BrandsWeek

BrandsWeek

IoT oraz IoB w logistyce, czyli pracownik w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa

Klaudia Ciesielska
Klaudia Ciesielska - Redaktor prowadzący Brandsit 6 min

Branża logistyczna unowocześnia się od lat. W procesie produkcji ważną rolę odgrywają dziś automatyzacja, dane oraz ich odpowiednie przetwarzanie. W firmach logistycznych wdrożone zostały systemy IT wspierające prace magazynowe, pozwalające śledzić etapy kompletowania i transportu przesyłek. Pojawiły się też sztuczna inteligencja, robotyzacja czy Internet of Things, a nawet Internet of Behaviours. Jak te ostatnie technologie wspierają logistykę?

Na Internet of Things / Behaviours składają się urządzenia podłączone do sieci i komunikujące się ze sobą. Czujniki umożliwiają gromadzenie i wymianę ogromnej ilości informacji z wielu źródeł. Mogą one dotyczyć działających w magazynach maszyn, samochodów czy nawet zdarzeń na drogach lub natężenia ruchu.

W centrum działań logistycznych stoi jednak człowiek i to o niego warto zadbać w pierwszej kolejności. Także wdrażając oparte na IoT / IoB systemy wspierające pracę zespołów.

Wiele lokalizacji i praca na odległość

Na taki ruch zdecydowała się choćby firma Raben Logistics, która wybrała nasz system do zarządzania pracownikami i procesami. Po co jej takie rozwiązanie? Żeby zrozumieć, co zmienia wdrożenie systemu TIMATE w firmie logistycznej, trzeba przede wszystkim zdać sobie sprawę ze specyfiki pracy w tej branży.

Firma logistyczna korzysta zazwyczaj z wielu magazynów i hal. Często są one zlokalizowane w odległych od siebie miejscach. Pomiędzy tymi pomieszczeniami regularnie kursują samochody przewożące towary.

Jak wygląda praca w takich przedsiębiorstwach? Zespoły często przemieszczają się, opuszczając także teren obiektów, mają też do czynienia z ciężkimi przedmiotami i maszynami. Ich bezpieczeństwo i możliwość ustalenia, gdzie są, oraz czy wykonują swoją pracę w zgodzie z harmonogramem i normami stanowiska, stają się więc szczególnie ważne.

Rejestracja czasu pracy na miarę XXI wieku

W Raben nasz system jest wykorzystywany między innymi do rejestracji czasu pracy (RCP). Z tym procesem kojarzą nam się głównie kołowrotki, identyfikatory oraz czytniki montowane przed wejściem do poszczególnych pomieszczeń. Jednak zainstalowanie takich urządzeń przed wejściem do każdego pokoju czy magazynu w firmie logistycznej jest czaso- i kosztochłonne. Dodatkowo standardowe systemy RCP wymagają od pracownika przyłożenia karty do czytnika. To czasem – zwłaszcza w przypadku pracowników fizycznych, przewożących czy przenoszących różne towary – jest zwyczajnie niepraktyczne i niewygodne.

Tradycyjny system tego typu notuje tylko wejście i wyjście z pomieszczenia. Nie jest jednak w stanie sprawdzić, w jaki sposób pracownik wykorzystuje swój czas spędzony w pracy. W halach czy magazynach trudno jest nadzorować wszystkich. Może się więc okazać, że zespoły nie pracują optymalnie, a procesy w przedsiębiorstwie są źle zorganizowane.

System TIMATE składa się z centralek i kart wyposażonych w ekran e-Papier. Centralki i karty działają automatycznie i dokładnie w taki sposób notują wyjścia i wejścia pracownika na teren firmy oraz do poszczególnych stref. Dodatkowo karty mierzą ruch. Na podstawie danych z systemu można stwierdzić, czy pracownik działa zgodnie z normami swojego stanowiska (np. czy odpowiednio dużo chodzi). Jeśli tak nie jest, można też od razu sprawdzić, jaki jest powód przestoju w pracy. Bywa, że pracownik czeka np. na dostawę towaru lub dostępność maszyny. Tego typu błędy w procesach przedsiębiorca jest w stanie od razu diagnozować i eliminować.

Bezpieczeństwo ponad wszystkim

Duża przestrzeń, praca z maszynami i towarem to realne zagrożenia dla bezpieczeństwa pracownika. Jak można je wspomóc? Karty TIMATE są nie tylko identyfikatorami, służą także do przekazywania komunikatów i alertów przeznaczonych dla pracowników. I tak karta podpowie zatrudnionemu, że wchodzi do strefy, w której wymagane jest noszenie środków ochrony osobistej, np. kasku. Więcej – system może też wykryć, że pracownik nie zastosował się do takiego wymogu i wysłać przypomnienie lub poinformować o tym jego przełożonego.

System wykrywa też upadki. Poszkodowany pracownik jest pytany o to, czy potrzebuje wsparcia. Używając przycisków na karcie, może odpowiedzieć, że wszystko z nim w porządku, lub wezwać pomoc. W sytuacji zagrożenia może skorzystać również z przycisku SOS.

TIMATE ma niebagatelne znaczenie przy ewakuacji pracowników. Podkreśla to zresztą Raben Logistics. Rozwiązanie pozwala sprawdzić liczbę osób przebywających w danym obszarze czy w miejscu zbiórki, co ułatwia służbom ratowniczym zabezpieczenie wszystkich pracowników oraz dotarcie do poszkodowanych.

Efektywna komunikacja

Pracownicy firm logistycznych dużo się przemieszczają. Komunikacja z nimi jest zwykle utrudniona. Dzięki kartom TIMATE pracodawca może na bieżąco komunikować się z zatrudnionymi, może też przesyłać im zadania do wykonania. Lista takich zadań jest wyświetlania na karcie, użytkownik karty zaznacza rozpoczęcie i zakończenie każdego zadania, co pozwala na dokładnie określenie czasu, jaki był potrzebny na wykonanie konkretnej czynności.

Co ważne, karta przypomina też pracownikom o konieczności zrobienia przerwy, co jest szczególnie istotne w przypadku zawodów wymagających stałej, wzmożonej koncentracji, takich jak kierowców wózków widłowych czy osób pracujących z ciężkich sprzętem.

Dzięki nowoczesnym technologiom praca w branży logistycznej jest wydajniejsza, procesy lepiej zorganizowane, a zespoły bezpieczniejsze. A to bezpośrednio przekłada się na oszczędności, większe przychody i zadowolenie pracowników, o których dziś tak trudno.

34 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *