzialnego stosowania tych technologii, by unikać niepotrzebnych kosztów czy negatywnego wpływu na środowisko.

Trend nr 6: nacjonalizm kontra globalizm

Ostatni trend odnosi się do rosnącego nacjonalizmu w przeciwieństwie do globalizmu. Konflikty międzynarodowe i polityka krajowa mogą zmuszać organizacje do szukania lokalnych rozwiązań technologicznych, co może wpłynąć na globalne łańcuchy dostaw i strategie działania.

Te prognozy Gartnera rzucają światło na to, jak liderzy I&O powinni dostosować swoje strategie i plany działania, by być na bieżąco z dynamicznie zmieniającym się światem technologii.

Udostępnij