Inwestycje w AI w marketingu: Boom czy bańka? Analiza raportu Gartnera

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 3 min
3 min

Według najnowszej ankiety przeprowadzonej przez firmę badawczą Gartner, Inc., 63% liderów marketingu planuje zainwestować w generatywną sztuczną inteligencję (GAI) w ciągu najbliższych dwóch lat. Czy to oznacza, że generatywna sztuczna inteligencja jest nowym eldorado dla marketerów, czy może jest to tylko kolejna modna fala, która nie przyniesie oczekiwanych rezultatów?

Obietnice i wyzwania generatywnej sztucznej inteligencji

Ankieta Gartnera, przeprowadzona w maju i czerwcu 2023 r. wśród 405 liderów marketingu, pokazała, że 56% respondentów widzi w GAI więcej korzyści niż ryzyka. Benjamin Bloom, wiceprezes analityk w dziale marketingu firmy Gartner, zauważa, że “istnieje wyraźne napięcie między chęcią zwiększenia inwestycji w obecne technologie a przeniesieniem zasobów na przyszłe zastosowania GAI”.

Spadek wykorzystania martech

Badanie ujawniło również niepokojący trend: wykorzystanie ogólnych możliwości technologii marketingowych (martech) spadło do zaledwie 33% w 2023 r., kontynuując spadek z 42% w 2022 r. i 58% w 2020 r. Organizacje wydają obecnie 25,4% swojego budżetu marketingowego na technologie, co w kontekście niskiego wykorzystania martech stawia pod znakiem zapytania efektywność tych inwestycji.

Optymalizacja kosztów vs. inwestycje w innowacje

W obliczu spadającego wykorzystania martech, presja na optymalizację kosztów staje się nieunikniona. Tymczasem tylko 11% respondentów zgłosiło zwiększenie wykorzystania technologii marketingowych o ponad 10% w 2023 r. w porównaniu do roku poprzedniego. Złożoność obecnego ekosystemu, wyzwania związane z danymi klientów i nieelastyczne zarządzanie są najczęściej wymienianymi przeszkodami.

Rekomendacje dla CMO

Benjamin Bloom podkreśla, że “CMO powinni naciskać na zespoły martech, aby znalazły możliwości uproszczenia”. Wycięcie niedostatecznie wykorzystywanej technologii może również pozwolić na zachowanie części “suchego proszku” do zastosowań transformacyjnych, które nie są jeszcze powszechnie dostępne.

Generatywna sztuczna inteligencja wydaje się obiecującą dziedziną dla inwestycji w marketing, ale jak pokazuje badanie Gartnera, nie jest wolna od wyzwań. Ostateczny sukces zależy od umiejętności zespołów marketingowych w zrozumieniu i wykorzystaniu tej technologii w kontekście swoich unikalnych potrzeb i ograniczeń.

Czy generatywna sztuczna inteligencja stanie się kluczowym elementem przyszłości marketingu, czy też okaże się kolejnym przelotnym trendem?Zobaczymy, ale jedno jest pewne: dla liderów marketingu, którzy są gotowi zrozumieć i wykorzystać jej potencjał, przyszłość wygląda obiecująco.

SOURCES:Gartner
Udostępnij
Leave a comment

Dodaj komentarz